Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Radosław Golba
adiunkt
Katedra Geomatyki i Kartografii

pokój: 218
tel.: +48-56-611-2564
e-mail: rgolba@umk.pl

Terminy konsultacji:
Wtorki: 11:30 - 13:00
Środy: 13:30 - 15:00

Bibliografia