ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Radosław Golba
adiunkt
Katedra Geomatyki i Kartografii

pokój: 218
tel.: +48-56-611-2564
e-mail: rgolba@umk.pl

Terminy konsultacji:
Czwartki: 9:15 - 10:45
Piątki: 9:15 - 10:45

Zapraszam na konsultacje w w/w terminach z wykorzystaniem:
- platformy wideokonferencyjnej BigBlueButton (tylko dla osób uczestniczących w realizowanych aktualnie zajęciach - dodatkowe terminy, link i hasło dostępu do pokoju przesłane wcześniej w wytycznych do przedmiotu),
- Messengera (wiadomości prywatne i/lub umówiona wcześniej wideokonferencja),
- lub poczty email (rgolba@umk.pl).


Bibliografia