ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Radosław Golba
adiunkt
Katedra Geomatyki i Kartografii

pokój: 218, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2564
e-mail: rgolba@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9854-4000

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024 (gabinet nr 218)
- poniedziałki: 15:00 - 16:00
- czwartki: 13:00 - 15:00Zapraszam do kontaktu z wykorzystaniem (dotyczy wyłącznie zajęć zdalnych):
- Messengera (wiadomości i/lub umówiona wcześniej wideokonferencja),
- platformy wideokonferencyjnej BigBlueButton (po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania),
- lub poczty e-mail (rgolba@umk.pl).

W okresie wakacyjnym konsultacje po wcześniejszym kontakcie mailowym.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy