ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Radosław Golba

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/87


Autorzy: Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Forecasting water consumption in towns of different sizes.

Tytuł całości: 11th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2019, Polanica-Zdrój, Poland, April 8-10, 2019 / eds.: Bartosz Kaźmierczak [et al.].

Adres wydawniczy: Les Ulis, EDP Sciences : 2019

Opis fizyczny: Art. no. 00064 S. 1-8, il., tab., wykr.

Seria: (E3S Web of Conferences ;vol. 100)

Punktacja MNiSW: 5.000


2/87


Autorzy: Kozieł Zenon, Golba Radosław, Pilarska Agnieszka, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Poznawcza oraz edukacyjna rola Atlasu Historycznego Miast Polskich.

Tytuł całości: Generalizacja map w technologii cyfrowej, XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Kraków, 17-18.09.2019 roku : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Marek Baranowski, Jerzy Ostrowski].

Adres wydawniczy: Kraków, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności : 2019

Opis fizyczny: S. 13-14


3/87


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław, Kardasz Cezary, Kłaczkow Jarosław, Kozieł Zenon, Mikulski Krzysztof, Pilarska Agnieszka, Zielińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 8: Toruń.

Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 1: Royal Prussia and Ermland. Fasc. 8: Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2019

Opis fizyczny: Teka (97 s., [24] k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 100.000


4/87


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 8: Toruń / red. hist. Roman Czaja, red. kartograficzna Radosław Golba.

Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 1: Royal Prussia and Ermland. Fasc. 8: Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Uwagi: Seria wydawnicza.


5/87


Autorzy: Kozieł Zenon, Golba Radosław, Pilarska Agnieszka, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Historic atlases of Polish towns : status at the end of 2018.

Czasopismo: Abstracts of the ICA

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 1

Opis fizyczny: Art. no. 186 S. 1

Uwagi: 29th International Cartographic Conference (ICC 2019) 15-20 July 2019, Tokyo, Japan / ed. H. Fujita.

Uwagi: 10.5194/ica-abs


6/87


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Piękno i funkcjonalność dawnych map na przykładzie wybranych tomów "Atlasu historycznego miast polskich".

Tytuł całości: Funkcjonalność a estetyka map, XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 roku : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Katedra Limnologii : 2018

Opis fizyczny: S. 40


7/87


Autorzy: Kozieł Zenon, Golba Radosław, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Przestrzenny ład map współczesnych oraz dawnych w kontekście ich narzędziowego charakteru.

Tytuł całości: Funkcjonalność a estetyka map, XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 roku : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Katedra Limnologii : 2018

Opis fizyczny: S. 15-16


8/87


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Międzynarodowe podejścia w tworzeniu cyfrowych wersji atlasu historycznego miast.

Tytuł całości: Funkcjonalność a estetyka map, XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 roku : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Katedra Limnologii : 2018

Opis fizyczny: S. 23-24


9/87


Autorzy: Golba Radosław, Pilarska Agnieszka, Kozieł Zenon, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Wstępne wyniki prac realizowanych w ramach projektu Atlas Historyczny Miast Polskich - Toruń II.

Tytuł całości: Funkcjonalność a estetyka map, XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 roku : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Katedra Limnologii : 2018

Opis fizyczny: S. 11


10/87


Autorzy: Okoń Emanuel, Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Kujawy. Z. 3: Fordon / oprac. hist. Emanuel Okoń przy współpr. Romana Czai ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: Teka (47 s., [18] k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr. s. 37-41.

Punktacja MNiSW: 100.000


11/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Analiza zagrożenia powodziowego na przykładzie Dolnej Wisły między Włocławkiem a Toruniem.

Tytuł całości: Mapa w służbie nauki, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Wrocław, 19-20 września 2017 roku : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Waldemar Spallek, Tomasz Niedzielski].

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski : 2017

Opis fizyczny: S. 14


12/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Wizualizacja zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Tytuł całości: Mapa w służbie nauki, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Wrocław, 19-20 września 2017 roku : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Waldemar Spallek, Tomasz Niedzielski].

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski : 2017

Opis fizyczny: S. 42


13/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Horyzont geograficzny kroniki Wiganda von Marburg (1311-1351).

Tytuł całości: Nowa kronika pruska / Wigand von Marburg ; oprac. Sławomir Zonenberg, Krzysztof Kwiatkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2017

Opis fizyczny: Mapa arkusz 36 cm x 44 cm

Punktacja MNiSW: 20.000


14/87


Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Komentarz do map załącznikowych.

Tytuł całości: Nowa kronika pruska / Wigand von Marburg ; oprac. Sławomir Zonenberg, Krzysztof Kwiatkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2017

Opis fizyczny: S. 604-608


15/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Horyzont geograficzny kroniki Wiganda von Marburg (1352-1394).

Tytuł całości: Nowa kronika pruska / Wigand von Marburg ; oprac. Sławomir Zonenberg, Krzysztof Kwiatkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2017

Opis fizyczny: Mapa arkusz 73 cm x 55 cm

Punktacja MNiSW: 20.000


16/87


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Strasse, Haus und Parzelle auf den Stadtansichten und Karten von Elbing im 16.-18. Jahrhundert.

Tytuł równoległy: Street, house and parcel in pictures and on maps of Elbląg in the 16th-18th century.

Czasopismo: Documenta Pragensia

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 36

Opis fizyczny: S. 445-457, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Od veduty k fotografii : inscenování města v jeho historii : stati a rozšířené příspěvky z 34. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 6. a 8. října 2015 v Clam-Gallasově paláci v Praze = From veduta to photography : the staging of the city and its history : articles and expanded papers from the 34th scientific conference [...] / ed. by Olga Fejtová [et al.].

Punktacja MNiSW: 10.000


17/87


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Städtatlanten und GIS : die Edition der Katasterkarte der Stadt Thorn.

Tytuł całości: Die Geschichte im Bild, Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015 / hrsg. von Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopiński und Janusz Tandecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2016

Opis fizyczny: S. 49-66, il.

Seria: (Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ;8)

Punktacja MNiSW: 5.000


18/87


Autorzy: Okoń Emanuel, Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Kujawy. Z. 2: Koronowo / oprac. hist. Emanuel Okoń, Roman Czaja ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.

Tytuł równoległy: Kujavia. Book 2: Koronowo.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: Teka (76 s., 20 k. tabl. luz.), il., wykr., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr. s. 65-68.

Punktacja MNiSW: 25.000


19/87


Autorzy: Czaja Roman, Marynowska Anna, Wąsik Tomasz, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Kujawy. Z. 4: Włocławek / oprac. hist. Roman Czaja, Anna Marynowska, Tomasz Wąsik ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.

Tytuł równoległy: Kujavia. Book 4: Włocławek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: Teka (81 s., 22 k. tabl. luz.), il., tab., wykr., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 2)

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 71-73.

Punktacja MNiSW: 25.000


20/87


Autorzy: Gancewski Jan, Czaja Roman, Chwiałkowski Dariusz, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Noryśkiewicz Agnieszka M., Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Mazury. Z. 3: Mrągowo / oprac. hist. Jan Gancewski, Roman Czaja ; oprac. kartograficzne Dariusz Chwiałkowski, Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Agnieszka Pilarska.

Tytuł równoległy: Masuria. Book 3: Mrągowo.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: Teka (24 s., 12 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., tab., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 3)

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 25.000


21/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Pola walnych bitew i większych starć stoczonych przez pruską gałąź zakonu niemieckiego bądź z jej udziałem (1230-1525).

Tytuł całości: Wojska zakonu niemieckiego w Prusach 1230-1525, korporacja, jej pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna / Krzysztof Kwiatkowski ; przy współpracy Marii Molendy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 284


22/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Zamki i umocnione dwory zakonu niemieckiego na skraju Wielkiej Puszczy i nad Niemnem w XIV i w początkach XV wieku.

Tytuł całości: Wojska zakonu niemieckiego w Prusach 1230-1525, korporacja, jej pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna / Krzysztof Kwiatkowski ; przy współpracy Marii Molendy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 108


23/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Zasięg geograficzny aktywności militarnej pruskiej gałęzi zakonu niemieckiego w okresie 1230-1525.

Tytuł całości: Wojska zakonu niemieckiego w Prusach 1230-1525, korporacja, jej pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna / Krzysztof Kwiatkowski ; przy współpracy Marii Molendy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 223


24/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Miejsca produkcji tekstyliów importowanych do Prus na potrzeby zakonu niemieckiego.

Tytuł całości: Wojska zakonu niemieckiego w Prusach 1230-1525, korporacja, jej pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna / Krzysztof Kwiatkowski ; przy współpracy Marii Molendy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 316


25/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Okolica pola bitwy pod Grunwaldem/Tannenbergiem/Žalgirisem : badania archeologiczne.

Tytuł całości: Memoria continenter historiam denotat, bitwa pod Grunwaldem / Tannenbergiem / Žalgirisem 1410 w najnowszych badaniach / Krzysztof Kwiatkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2015

Opis fizyczny: Mapa arkusz 88,5 cm x 56 cm

Seria: (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ;r. 95 z. 1)

Punktacja MNiSW: 4.000


26/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Okolica pola bitwy pod Grunwaldem/Tannenbergiem/Žalgirisem.

Tytuł całości: Memoria continenter historiam denotat, bitwa pod Grunwaldem / Tannenbergiem / Žalgirisem 1410 w najnowszych badaniach / Krzysztof Kwiatkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2015

Opis fizyczny: Mapa arkusz 88,5 cm x 56 cm

Seria: (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ;r. 95 z. 1)

Punktacja MNiSW: 4.000


27/87


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Historyczne podziały terytorialne ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 18, 1 mapa


28/87


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Mapa administracyjna : podział na gminy ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 16, 1 mapa


29/87


Autorzy: Sobiech Marcin, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Mapa krajobrazowa ok. 1:700 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 20-21, 1 mapa


30/87


Autorzy: Golba Radosław, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Mapa ogólnogeograficzna ok. 1:700 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 12-13, 1 mapa


31/87


Autorzy: Golba Radosław, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Region kujawsko-pomorski na tle Polski i Europy ok. 1:23 000 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 14-15, 1 mapa


32/87


Autorzy: Golba Radosław, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Region kujawsko-pomorski na tle Polski i Europy w nocy (fragment) ok. 1:20 000 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 14-15, 1 mapa


33/87


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Mapa administracyjna : podział na powiaty ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 17, 1 mapa


34/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk w latach 1920-1939 : podział administracyjny województwa pomorskiego według stanu na dzień 1 IV 1938 r.

Tytuł całości: Historia Pomorza. T. 5: (1918-1939), województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk. Cz. 1: Ustrój, społeczeństwo i gospodarka / pod red. Szczepana Wierzchosławskiego i Przemysława Olstowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu : 2015

Opis fizyczny: Arkusz 25,2x28,3 cm


35/87


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Mapa administracyjna : podział na gminy 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


36/87


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Mapa administracyjna : podział na gminy 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


37/87


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Historyczne podziały terytorialne 1:2 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


38/87


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Mapa administracyjna : podział na powiaty 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


39/87


Autorzy: Sobiech Marcin, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Mapa krajobrazowa 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


40/87


Autorzy: Golba Radosław, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Mapa ogólnogeograficzna 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


41/87


Autorzy: Golba Radosław, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Region kujawsko-pomorski na tle Polski i Europy w nocy 1:16 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


42/87


Autorzy: Golba Radosław, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Region kujawsko-pomorski na tle Polski i Europy 1:32 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


43/87


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Region kujawsko-pomorski na tle Polski i Europy 1:16 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


44/87


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Mapa administracyjna : podział na powiaty 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


45/87


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dębowska Anna, Drachal Jacek, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: 362 mapy

Uwagi: Dokument elektroniczny.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.

Punktacja MNiSW: 20.000


46/87


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Kwiatkowska Klaudia, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech ; red. Aleksander Adamczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 141, [1] s., il.

Uwagi: Publikacja stanowi wybór map z całego zasobu Atlasu internetowego.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego A. Adamczyka: 4]


47/87


Autorzy: Golba Radosław, Pilarska Agnieszka, Sobiech Marcin.

Tytuł oryginału: Redakcyjne i techniczne problemy opracowania map w aplikacji pt. "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego".

Tytuł całości: Kartografia w multimediach, multimedia w kartografii, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Toruń, 23-24 października 2014 r. : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Radosław Golba, Zenon Kozieł].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 63-64


48/87


Autorzy: Sieradzan Wiesław, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Mazury. Z. 2: Ostróda / oprac. hist. Wiesław Sieradzan ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.

Tytuł równoległy: Masuria. Book 2: Ostróda.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: Teka (18, [5] s., 16 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 3)

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 21-23.

Punktacja MNiSW: 25.000


49/87


Autorzy: Golba Radosław, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Kartografia w multimediach, multimedia w kartografii : XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Toruń, 23-24 października 2014 r. : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Radosław Golba, Zenon Kozieł].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 73 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


50/87


Autorzy: Kozieł Zenon, Golba Radosław, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Historic town atlases of Poland : the progress up of today.

Tytuł całości: 26th International Cartographic Conference, August 25-30, 2013, Dresden, proceedings / ed. by Manfred F. Buchroithner [et al.].

Adres wydawniczy: Dresden, International Cartographic Association : 2013

Opis fizyczny: S. 764 [1-2]

Uwagi: Dokument elektroniczny


51/87


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich.

Tytuł całości: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Lublin, 19-21 września 2013 r. : streszczenia referatów i komunikatów / [oprac. red. Paweł Cebrykow, Jerzy Ostrowski].

Adres wydawniczy: Lublin, Kartpol S.C. : 2013

Opis fizyczny: S. 17


52/87


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Lewandowska Izabela.

Tytuł oryginału: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 7: Chojnice / oprac. hist. Roman Czaja ; oprac. kartogr. Radosław Golba, Zenon Kozieł, Izabela Lewandowska.

Tytuł równoległy: Royal Prussia and Ermland. Book 7: Chojnice.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: Teka (25 s., [16] k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 1)

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 21-22.

Punktacja MNiSW: 25.000


53/87


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka, Chwiałkowski Dariusz, Noryśkiewicz Agnieszka M..

Tytuł oryginału: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 6: Świecie / oprac. hist. Roman Czaja ; oprac. kartogr. Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska ; przy współpr. Dariusza Chwiałkowskiego, Agnieszki Noryśkiewicz.

Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 6: Schwetz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: Teka (20 s., 18 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 1)

Uwagi: Tekst pol. i niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 95-97.

Punktacja MNiSW: 25.000


54/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Brodnica.

Tytuł całości: U progu Camino, przewodnik po Kujawsko-Pomorskim odcinku szlaku św. Jakuba / Tomasz Bielicki, Piotr Roszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna : 2012

Opis fizyczny: S. 52


55/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Dąblin - Parchanie.

Tytuł całości: U progu Camino, przewodnik po Kujawsko-Pomorskim odcinku szlaku św. Jakuba / Tomasz Bielicki, Piotr Roszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna : 2012

Opis fizyczny: 1 mapa między s. 100-101


56/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Gębice - Trzemeszno.

Tytuł całości: U progu Camino, przewodnik po Kujawsko-Pomorskim odcinku szlaku św. Jakuba / Tomasz Bielicki, Piotr Roszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna : 2012

Opis fizyczny: 1 mapa między s. 112-113


57/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Golub-Dobrzyń.

Tytuł całości: U progu Camino, przewodnik po Kujawsko-Pomorskim odcinku szlaku św. Jakuba / Tomasz Bielicki, Piotr Roszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna : 2012

Opis fizyczny: S. 64


58/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Iława - Nowe Miasto Lubawskie.

Tytuł całości: U progu Camino, przewodnik po Kujawsko-Pomorskim odcinku szlaku św. Jakuba / Tomasz Bielicki, Piotr Roszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna : 2012

Opis fizyczny: 1 mapa między s. 28-29


59/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Jezioro Ostrów - Radziki Duże.

Tytuł całości: U progu Camino, przewodnik po Kujawsko-Pomorskim odcinku szlaku św. Jakuba / Tomasz Bielicki, Piotr Roszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna : 2012

Opis fizyczny: 1 mapa złoż. między s. 46-47


60/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Mierzynek - Toruń - Rynek Nowomiejski.

Tytuł całości: U progu Camino, przewodnik po Kujawsko-Pomorskim odcinku szlaku św. Jakuba / Tomasz Bielicki, Piotr Roszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna : 2012

Opis fizyczny: 1 mapa złoż. między s. 82-83


61/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Mostek nad rzeką Ruziec - Mierzynek.

Tytuł całości: U progu Camino, przewodnik po Kujawsko-Pomorskim odcinku szlaku św. Jakuba / Tomasz Bielicki, Piotr Roszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna : 2012

Opis fizyczny: 1 mapa między s. 68-69


62/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Nowe Miasto Lubawskie - Jezioro Ostrów.

Tytuł całości: U progu Camino, przewodnik po Kujawsko-Pomorskim odcinku szlaku św. Jakuba / Tomasz Bielicki, Piotr Roszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna : 2012

Opis fizyczny: 1 mapa złoż. między s. 46-47


63/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Parchanie - Kruszwica.

Tytuł całości: U progu Camino, przewodnik po Kujawsko-Pomorskim odcinku szlaku św. Jakuba / Tomasz Bielicki, Piotr Roszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna : 2012

Opis fizyczny: 1 mapa między s. 100-101


64/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Polanowice - Gębice.

Tytuł całości: U progu Camino, przewodnik po Kujawsko-Pomorskim odcinku szlaku św. Jakuba / Tomasz Bielicki, Piotr Roszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna : 2012

Opis fizyczny: 1 mapa między s. 112-113


65/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Rodzone - mostek nad Rzeką Ruziec.

Tytuł całości: U progu Camino, przewodnik po Kujawsko-Pomorskim odcinku szlaku św. Jakuba / Tomasz Bielicki, Piotr Roszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna : 2012

Opis fizyczny: 1 mapa między s. 68-69


66/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Toruń - Stare i Nowe Miasto.

Tytuł całości: U progu Camino, przewodnik po Kujawsko-Pomorskim odcinku szlaku św. Jakuba / Tomasz Bielicki, Piotr Roszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna : 2012

Opis fizyczny: S. 82


67/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Toruń - Rynek Nowomiejski - Jarki.

Tytuł całości: U progu Camino, przewodnik po Kujawsko-Pomorskim odcinku szlaku św. Jakuba / Tomasz Bielicki, Piotr Roszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna : 2012

Opis fizyczny: 1 mapa złoż. między s. 82-83


68/87


Autorzy: Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Zmiany powierzchni jeziora Kuchnia w świetle materiałów kartograficznych.

Tytuł równoległy: Changes n the area of Kuchnia Lake in the light of the cartographic materials.

Tytuł całości: Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 5 / ed. Włodzimierz Marszelewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Polish Limnological Society : 2011

Opis fizyczny: S. 97-104, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


69/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Miejsca formowania jednostek 1 Korpusu / oprac. red. i wyk. Radosław Golba.

Tytuł całości: Aleksander Jabłoński (1898-1980), fizyk, muzyk, żołnierz / Józef Szudy, Andrzej Bielski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 596


70/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Obszar administrowany przez 1 Korpus / oprac. red. i wyk. Radosław Golba.

Tytuł całości: Aleksander Jabłoński (1898-1980), fizyk, muzyk, żołnierz / Józef Szudy, Andrzej Bielski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 599


71/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Obszar działań wojennych w latach 1919-1920 / oprac. red. i wyk. Radosław Golba.

Tytuł całości: Aleksander Jabłoński (1898-1980), fizyk, muzyk, żołnierz / Józef Szudy, Andrzej Bielski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 1 mapa złoż. między s. 602-603

Punktacja MNiSW: 3.000


72/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: "Podróże" Aleksandra Jabłońskiego od aresztowania w Wilnie do powrotu do Polski / oprac. red. i wyk. Radosław Golba.

Tytuł całości: Aleksander Jabłoński (1898-1980), fizyk, muzyk, żołnierz / Józef Szudy, Andrzej Bielski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 1 mapa złoż. między s. 320-321

Punktacja MNiSW: 3.000


73/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: "Podróże" Aleksandra Jabłońskiego w okresie od 12.07.1940 do 1.05.1943 / oprac. red. i wyk. Radosław Golba.

Tytuł całości: Aleksander Jabłoński (1898-1980), fizyk, muzyk, żołnierz / Józef Szudy, Andrzej Bielski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 1 mapa złoż. między s. 302-303

Punktacja MNiSW: 3.000


74/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Rejon umocniony "Wizna" / oprac. red. i wyk. Radosław Golba.

Tytuł całości: Aleksander Jabłoński (1898-1980), fizyk, muzyk, żołnierz / Józef Szudy, Andrzej Bielski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 274


75/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Szlak bojowy XIV Batalionu Saperów Wielkopolskich od maja do 30 października 1920 roku / oprac. red. i wyk. Radosław Golba.

Tytuł całości: Aleksander Jabłoński (1898-1980), fizyk, muzyk, żołnierz / Józef Szudy, Andrzej Bielski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 1 mapa złoż. między s. 62-63

Punktacja MNiSW: 3.000


76/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Okolice Wideł / oprac. red. i wyk. Radosław Golba.

Tytuł całości: Aleksander Jabłoński (1898-1980), fizyk, muzyk, żołnierz / Józef Szudy, Andrzej Bielski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 32


77/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Wyznaczanie stref zalewowych i ich wizualizacja z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu na przykładzie obszaru Nowego Miasta Lubawskiego.

Tytuł całości: Kartografia w regionie / pod red. Andrzeja Koniasa, Jerzego Ostrowskiego i Krzysztofa Strzeleckiego.

Adres wydawniczy: Słupsk, Zakład Kartografii, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Akademia Pomorska, Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Kartograficzny : 2010

Opis fizyczny: S. 231-244, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Prace i Studia Kartograficzne ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


78/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Działania militarne w lecie i na jesieni 1409 roku.

Tytuł całości: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411 / Sławomir Jóźwiak, Krzysztof Kwiatkowski, Adam Szweda, Sobiesław Szybkowski.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2010

Opis fizyczny: 1 mapa

Uwagi: CD-rom dołączony do książki

Punktacja MNiSW: 3.000


79/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Kampania jesienno-zimowa 1410-1411 roku : działania militarne od 2. dekady października do 1. dekady listopada 1410 roku.

Tytuł całości: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411 / Sławomir Jóźwiak, Krzysztof Kwiatkowski, Adam Szweda, Sobiesław Szybkowski.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2010

Opis fizyczny: 1 mapa

Uwagi: CD-rom dołączony do książki


80/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Kampania jesienno-zimowa 1410/1411 roku : działania militarne od końca września do 11 października 1410 roku.

Tytuł całości: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411 / Sławomir Jóźwiak, Krzysztof Kwiatkowski, Adam Szweda, Sobiesław Szybkowski.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2010

Opis fizyczny: 1 mapa

Uwagi: CD-rom dołączony do książki


81/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Kampania jesienno-zimowa 1410/1411 roku : działania militarne od 2. dekady listopada do 2. dekady grudnia 1410 roku.

Tytuł całości: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411 / Sławomir Jóźwiak, Krzysztof Kwiatkowski, Adam Szweda, Sobiesław Szybkowski.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2010

Opis fizyczny: 1 mapa

Uwagi: CD-rom dołączony do książki


82/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Kampania jesienno-zimowa 1411 roku : działania militarne w styczniu 1411 roku.

Tytuł całości: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411 / Sławomir Jóźwiak, Krzysztof Kwiatkowski, Adam Szweda, Sobiesław Szybkowski.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2010

Opis fizyczny: 1 mapa

Uwagi: CD-rom dołączony do płyty


83/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Teatr działań militarnych w 1409-1411 roku / oprac. i red. Radosław Golba.

Tytuł całości: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411 / Sławomir Jóźwiak, Krzysztof Kwiatkowski, Adam Szweda, Sobiesław Szybkowski.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2010

Opis fizyczny: 1 mapa złoż. 76x55 cm

Punktacja MNiSW: 3.000


84/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Wyprawa letnia 1410 roku : działania militarne w czerwcu i w 1. dekadzie lipca.

Tytuł całości: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411 / Sławomir Jóźwiak, Krzysztof Kwiatkowski, Adam Szweda, Sobiesław Szybkowski.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2010

Opis fizyczny: 1 mapa

Uwagi: CD-rom dołączony do książki

Punktacja MNiSW: 3.000


85/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Wyprawa letnia 1410 roku : działania militarne w czasie oblężenia Malborka przez wojska królewskie i ich odwrotu spod Malborka.

Tytuł całości: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411 / Sławomir Jóźwiak, Krzysztof Kwiatkowski, Adam Szweda, Sobiesław Szybkowski.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2010

Opis fizyczny: 1 mapa

Uwagi: CD-rom dołączony do książki


86/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Wyprawa letnia 1410 roku : marsz wojska koronnego i wielkoksiążęcego w głąb Prus.

Tytuł całości: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411 / Sławomir Jóźwiak, Krzysztof Kwiatkowski, Adam Szweda, Sobiesław Szybkowski.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2010

Opis fizyczny: 1 mapa

Uwagi: CD-rom dołączony do książki

Punktacja MNiSW: 3.000


87/87


Autorzy: Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Wykorzystania numerycznego modelu terenu i danych teledetekcyjnych do wyznaczania stref zalewowych obszaru Nowego Miasta Lubawskiego i okolic.

Czasopismo: Gospodarka Wodna

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 69 nr 8

Opis fizyczny: S. 315-319, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000