Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

mgr Marek Chabowski
geograf
Pracownia Sedymentologii i Paleoekologii, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

pokój: 65
tel.: +48-56-611-2544
e-mail: marcenty@umk.pl


Bibliografia