ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

mgr Marek Chabowski
specjalista inżynieryjno-techniczny
Laboratorium Analiz Środowiskowych

pokój: 65, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2544
e-mail: marcenty@umk.pl
www: http://www.home.umk.pl/~marcenty/
ORCID: 0000-0001-9966-906X

Zobacz profil w Bazie Wiedzy