ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

mgr Marek Chabowski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/12


Autorzy: Weckwerth Piotr, Wysota Wojciech, Chabowski Marek, Krawiec Arkadiusz, Kalińska Edyta, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Morphology, geological structure and development of two-dimensional megadunes formed on an outwash plain in NE Poland.

Tytuł całości: Glacial megaflood landforms and sediments in North-Eastern Poland / ed. by Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 89-97, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/12


Autorzy: Weckwerth Piotr, Wysota Wojciech, Krawiec Arkadiusz, Piotrowski Jan A., Adamczyk Aleksander, Chabowski Marek, Kalińska Edyta.

Tytuł oryginału: Megaflood track morphology and sediments : a case study from the proximal part of the Eastern Spillway, north of Suwałki (NE Poland).

Tytuł całości: Glacial megaflood landforms and sediments in North-Eastern Poland / ed. by Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 81-88, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/12


Autorzy: Weckwerth Piotr, Piotrowski Jan A., Wysota Wojciech, Krawiec Arkadiusz, Adamczyk Aleksander, Kalińska Edyta, Chabowski Marek.

Tytuł oryginału: Mature and immature megadunes : insights from morphology and sedimentary successions of mega-scale bedforms south of Wigry Lake (NE Poland).

Tytuł całości: Glacial megaflood landforms and sediments in North-Eastern Poland / ed. by Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 99-107, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/12


Autorzy: Kowalski Łukasz, Weckwerth Piotr, Chabowski Marek, Adamczak Kamil, Jodłowski Paweł, Szczepańska Grażyna, Chajduk Ewelina, Polkowska-Motrenko Halina, Kozicka Magdalena, Kukawka Stanisław.

Tytuł oryginału: Towards ritualisation : insights into bone-tempered pottery from the TRB settlement in Kałdus (Poland, 3500-3350 BC).

Czasopismo: Ceramics International

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 46 no. 3

Opis fizyczny: S. 3099-3112, il., tab., wykr.

Uwagi: [DOI: 2019]

Uwagi: 10.1016/j.ceramint

Impact Factor: 3.830

Punktacja MNiSW: 100.000


5/12


Autorzy: Molewski Paweł, Przegiętka Krzysztof, Juśkiewicz Włodzimierz, Palczewski Piotr, Chabowski Marek.

Tytuł oryginału: Możliwości zerowania w datowaniu luminescencyjnym (OSL) współczesnych osadów Wisły w świetle ich cech teksturalnych i strukturalnych.

Tytuł całości: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby, XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa 13-15 września 2017 : streszczenia referatów i posterów / [red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski : 2017

Opis fizyczny: S. 106


6/12


Autorzy: Przegiętka Krzysztof R., Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz, Palczewski Piotr, Chabowski Marek.

Tytuł oryginału: Characterisation and OSL dating of modern fluvial sediments in lower Vistula River : testing the zeroing assumption.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2016

Szczegóły: No. 10

Opis fizyczny: S. 107-121, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bgeo

Punktacja MNiSW: 13.000


7/12


Autorzy: Tylmann Karol, Wysota Wojciech, Adamiec Grzegorz, Molewski Paweł, Chabowski Marek.

Tytuł oryginału: Relict sand wedges in glacial till sequences : indicators of late Pleistocene periglacial environment in north-central Poland.

Tytuł całości: Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania, abstracts of International Field Symposium, June 25-30, 2013, Vilnius - Trakai, Lithuania / compiled by Aldona Damušytė, Alma Grigienė.

Adres wydawniczy: Vilnius, Lithuanian Geological Survey : 2013

Opis fizyczny: S. 95


8/12


Autorzy: Weckwerth Piotr, Chabowski Marek.

Tytuł oryginału: Heavy minerals as a tool to reconstruct river activity during the Weichselian glaciation (Toruń Basin, Poland).

Czasopismo: Geologos / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 19 no. 1-2

Opis fizyczny: S. 25-46, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/logos

Punktacja MNiSW: 10.000


9/12


Autorzy: Chabowski Marek, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Zapis cech środowiska sedymentacyjnego środkowovistuliańskich serii rzecznych Kotliny Toruńskiej w spektrum minerałów ciężkich i rozkładzie uziarnienia.

Tytuł całości: Analiza minerałów ciężkich, źródło wiedzy o środowiskach sedymentacyjnych : II Sedymentologiczne Spotkanie Dyskusyjne, 24 kwietnia 2012 : streszczenia referatów / red. nauk. Barbara Woronko.

Adres wydawniczy: Warszawa, Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych : 2012

Opis fizyczny: S. 11-12


10/12


Autorzy: Noryśkiewicz Agnieszka M., Molewski Paweł, Chabowski Marek.

Tytuł oryginału: Wiek i geneza osadów biogenicznych w dzielnicy Torunia - Mokre.

Tytuł całości: Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych, V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17 czerwca 2011 / [red. nauk. Piotr Hulisz et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2011

Opis fizyczny: S. 68-69

Uwagi: Bibliogr.


11/12


Autorzy: Chabowski Marek.

Tytuł oryginału: Litologia i geneza glin morenowych : stanowisko Dąbki, południowa część Pojezierza Krajeńskiego.

Tytuł równoległy: Lithology and genesis of till horizons : Dąbki site, S part of Krajna Lakeland.

Tytuł całości: Plejstoceńskie środowiska sedymentacyjne Pojezierza Pomorskiego / pod red. Małgorzaty Pisarskiej-Jamroży i Zygmunta Babińskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2009

Opis fizyczny: S. 100-107, il.

Uwagi: Bibliogr.


12/12


Autorzy: Chabowski Marek.

Tytuł oryginału: Tekstura glin morenowych na obszarze pomiędzy Wyrzyskiem a Nakłem n/Notecią.

Tytuł całości: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, V Seminarium, Poznań, 20-21 października 2008 : streszczenia / red. Andrzej Kostrzewski.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Paleogeografii i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2008

Opis fizyczny: S. 14-15