ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Rafał Kot, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

pokój: 233, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2578
e-mail: rafalkot@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5157-2066

Terminy konsultacji:
W semestrze zimowym, w roku akademickim 2022/2023

Wtorek 15.00-16.00
Środa 13.30-14.30

Jestem dla Państwa dostępny pod adresem e-mail: rafalkot@umk.pl. Staram się na bieżąco odpowiadać na przesyłane e-maile. Chęć osobistego udziału w konsultacjach najlepiej proszę potwierdzić e-mailem, na dwa dni przed planowanym spotkaniem.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy