ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Rafał Kot, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

pokój: 233
tel.: +48-56-611-2578
e-mail: rafalkot@umk.pl

Terminy konsultacji:
Wtorek 12.30-13.30
Czwartek 09.45-10.45

Bibliografia