Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Rafał Kot
adiunkt
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

pokój: 233
tel.: +48-56-611-2578
e-mail: rafalkot@umk.pl

Terminy konsultacji:
Wtorek 13.30-14.30
Środa 16.00-17.00

W dniu 19.06.2019 r. (środa) dyżur odbędzie się wyjątkowo w godz. 14.30-15.30.

Bibliografia