ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Rafał Kot
adiunkt
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

pokój: 233
tel.: +48-56-611-2578
e-mail: rafalkot@umk.pl

Terminy konsultacji:
Wtorek 13.30-14.30
Środa 12.00-13.00

Bibliografia