ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Rafał Kot, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/112


Autorzy: Kalińska Edyta, Kot Rafał, Krievāns Māris.

Tytuł oryginału: Adding another piece to NE European Aeolian Sand Belt puzzles : a sedimentary age case study of Pērtupe site, eastern Latvia.

Czasopismo: Baltica

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 33 no. 1

Opis fizyczny: S. 46-57, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5200/baltica

Punktacja MNiSW: 40.000


2/112


Autorzy: Pindral Sylwia, Kot Rafał, Hulisz Piotr, Charzyński Przemysław.

Tytuł oryginału: Landscape metrics as a tool for analysis of urban pedodiversity.

Czasopismo: Land Degradation & Development

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 31 no. 16

Opis fizyczny: S. 2281-2294, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1002/ldr

Impact Factor: 3.775

Punktacja MNiSW: 200.000


3/112


Autorzy: Pindral Sylwia, Kot Rafał, Hulisz Piotr, Charzyński Przemysław.

Tytuł oryginału: Przydatność metryk krajobrazowych do oceny różnorodności gleb miejskich.

Tytuł równoległy: The use of landscape metrics for analysis of the urban pedodiversity.

Tytuł całości: Gleba źródłem życia, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Lublin, 2-7 września 2019 r. : streszczenia wystąpień = Soil - source of life : 30th Congress of the Soil Science Society of Poland, Lublin, 2-7 September 2019 : book of abstracts / red. Piotr Bartmiński, Ryszard Dębicki.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Polihymnia : 2019

Opis fizyczny: S. 87-88

Uwagi: Tekst pol. i ang.


4/112


Autorzy: Antolak Mariusz, Akincza Marta, Brzezicki Tomasz, Biegańska Jadwiga, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Dąbrowski Leszek, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hulisz Piotr, Kamiński Dariusz, Kejna Marek, Kot Rafał, Krawiec Arkadiusz, Lewandowska Aleksandra, Pilarska Agnieszka, Rogatka Krzysztof, Smoliński Paweł, Środa-Murawska Stefania, Wołodźko Małgorzata.

Tytuł oryginału: Raport o zasobach kulturowych i środowiskowych parków historycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz ze szczegółową charakterystyką zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Wieniec / oprac. zespół w składzie Mariusz Antolak, Marta Akincza, Tomasz Brzezicki, Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Leszek Dąbrowski, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Piotr Hulisz, Dariusz Kamiński, Marek Kejna, Rafał Kot, Arkadiusz Krawiec, Aleksandra Lewandowska, Agnieszka Pilarska, Krzysztof Rogatka, Paweł Smoliński, Stefania Środa-Murawska, Małgorzata Wołodźko.

Tytuł równoległy: Report on cultural and environmental values of historic parks in the territory of Kuyavian-Pomeranian voivodeship with detailed characteristics of the Park and Palace Complex in Wieniec.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 143 s., il., tab., wykr. ; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


5/112


Autorzy: Pindral Sylwia, Kot Rafał, Hulisz Piotr, Charzyński Przemysław.

Tytuł oryginału: Pedodiversity changes and soil transformations in the medium-sized city (Inowrocław, Poland) from 1934 to 2016.

Tytuł całości: National scientific conference "Zrozumieć naukę", II edition, Lodz, September 29, 2018, the book of abstracts / ed.: Agnieszka Firaza.

Adres wydawniczy: Lodz, Promovendi Foundation Publishing : 2018

Opis fizyczny: S. 73


6/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Mikroregiony fizycznogeograficzne Kotliny Toruńskiej oraz Nieszawskiego Przełomu Wisły.

Tytuł całości: Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski = Studies on division of Poland into physico-geographical regions / pod red. Mariusza Kistowskiego, Urszuli Mygi-Piątek, Jerzego Solona.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2018

Opis fizyczny: S. 143-151, il., tab.

Seria: (Prace Geograficzne / Polska Akademia Nauk ;nr 266)

Punktacja MNiSW: 20.000


7/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Delimitacja dolinnych mezoregionów fizycznogeograficznych na przykładzie odcinka Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej między Włocławkiem a Nakłem nad Notecią.

Tytuł całości: Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski = Studies on division of Poland into physico-geographical regions / pod red. Mariusza Kistowskiego, Urszuli Mygi-Piątek, Jerzego Solona.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2018

Opis fizyczny: S. 81-86, il.

Seria: (Prace Geograficzne / Polska Akademia Nauk ;nr 266)

Punktacja MNiSW: 20.000


8/112


Autorzy: Pindral Sylwia, Kot Rafał, Hulisz Piotr, Charzyński Przemysław.

Tytuł oryginału: Evaluation of pedodiversity and soils transformation in the medium-sized city (Inowrocław, Poland).

Tytuł całości: The 3rd International Conference of Young Scientists "Soil in the Environment", Kraków - Poronin, 16-19.09.2018, book of abstracts and field session guide / red. Marcin Sykuła.

Adres wydawniczy: Poznań, Poznań University of Life Science : 2018

Opis fizyczny: S. 30


9/112


Autorzy: Solon Jerzy, Borzyszkowski Jan, Bidłasik Małgorzata, Richling Andrzej, Badora Krzysztof, Balon Jarosław, Brzezińska-Wójcik Teresa, Chabudziński Łukasz, Grzegorczyk Izabela, Jodłowski Miłosz, Kistowski Mariusz, Kot Rafał, Krąż Paweł, Lechnio Jerzy, Macias Andrzej, Majchrowska Anna, Malinowska Ewa, Migoń Piotr, Myga-Piątek Urszula, Nita Jerzy, Papińska Elżbieta, Rodzik Jan, Strzyż Małgorzata, Terpiłowski Sławomir, Ziaja Wiesław.

Tytuł oryginału: Physico-geographical mesoregions of Poland : verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data.

Czasopismo: Geographia Polonica

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 91 no. 2

Opis fizyczny: S. 143-170

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7163/GPol

Punktacja MNiSW: 15.000


10/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: A comparison of results from geomorphological diversity evaluation methods in the Polish Lowland (Toruń Basin and Chełmno Lakeland).

Czasopismo: Geografisk Tidsskrift : Danish journal of geography

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 118 no. 1

Opis fizyczny: S. 17-35, il., tab.

Uwagi: [DOI: 2017]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/00167223

Impact Factor: 0.966

Punktacja MNiSW: 25.000


11/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Trudności wyznaczania granic mezoregionów fizycznogeograficznych w dolinach na przykładzie fragmentu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej.

Tytuł równoległy: Difficulties in delimiting the boundaries of physico-geographical mesoregions in valleys : an example from part of the Toruń-Eberswalde Ice-Marginal Valley.

Czasopismo: Prace i Studia Geograficzne

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 63 z. 1

Opis fizyczny: S. 45-57, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


12/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Typy krajobrazu naturalnego i regiony fizycznogeograficzne.

Tytuł całości: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego / pod red. Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Urząd Marszałkowski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2017

Opis fizyczny: S. 100-108, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr. s. 576.

Punktacja MNiSW: 20.000


13/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Regionalizacja fizycznogeograficzna dolin na przykładzie fragmentu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej.

Tytuł całości: Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski, materiały konferencyjne XXII seminarium krajobrazu, 11-13 maja 2017 r., Sosnowiec / red. nauk. Jerzy Nita, Urszula Myga-Piątek, Katarzyna Pukowiec-Kurda.

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego : 2017

Opis fizyczny: S. 25


14/112


Autorzy: Kot Rafał, Leśniak Krzysztof.

Tytuł oryginału: Impact of different roughness coefficients applied to relief diversity evaluation : Chełmno Lakeland (Polish Lowland).

Czasopismo: Geografiska Annaler. Series A: Physical Geography

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 99 no. 2

Opis fizyczny: S. 102-114, wykr.

Uwagi: 10.1080/04353676

Impact Factor: 1.616

Punktacja MNiSW: 25.000


15/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Metodyka klasyfikacji fizycznogeograficznej obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł równoległy: Methodology of physico-geographical classification of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.

Czasopismo: Problemy Ekologii Krajobrazu

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 41

Opis fizyczny: S. 43-57, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


16/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Kot Rafał, Krawiec Arkadiusz, Świtoniak Marcin, Deptuła Miłosz.

Tytuł oryginału: Degradacja komponentów środowiska ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 76, 1 mapa


17/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Gatunki krajobrazów naturalnych ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 79, 1 mapa


18/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Makroregiony fizycznogeograficzne ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 58, 1 mapa


19/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Mezoregiony fizycznogeograficzne ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 59, 1 mapa


20/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Mikroregiony fizycznogeograficzne ok. 1:700 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 60-61, 1 mapa


21/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Odmiany krajobrazów naturalnych ok. 1 :700 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 80-81, 1 mapa


22/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Rodzaje krajobrazów naturalnych ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 78, 1 mapa


23/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Stopień antropopresji ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 77, 1 mapa


24/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Kot Rafał, Krawiec Arkadiusz, Świtoniak Marcin.

Tytuł oryginału: Zagrożenia środowiska ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 75, 1 mapa


25/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Przeciwdziałanie degradacji środowiska ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 77, 1 mapa


26/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Pius Bożena, Krawiec Arkadiusz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-99-B Brodnica.

Tytuł całości: Brodnica N-34-99-B, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Piotr Piekarczyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


27/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Molewski Paweł, Krawiec Arkadiusz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-123-C Chodecz.

Tytuł całości: Chodecz N-34-123-C, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Przemysław Kokociński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


28/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Weckwerth Piotr, Pawłowski Bogusław, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-123-B Dobrzyń n. Wisłą.

Tytuł całości: Dobrzyń n. Wisłą N-34-123-B, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Przemysław Kokociński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Marszelewski Włodzimierz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-99-C Golub-Dobrzyń.

Tytuł całości: Golub-Dobrzyń N-34-99-C, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Marzena Stawiecka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


30/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Molewski Paweł, Pawłowski Bogusław, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-123-D Gostynin.

Tytuł całości: Gostynin N-34-123-D, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Przemysław Kokociński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


31/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Weckwerth Piotr, Pawłowski Bogusław, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-112-C Gozdowo.

Tytuł całości: Gozdowo N-34-112-C, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Adam Matczak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


32/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Solarczyk Adam, Krawiec Arkadiusz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-100-A Górzno.

Tytuł całości: Górzno N-34-100-A, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Piotr Piekarczyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


33/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Kot Rafał, Kubiak-Wójcicka Katarzyna.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-86-D Grudziądz.

Tytuł całości: Grudziądz N-34-86-D, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Piotr Piekarczyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


34/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Kot Rafał, Kubiak-Wójcicka Katarzyna.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-86-C Grudziądz-Mniszek.

Tytuł całości: Grudziądz-Mniszek N-34-86-C, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Piotr Piekarczyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


35/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Kot Rafał, Krawiec Arkadiusz, Świtoniak Marcin, Deptuła Miłosz.

Tytuł oryginału: Degradacja komponentów środowiska 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


36/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Gatunki krajobrazów naturalnych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


37/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Mezoregiony fizycznogeograficzne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


38/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Mikroregiony fizycznogeograficzne 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


39/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Odmiany krajobrazów naturalnych 1 :500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


40/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Przeciwdziałanie degradacji środowiska 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


41/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Rodzaje krajobrazów naturalnych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


42/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Kot Rafał, Krawiec Arkadiusz, Świtoniak Marcin.

Tytuł oryginału: Zagrożenia środowiska 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


43/112


Autorzy: Kot Rafał, Kunz Mieczysław.

Tytuł oryginału: Zmiany w środowisku 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


44/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Makroregiony fizycznogeograficzne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


45/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Pius Bożena, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-98-D Kowalewo Pomorskie.

Tytuł całości: Kowalewo Pomorskie N-34-98-D, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Marzena Stawiecka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il. tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


46/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Pius Bożena, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-99-A Książki.

Tytuł całości: Książki N-34-99-A, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Marzena Stawiecka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


47/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Krawiec Arkadiusz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-100-B Lidzbark.

Tytuł całości: Lidzbark N-34-100-B, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Andrzej Waśniewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


48/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Pius Bożena, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-111-A Lipno.

Tytuł całości: Lipno N-34-111-A, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Adam Matczak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


49/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Krawiec Arkadiusz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-88-C Nowe Miasto Lubawskie.

Tytuł całości: Nowe Miasto Lubawskie N-34-88-C, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Przemysław Kokociński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


50/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Kot Rafał, Skowron Rajmund.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-97-A Pruszcz.

Tytuł całości: Pruszcz N-34-97-A, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Przemysław Kokociński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


51/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Marszelewski Włodzimierz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-99-D Rypin.

Tytuł całości: Rypin N-34-99-D, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Marzena Stawiecka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


52/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Pius Bożena, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-112-A Sierpc.

Tytuł całości: Sierpc N-34-112-A, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Mariusz Tabaka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


53/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Marszelewski Włodzimierz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-111-B Skępe.

Tytuł całości: Skępe N-34-111-B, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Adam Matczak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


54/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Solarczyk Adam, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-100-C Skrwilno.

Tytuł całości: Skrwilno N-34-100-C, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Andrzej Waśniewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


55/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Wstępne rozpoznanie georóżnorodności rzeźby terenu Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

Tytuł całości: Stan poznania środowiska przyrodniczego Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie = State of knowledge of the natural environment of Tuchola Landscape Park and Tuchola Forest Biosphere Reserve / red. nauk. Mieczysław Kunz.

Adres wydawniczy: Tuchola, Polskie Wydawnictwa Reklamowe : 2015

Opis fizyczny: S. 317-326, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


56/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Kot Rafał, Kubiak-Wójcicka Katarzyna.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-85-D Świecie.

Tytuł całości: Świecie N-34-85-D, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Renata Iwaniak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


57/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Weckwerth Piotr, Marszelewski Włodzimierz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-111-D Tłuchowo.

Tytuł całości: Tłuchowo N-34-111-D, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Adam Matczak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


58/112


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dębowska Anna, Drachal Jacek, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: 362 mapy

Uwagi: Dokument elektroniczny.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.

Punktacja MNiSW: 20.000


59/112


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Kwiatkowska Klaudia, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech ; red. Aleksander Adamczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 141, [1] s., il.

Uwagi: Publikacja stanowi wybór map z całego zasobu Atlasu internetowego.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego A. Adamczyka: 4]


60/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Krawiec Arkadiusz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-87-D Zbiczno.

Tytuł całości: Zbiczno N-34-87-D, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Przemysław Kokociński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


61/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Solarczyk Adam, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-100-D Żuromin.

Tytuł całości: Żuromin N-34-100-D, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Andrzej Waśniewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


62/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: The point bonitation method for evaluating geodiversity : a guide with examples (Polish Lowland).

Czasopismo: Geografiska Annaler. Series A: Physical Geography

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 97 no. 2

Opis fizyczny: S. 375-393, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1111/geoa

Impact Factor: 1.609

Punktacja MNiSW: 25.000


63/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Kot Rafał, Marszelewski Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-85-C Bukowiec.

Tytuł całości: Bukowiec N-34-85-C, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Renata Iwaniak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2014

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


64/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Oceny georóżnorodności rzeźby terenu i ich relacje przestrzenne na przykładzie krajobrazu młodoglacjalnego w okolicach Torunia.

Tytuł całości: Krajobrazy młodoglacjalne - ich morfogeneza, tereaźniejszość, przyszłość, X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 r. dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin : streszczenia / [red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich : 2014

Opis fizyczny: S. 63


65/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Wybrane metody oceny georóżnorodności : dyskusja i zastosowania.

Tytuł całości: Ogólnopolska konferencja naukowa "Krajobraz z komputera" / pod red. Edyty Regulskiej i Jerzego Solona.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu : 2014 : 2014

Opis fizyczny: S. 27


66/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Zastosowanie modelowania GIS w ocenie georóżnorodności.

Tytuł równoległy: The application of GIS modeling for geodiversity evaluation.

Czasopismo: Problemy Ekologii Krajobrazu

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 38

Opis fizyczny: S. 95-105, il., tab.

Uwagi: Tytuł tomu: Współczesne metody badań krajobrazu = Current methods in landscape research / red. tomu Jerzy Solon, Edyta Regulska, Andrzej Affek.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


67/112


Autorzy: Kot Rafał, Sobiech Marcin.

Tytuł oryginału: Ocena georóżnorodności rzeźby terenu wybranych fragmentów krajobrazu młodoglacjalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.

Tytuł równoległy: Evaluation of geodiversity of landform of some fragments of young glacial landscape of Chełmińsko-Dobrzyński Lake District.

Czasopismo: Rocznik Świętokrzyski. Seria B: Nauki Przyrodnicze

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 34

Opis fizyczny: S. 77-92, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


68/112


Autorzy: Kot Rafał, Sobiech Marcin.

Tytuł oryginału: Ocena georóżnorodności rzeźby terenu wybranych fragmentów krajobrazu młodoglacjalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.

Tytuł równoległy: The evaluation of the relief's diversity of the selected fragments of the young-glacial landscapes in the Chełmno-Dobrzyń Lakeland.

Tytuł całości: Krajobraz i turystyka w warunkach zrównoważonego rozwoju = Landscape and tourism in a sustainable development, [międzynarodowa konferencja naukowa], Kielce-Sobków, 5-7 lipca 2012.

Adres wydawniczy: Kielce, [s.n.] : 2012

Opis fizyczny: S. 40-41


69/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Zastosowanie kartograficznej metody określenia zróźnicowania rzeźby terenu w krajobrazach młodoglacjalnych.

Tytuł całości: Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, streszczenia referatów i posterów, Biała Podlaska, 13-15 września 2012 / przygot. do dr. R. Rzeczkowska i Ł. Zbucki.

Adres wydawniczy: Biała Podlaska, [s.n.] : 2012

Opis fizyczny: 1 s.


70/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Zastosowanie indeksu georóżnorodności dla określenia zróżnicowania rzeźby terenu na przykładzie zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej, Pojezierze Chełmińskiej.

Tytuł równoległy: Application of the geodiversity index for defining the relief's diversity based on the example of the Struga Toruńska representative basin, Chełmno Lakeland.

Czasopismo: Problemy Ekologii Krajobrazu

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 33

Opis fizyczny: S. 87-96

Uwagi: Tytuł tomu: Zarządzanie systemami krajobrazowymi = Landscape system management / red. tomu Tadeusz J. Chmielewski, Barbara Sowińska.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


71/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Zastosowanie kartograficznej metody określenia zróżnicowania rzeźby terenu w ocenie potencjału turystyczno-rekreacyjnego na przykładzie fragmentu zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej, Pojezierze Chełmińskie.

Tytuł równoległy: Application of the cartographic method for defining the relief diversity in the evaluation of tourist-recreational potential based on the example of the Struga Toruńska representative basin, Chełmno Lakeland.

Czasopismo: Problemy Ekologii Krajobrazu

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 34

Opis fizyczny: S. 95-102, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale = Recreation in high potential landscapes / red. tomu Andrzej Richling, Łukasz Zbucki.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


72/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Porównanie wybranych metod oceny georóżnorodności rzeźby terenu na przykładzie młodoglacjalnej zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej.

Tytuł całości: Georóżnorodność rzeźby Polski, IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011 : streszczenia / pod red. Małgorzaty Mazurek i Marka Ewertowskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2011

Opis fizyczny: S. 86


73/112


Autorzy: Niewiarowski Władysław, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Delimitation and characterictics of natural landscapes of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland, Urszulewo Plain and neighbouring Vistula and Drwęca valleys.

Czasopismo: Geographia Polonica

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 84 no. 1

Opis fizyczny: S. 33-59, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


74/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Propozycja weryfikacji regionalizacji fizycznogeograficznej Polski na przykładzie wybranych regionów Niżu Polskiego.

Tytuł równoległy: Suggestion of verification of physical geographical regionalization based on chosen Polish Lowland regions.

Czasopismo: Problemy Ekologii Krajobrazu

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 29-39, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Perspektywy rozwoju geoparków w świetle badań krajobrazowych i regionalnych : teoria i praktyka = Perspectives of development of geoparks in the light of landscape and regional research in theory and in practice / red. tomu Małgorzata Strzyż, Anna Świercz.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


75/112


Autorzy: Kot Rafał, Szmidt Kamila.

Tytuł oryginału: Ocena georóżnorodności rzeźby terenu fragmentu Basenu Świeckiego w skali 1:10 000 oraz 1:25 000.

Tytuł całości: Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, streszczenia referatów i posterów: Biała podlaska - Grabanów, 20-22 maja 2010 / przygot. do druku M. Bytniewski [et al.].

Adres wydawniczy: Biała Podlaska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : 2010

Opis fizyczny: S. 27


76/112


Autorzy: Kot Rafał, Szmidt Kamila.

Tytuł oryginału: Ocena georóżnorodności rzeźby terenu fragmentu Basenu Świeckiego w skali 1:10 000 oraz 1:25 000.

Tytuł równoległy: The valuation of geodiversity of the relief in the part of Świecie Basin in the scales of 1:10 000 and 1:25 000.

Czasopismo: Problemy Ekologii Krajobrazu

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 27

Opis fizyczny: S. 189-196, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Krajobrazy rekreacyjne : kształtowanie, wykorzystanie, transformacja = Recreation landscapes : shaping, use, transformation / red. tomu Andrzej Richling.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


77/112


Autorzy: Niewiarowski Władysław, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Delimitacja i charakterystyka gatunków i odmian krajobrazu naturalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Równiny Urszulewskiej oraz przyległych dolin Wisły i Drwęcy.

Tytuł równoległy: Delimitation and characteristics of natural landscape kinds and variations of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland, Urszulewo Plain and neighbouring Vistula and Drwęca valleys.

Czasopismo: Przegląd Geograficzny

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 82 z. 3

Opis fizyczny: S. 335-365, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


78/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Problem weryfikacji regionalizacji fizycznogeograficznej Polski na przykładzie wybranych regionów Niżu Polskiego.

Tytuł równoległy: Problem of verification of geographical regionalization based on chosen Polish lowland regions.

Tytuł całości: Perspektywy rozwoju geoparków w świetle badań krajobrazowych i regionalnych, [VIII ogólnopolska, jubileuszowa konferencja naukowa z cyklu Ochrona przyrody a turystyka, 24-26 września 2009 r.] / pod red. Małgorzaty Strzyż i Anny Świercz.

Adres wydawniczy: Kielce, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział : 2009

Opis fizyczny: 1 s.


79/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Próba ujednolicenia rangi jednostek rzeźby terenu dla delimitacji geokompleksów wybranych krajobrazów nizinnych.

Tytuł równoległy: The attempt at unification of a rank of relief units for delimitation of geocomplexes in given lowland landscapes.

Czasopismo: Problemy Ekologii Krajobrazu

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 167-179, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Ekologia krajobrazu - problemy badawcze i utylitarne = The landscape ecology - research and usage aspects / red. t.: Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


80/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Zagadnienie tworzenia i zagrożenia wybranych form ochrony przyrody województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł całości: Stan obecny i perspektywy rozwoju ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim, Regionalny Kongres Ochrony Przyrody, Chmielniki koło Bydgoszczy, 16.06.2008 / pod red. Marii Dombrowicz.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Grupa Marketingowa Nice : 2008

Opis fizyczny: S. 11-25, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.


81/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Problem oceny georóżnorodności w kontekście ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego.

Tytuł całości: Stan obecny i perspektywy rozwoju ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim, Regionalny Kongres Ochrony Przyrody, Chmielniki koło Bydgoszczy, 16.06.2008 / pod red. Marii Dombrowicz.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Grupa Marketingowa Nice : 2008

Opis fizyczny: S. 43-52, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.


82/112


Autorzy: Kot Rafał, Kubiak-Wójcicka Katarzyna.

Tytuł oryginału: Zmiany georóżnorodności wód powierzchniowych fragmentu Basenu Unisławskiego.

Tytuł całości: Wody na obszarach chronionych / red. Józef Partyka, Joanna Pociask-Karteczka.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 169-177, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


83/112


Autorzy: Kot Rafał, Kubiak-Wójcicka Katarzyna.

Tytuł oryginału: Zmiany georóżnorodności wód powierzchniowych fragmentu Basenu Unisławskiego.

Tytuł całości: Wody na obszarach chronionych, streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych : materiały konferencji naukowej, Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. / pod red. Marii Baścik i Józefa Partyki.

Adres wydawniczy: Ojców, Ojcowski Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Geograficzne : 2008

Opis fizyczny: S. 82-83

Uwagi: Bibliogr.


84/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Problem delimitacji mikroregionów fizycznogeograficznych w krajobrazach dolin i nizin.

Tytuł równoległy: The problem of delimiting physical geographical microregions in valley and lowland landscapes.

Czasopismo: Problemy Ekologii Krajobrazu

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 197-207, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Klasyfikacja krajobrazu : teoria i praktyka = Landscape classification : theory and practice / red. Jerzy Lechnio [et al.].

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


85/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Próba ujednolicenia delimitacji geokompleksów na przykładzie wybranych fragmentów doliny dolnej Wisły i jej otoczenia.

Tytuł równoległy: The attempt of geocomplexes delimitation unification on the example of the part of the lover Vistula valley and its surroundings.

Tytuł całości: Ekologia krajobrazu, perspektywy badawcze i utylitarne : ogólnopolska konferencja naukowa, Bukowina Tatrzańska, 11-14 września 2007 : materiały konferencyjne / red. Jarosław Balon, Wojciech Maciejowski.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 17

Uwagi: Bibliogr.


86/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Problem delimitacji mikroregionów fizycznogeograficznych w krajobrazach dolin i nizin.

Tytuł równoległy: The problem of physicogeographical microregions delimitation in lowlands and river valleys landscape.

Tytuł całości: Klasyfikacja krajobrazu, teoria i praktyka = Landscape classification : theory and practice, Warszawa, 15-17.06.2007.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski : 2007

Opis fizyczny: S. [37-38]


87/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Formy ochrony przyrody dolnej części dorzecza Drwęcy.

Tytuł równoległy: Forms of environmental protection of the lower fragment of the Drwęca river basin.

Tytuł całości: Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy. T. 1 = Protection and management of the Drwęca river basin. Vol. 1 / red. Włodzimierz Marszelewski, Leszek Kozłowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 163-175, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


88/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Doświadczenia Instytutu Geografii UMK w zakresie sporządzania numerycznych map sozologicznych.

Tytuł całości: Systemy informacji geograficznej w praktyce, (studium zastosowań) : praca zbiorowa / pod red. Mieczysława Kunza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 139-147, il., streszcz.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego R. Kota: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


89/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Problem i ocena georóżnorodności fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły.

Tytuł całości: Drogami wędrówek i badań profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006), przewodnik sesji terenowych : Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich, 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. / [red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2006

Opis fizyczny: S. 159-163, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr. s. 283-297

Punktacja MNiSW: 5.000


90/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Problem określenia georóżnorodności w wybranych krajobrazach kulturowych doliny dolnej Wisły.

Tytuł całości: Krajobraz kulturowy, cechy, walory, ochrona : Ogólnopolska konferencja PAEK, Kazimierz Dolny 1-3. 06. 2006 : streszczenia referatów i posterów / [red. Radosław Janicki].

Adres wydawniczy: [Lublin], Zakład Ochrony Środowiska UMCS : 2006

Opis fizyczny: S. 21-22


91/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Problem określenia georóżnorodności w wybranych krajobrazach kulturowych doliny dolnej Wisły.

Tytuł równoległy: The problem of definition of the geodiversity in the selected cultural landscape of the lower Vistula valley.

Tytuł całości: Krajobraz kulturowy, cechy, walory, ochrona = Cultural landscape : features, values, protection / pod red. Witolda Wołoszyna.

Adres wydawniczy: Lublin, Zakład Ochrony Środowiska UMCS : 2006

Opis fizyczny: S. 413-423, il., tab. ; streszcz. ang.

Seria: (Problemy Ekologii Krajobrazu ;t. 18)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


92/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Problem określenia georóżnorodności na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły.

Tytuł całości: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe = Regional landscape-ecological studies system . Cz. 1 / kom. red.: Andrzej Richling [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, [Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski] : 2006

Opis fizyczny: S. 227-240, il.; streszcz. ang.

Seria: (Problemy Ekologii Krajobrazu ;t. 16/1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


93/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Ocena georóżnorodności wód na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia w skali 1:25 000.

Tytuł całości: Restrukturyzacja i projektowanie systemów terytorialno-krajobrazowych = Restructuring and designing of territorial-landscape systems / [red. tomu Ryszard J. Klimko].

Adres wydawniczy: Słupsk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej : 2006

Opis fizyczny: S. 115-124, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Problemy Ekologii Krajobrazu ;t. 15)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


94/112


Autorzy: Andrzejewski Leon, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: O położeniu Torunia.

Tytuł całości: Toruń i jego okolice, monografia przyrodnicza / [red. Leon Andrzejewski, Piotr Weckwerth, Szczepan Burak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 27-33, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


95/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Georóżnorodność - problem jej oceny i zastosowania w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia.

Tytuł równoległy: Geodiversity - the issue of its evaluation and application in conservation and forming of the environment on the example of the Fordon's part of the lower Wistula valley and its surroundings.
Tytuł równoległy: Die Geodiversität - das Problem ihre Bewrtung und Anwendung im Umweltschutz und in der Umweltgestaltung am Beispiel des Forfonen Abschnittes des unteren Weichseltales und seiner Umgebung.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: 190 s., [7] k. tabl. złoż., il., tab., wykr.; streszcz. ang., niem.

Seria: (Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio C: Geographia et Geologia ;vol. 11 nr 2)

Uwagi: Bibliogr. s. 137-152

Punktacja MNiSW: 20.000


96/112


Autorzy: Kot Rafał, Leśniak Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ocena georóżnorodności za pomocą miar krajobrazowych : podstawowe trudności metodyczne.

Czasopismo: Przegląd Geograficzny

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 78 z. 1

Opis fizyczny: S. 25-45, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


97/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Zagrożenia wybranych form ochrony przyrody województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł całości: Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych = Perspective on the regional development in the light of landscape research / pod red. Małgorzaty Strzyż.

Adres wydawniczy: Kielce, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej : 2005

Opis fizyczny: S. 257-268, il., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Problemy Ekologii Krajobrazu ;t. 12)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


98/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Ocena georóżnorodności klimatu na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia w skali 1:25000.

Tytuł całości: Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu = The spatial-functional structure of landscape / pod red. Adolfa Szponara, Sylwii Horskiej-Schwarz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski : 2005

Opis fizyczny: S. 257-271, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Problemy Ekologii Krajobrazu ;t. 17)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


99/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Ocena bioróżnorodności klimatu na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia w skali 1:25 000.

Tytuł całości: Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu, studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania geokompleksów naturalnych i zurbanizowanych = Spatial-functional structure of the landscape : study of conditions and directions of the natural and urban development of geocomplexes / pod red. Adolfa Szponara, Sylwii Horskiej-Schwarz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski : 2005

Opis fizyczny: S. 50-53

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr.


100/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Problem określenia georóżnorodności na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły.

Tytuł całości: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, teoria i praktyka : ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych, Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r. / red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz.

Adres wydawniczy: Kielce, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 105-106, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.


101/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Ocena georóżnorodności rzeźby terenu na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia w skali 1:25 000.

Tytuł równoległy: Evaluation of geodiversity of the terrain relief on the example of the Fordon part of the lower Vistula Valley and its environs on 1:25 000 scale.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji = The integrated monitoring of the environment : the operation of geoecosystems in Poland in the conditions of climate change and multi-directional human impact / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Roberta Kolandra.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2005

Opis fizyczny: S. 475-483, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


102/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Georóżnorodność fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia na przykładzie oceny budowy geologicznej i gleb.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 33

Opis fizyczny: S. 105-128, [1] k. tabl. skł. kolor., il., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


103/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Ocena georóżnorodności rzeźby terenu na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia w skali 1:25 000.

Tytuł całości: Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji, XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004 / red. Andrzej Kostrzewski.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM : 2004

Opis fizyczny: S. 51-53

Uwagi: Bibliogr.


104/112


Autorzy: Andrzejewski Leon, Kot Rafał, Racinowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Stan środowiska przyrodniczego zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej na podstawie kartowania sozologicznego.

Tytuł równoległy: The state of environment in the Struga Toruńska catchment on the base of sozological mapping.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji = Integrated monitoring of the natural environment : functioning and monitoring of geoecosystems in the growing human activity conditions / red. Marek Kejna, Joanna Uscka.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2004

Opis fizyczny: S. 65-73, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.


105/112


Autorzy: Andrzejewski Leon, Kot Rafał, Racinowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Mapa sozologiczna zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej i jej otoczenia.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji, XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń - Koniczynka, 3-5 września 2003 r. : streszczenia referatów / red. Marek Kejna, Joanna Uscka.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 113-114

Uwagi: Bibliogr.


106/112


Autorzy: Kot Rafał, Kunz Mieczysław.

Tytuł oryginału: Mapa sozologiczna jako obraz działalności człowieka i przemian krajobrazu na przykładzie wybranych parków krajobrazowych.

Tytuł całości: Kształtowanie przestrzeni oraz formy zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego parków krajobrazowych w harmonii z przyrodą, referaty z seminarium, Brudzeń Duży, 12 XII 2003 rok / [red. Roman Rudnicki, Andrzej Drozdowski].

Adres wydawniczy: Kowal, Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego : 2003

Opis fizyczny: S. 4-12, il. kolor.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


107/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: System informacji geograficznej GIS i teledetekcja jako współczesne metody analizy krajobrazu.

Tytuł całości: Kształtowanie przestrzeni oraz formy zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego parków krajobrazowych w harmonii z przyrodą, referaty z seminarium, Brudzeń Duży, 12 XII 2003 rok / [red. Roman Rudnicki, Andrzej Drozdowski].

Adres wydawniczy: Kowal, Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego : 2003

Opis fizyczny: S. 35-40, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


108/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Zmiany przestrzenne geokompleksów wybranego obszaru Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły w okresie ostatnich osiemdziesięciu lat.

Tytuł całości: Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie = Transformations of the natural environment of Poland and its functioning / pod red. Krystyny German i Jarosława Balona.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania UJ : 2001

Opis fizyczny: S. 100-106, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Problemy Ekologii Krajobrazu ;t. 10)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


109/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Zmiany przestrzenne geokompleksów wybranego obszaru Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły w okresie ostatnich 80-ciu lat.

Tytuł całości: Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, 17-18 maja 2001 : materiały konferencyjne / red. Krystyna German, Wojciech Maciejowski.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2001

Opis fizyczny: S. 58


110/112


Autorzy: Kunz Mieczysław, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Cyfrowa mapa sozologiczna Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

Tytuł całości: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia, 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. : streszczenia referatów, komunikatów i posterów / red. Jan Tomaszewski.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego : 2000

Opis fizyczny: S. 436-438


111/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Problematyka delimitacji typów uroczysk na przykładzie wybranego fragmentu rezerwatu krajobrazowego "Dolina Osy".

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 30

Opis fizyczny: S. 57-74, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


112/112


Autorzy: Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Typy uroczysk Rezerwatu Krajobrazowego "Dolina Osy" jako podstawowe jednostki przetrzenne dla racjonalnej gospodarki zasobami przyrody.

Tytuł całości: Wielofunkcyjna rola lasu, ochrona przyrody, gospodarka, edukacja : IV Konferencja Naukowa w Borach Tucholskich : Rola leśnych kompleksów promocyjnych i rezerwatów biosfery w edukacji ekologicznej oraz wielefunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, Toruń - Funka, 7-10 października 1999 : (materiały pokonferencyjne) / pod red. Adama Barcikowskiego, Mariana Boińskiego, Andrzeja Nienartowicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 1999

Opis fizyczny: S. 207-212, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000