ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Meteorologii i Klimatologii

pokój: 378, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2619
e-mail: makej@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4815-9312

Terminy konsultacji:
Środa 8:00-10:00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy