ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

pokój: 258
tel.: +48-56-611-2604
e-mail: grzelak@umk.pl
ORCID: 0000-0002-5797-9366

Terminy konsultacji:
konsultacje zdalne - proszę o wcześniejszy kontakt mailowy
konsultacje stacjonarne:
poniedziałki, godz. 13.30-14.30

Bibliografia