Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

pokój: 258
tel.: +48-56-611-2604
e-mail: grzelak@umk.pl

Terminy konsultacji:
środy: 11.00-13.00

Bibliografia