ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK
profesor nadzwyczajny
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

pokój: 66
tel.: +48-56-611-2545
e-mail: molewski@umk.pl

Terminy konsultacji:
poniedziałek 9.00-10.00
środa 9.00-10.00

Bibliografia