ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

pokój: 66, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2545
e-mail: molewski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-7375-815X

Terminy konsultacji:
poniedziałek 12.30-13.30
wtorek 12.30-13.30
Proszę o wcześniejsze zgłoszenie zamiaru skorzystania z konsultacji drogą e-mailową: molewski@umk.pl

Zobacz profil w Bazie Wiedzy