Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK
profesor nadzwyczajny
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

pokój: 66
tel.: +48-56-611-2545
e-mail: molewski@umk.pl

Terminy konsultacji:
środa 10.30-11.30
czwartek 9.00-10.00

Bibliografia