ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Współczesne środowisko geograficzne zamków.

Tytuł równoległy: Present geographical environment of the castles.

Tytuł całości: Castra Terrae Culmensis, na rubieży chrześcijańskiego świata : interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w świetle źródeł archeologiczno-architektonicznych, historycznych i przyrodniczych. T. 1 = Castra Terrae Culmensis : on the boundary of Christian world : interdisciplinary studies on fortified constructions of theTeutonic Order in the light of archaeological, architectonic, historical and natural sciences sources. Vol. 1 / pod red. Marcina Wiewióry.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 30-49, il., wykr.; streszcz. ang. s. 164

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza t. 2 s. 266-312.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Próba rekonstrukcji stanu środowiska geograficznego miejsc położenia i otoczenia zamków w czasie ich budowy w XIII-XIV wieku.

Tytuł równoległy: Attempt of geographical environment state reconstruction for places of location and surroundings of the castles in the time of their erection in 13th-14th centuries.

Tytuł całości: Castra Terrae Culmensis, na rubieży chrześcijańskiego świata : interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w świetle źródeł archeologiczno-architektonicznych, historycznych i przyrodniczych. T. 2 = Castra Terrae Culmensis : on the boundary of Christian world : interdisciplinary studies on fortified constructions of theTeutonic Order in the light of archaeological, architectonic, historical and natural sciences sources. Vol. 2 / pod red. Marcina Wiewióry.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 7-28, il., wykr.; streszcz. ang. s. 258

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 266-312.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/157


Autorzy: Wiewióra Marcin, Wasik Bogusz, Molewski Paweł, Misiewicz Krzysztof, Małkowski Wiesław, Bogacki Miron.

Tytuł oryginału: New historical data on the Teutonic Order crusades in Prussia : geophysical and archaeological research into an earth-and-timber stronghold and city of the 1230s at Starogród, northern-central Poland.

Czasopismo: Archaeological Prospection

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 27 no. 2

Opis fizyczny: S. 135-152, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1002/arp

Impact Factor: 1.579

Punktacja MNiSW: 140.000


4/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Anthropogenic degradation of dunes within a city : a disappearing feature of the cultural landscape of Toruń (Poland).

Czasopismo: Journal of Maps

Rocznik: 2020

Szczegóły:

Opis fizyczny: S. 1-8 + suppl. material, il., mapa

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/17445647

Impact Factor: 2.365

Punktacja MNiSW: 70.000


5/157


Autorzy: Uziembło Romualda, Mikulski Krzysztof, Molewski Paweł, Sosnowski Mateusz, Wroniecki Piotr, Stępień Wiesław.

Tytuł oryginału: Pierwotna lokacja Torunia : osadnictwo średniowieczne na równinie zalewowej Wisły zachodniej części prawobrzeżnego Torunia.

Tytuł całości: Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2017-2018, IX konferencja sprawozdawcza, Biskupin 2019, 23-24 maja 2019 r. : abstrakty.

Adres wydawniczy: [Biskupin, Muzeum Archeologiczne] : 2019

Opis fizyczny: S. 60-61


6/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Antropogeniczna degradacja wydm w przestrzeni miejskiej Torunia na podstawie analizy map i planów historycznych na platformie GIS.

Tytuł całości: GIS w nauce, VIII Ogólnopolska Konferencja, Wrocław, 10-11 czerwca 2019 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska : 2019

Opis fizyczny: S. 80


7/157


Autorzy: Wiewióra Marcin, Wasik Bogusz, Molewski Paweł, Badura Monika, Maciejewska Karolina, Makowiecki Daniel, Moszczyński Paweł, Misiewicz Krzysztof, Małkowski Wiesław, Bogacki Miron, Tyszkowski Sebastian.

Tytuł oryginału: The Teutonic crusade in Prussia : reconstruction of a medieval fortified settlement complex at Unisław.

Czasopismo: Antiquity

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 93 no. 369

Opis fizyczny: S. 752-771, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15184/aqy

Impact Factor: 1.613

Punktacja MNiSW: 200.000


8/157


Autorzy: Wroniecki Piotr, Molewski Paweł, Uziembło Romualda.

Tytuł oryginału: Pierwotna lokacja Torunia w świetle badań nieinwazyjnych i analiz GIS.

Tytuł równoległy: The first location of Toruń based on non-invasive research and GIS analysis.

Czasopismo: Archaeologia Historica Polona

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 27

Opis fizyczny: S. 73-90, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AHP

Punktacja MNiSW: 70.000


9/157


Autorzy: Wiśniewski Edward, Andrzejewski Leon, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Geomorfologia przedpola Skeidarárjökull.

Tytuł równoległy: Geomorphology of the forefield of Skeidarárjökull.

Tytuł całości: Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania współczesnych krajobrazów Islandii / pod red. Leona Andrzejewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: Mapa 28x29,5 cm

Punktacja MNiSW: 20.000


10/157


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 : arkusz 321 - Toruń (N-34-98-C) ; wraz z Objaśnieniami.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2018

Opis fizyczny: 1 arkusz + 39 s., 4 s. tabl., il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 80.000


11/157


Autorzy: Molewski Paweł, Wasik Bogusz, Wiewióra Marcin.

Tytuł oryginału: An attempt to reconstruct selected elements of the original site topography of the Teutonic castles at Unisław and Starogród (Chełmno Land, Northern Poland) based on archaeological and cartographic data.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2018

Szczegóły: No. 15

Opis fizyczny: S. 15-26, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bgeo

Punktacja MNiSW: 13.000


12/157


Autorzy: Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Reconstruction of selected paleoenvironmental components of medieval Toruń, Poland, and its close suburbs.

Czasopismo: Journal of Maps

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 14 no. 2

Opis fizyczny: S. 463-473, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/17445647

Impact Factor: 1.836

Punktacja MNiSW: 20.000


13/157


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Ukształtowanie powierzchni terenu i geneza rzeźby.

Tytuł całości: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego / pod red. Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Urząd Marszałkowski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2017

Opis fizyczny: S. 56-67, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr. s. 569-571.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/157


Autorzy: Molewski Paweł, Wiewióra Marcin.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji średniowiecznych zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej w świetle analizy GIS.

Tytuł całości: GIS w nauce, VI Ogólnopolska Konferencja, Olsztyn, 7-9 czerwca 2017 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski : 2017

Opis fizyczny: S. 57


15/157


Autorzy: Andrzejewski Leon, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Zapis zdarzeń glacjalnych w północnej części strefy marginalnej Tungnaárjökull od końca Małej Epoki Lodowej (Islandia).

Tytuł całości: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby, XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa 13-15 września 2017 : streszczenia referatów i posterów / [red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski : 2017

Opis fizyczny: S. 20


16/157


Autorzy: Molewski Paweł, Przegiętka Krzysztof, Juśkiewicz Włodzimierz, Palczewski Piotr, Chabowski Marek.

Tytuł oryginału: Możliwości zerowania w datowaniu luminescencyjnym (OSL) współczesnych osadów Wisły w świetle ich cech teksturalnych i strukturalnych.

Tytuł całości: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby, XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa 13-15 września 2017 : streszczenia referatów i posterów / [red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski : 2017

Opis fizyczny: S. 106


17/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Pozostałości przebiegu sieci drożnej bliskich przedmieść Torunia z końca XVIII wieku we współczesnym układzie ulic miasta na podstawie analizy GIS.

Tytuł całości: GIS w nauce, V Ogólnopolska Konferencja, [8-10.06.2016, Warszawa / red. Bartłomiej Iwańczak].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski : 2016

Opis fizyczny: S. 103-104


18/157


Autorzy: Przegiętka Krzysztof R., Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz, Palczewski Piotr, Chabowski Marek.

Tytuł oryginału: Characterisation and OSL dating of modern fluvial sediments in lower Vistula River : testing the zeroing assumption.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2016

Szczegóły: No. 10

Opis fizyczny: S. 107-121, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bgeo

Punktacja MNiSW: 13.000


19/157


Autorzy: Molewski Paweł, Andrzejewski Leon.

Tytuł oryginału: Geomorphological and sedimentological records of glacial events in the northern part of the marginal zone of Tungnaárjökull, Iceland, since the Little Ice Age.

Czasopismo: Jökull

Rocznik: 2016

Szczegóły: No. 66

Opis fizyczny: S. 51-68, il.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.833

Punktacja MNiSW: 20.000


20/157


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Ukształtowanie powierzchni : wysokości względne ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 30, 1 mapa


21/157


Autorzy: Juśkiewicz Włodzimierz, Molewski Paweł, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Ukształtowanie powierzchni : wysokości bezwzględne ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 30, 1 mapa


22/157


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Ukształtowanie powierzchni : średnie nachylenie terenu ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 31, 1 mapa


23/157


Autorzy: Weckwerth Piotr, Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Ukształtowanie powierzchni : ekspozycje terenu ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 31, 1 mapa


24/157


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Mapa geomorfologiczna ok. 1:700 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 32-33, 1 mapa


25/157


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Molewski Paweł, Krawiec Arkadiusz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-123-C Chodecz.

Tytuł całości: Chodecz N-34-123-C, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Przemysław Kokociński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


26/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Próba rekonstrukcji pierwotnej rzeźby terenu, powierzchniowej budowy geologicznej i stosunków wodnych obszaru Zespołu Staromiejskiego w Toruniu i jego bliskich przedmieść na podstawie geoinformacji geologicznej i historycznej.

Tytuł równoległy: An attempt to reconstruct the primary relief, surface geology, and water relations of the Old Town of Toruń and its close suburbs on the basis of the geological and historical geoinformation.

Tytuł całości: GIS w nauce, IV Ogólnopolska Konferencja, Poznań, 1-3 czerwca 2015 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : 2015

Opis fizyczny: S. 78


27/157


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Molewski Paweł, Pawłowski Bogusław, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-123-D Gostynin.

Tytuł całości: Gostynin N-34-123-D, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Przemysław Kokociński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


28/157


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Średnie nachylenia terenu 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


29/157


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Mapa geomorfologiczna 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


30/157


Autorzy: Weckwerth Piotr, Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Mapa ekspozycji 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


31/157


Autorzy: Weckwerth Piotr, Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Mapa ekspozycji 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


32/157


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Wysokości względne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


33/157


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Wysokości względne 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


34/157


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Średnie nachylenia terenu 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


35/157


Autorzy: Juśkiewicz Włodzimierz, Molewski Paweł, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Walory i atrakcje turystyczne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


36/157


Autorzy: Juśkiewicz Włodzimierz, Molewski Paweł, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Wysokości bezwzględne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


37/157


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dębowska Anna, Drachal Jacek, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: 362 mapy

Uwagi: Dokument elektroniczny.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.

Punktacja MNiSW: 20.000


38/157


Autorzy: Przybylak Rajmund, Molewski Paweł, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Physical Geography Series. No. 8 / ed.-in-chief Rajmund Przybylak ; ed. by Paweł Molewski and Piotr Weckwerth.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 131 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Rocznik.

Uwagi: Bibliogr. przy art.

Uwagi: 10.1515/bgeo


39/157


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Kwiatkowska Klaudia, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech ; red. Aleksander Adamczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 141, [1] s., il.

Uwagi: Publikacja stanowi wybór map z całego zasobu Atlasu internetowego.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego A. Adamczyka: 4]


40/157


Autorzy: Molewski Paweł, Bachanek Jacek.

Tytuł oryginału: Relikty przebiegu sieci drożnej bliskich przedmieść Torunia z końca XVIII wieku we współczesnej topografii miasta na podstawie analizy GIS.

Tytuł równoległy: Relicts of the road network suburbs of Toruń from the late 18th century in contemporary topography of the city based on GIS analysis.

Czasopismo: Archaeologia Historica Polona

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 309-323, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AHP

Punktacja MNiSW: 5.000


41/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Pierwotne cechy rzeźby terenu, powierzchniowej budowy geologicznej i stosunków wodnych obszaru Zespołu Staromiejskiego w Toruniu i jego bliskich przedmieść na podstawie analizy geoprzestrzennej.

Tytuł równoległy: Primary features of the relief, surface geology, and water relations of the Old Town of Toruń and its close suburbs on the based geospatial analysis.

Czasopismo: Archaeologia Historica Polona

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 281-307, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AHP

Punktacja MNiSW: 5.000


42/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Historia i dynamika nasunięć lądolodu skandynawskiego podczas vistulianu w północno-środkowej Polsce : dotychczasowe koncepcje i nowe spojrzenie.

Tytuł całości: Krajobrazy młodoglacjalne - ich morfogeneza, tereaźniejszość, przyszłość, X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 r. dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin : streszczenia / [red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich : 2014

Opis fizyczny: S. 130-131


43/157


Autorzy: Kupniewska Anna, Molewski Paweł, Krześlak Iwona.

Tytuł oryginału: Środowisko geograficzne zlewni Jeziora Chełmżyńskiego a czasowa i przestrzenna zmienność wybranych parametrów fizykochemicznych osadów dennych jeziora w świetle analiz statystycznych i GIS : założenia pracy badawczej.

Tytuł całości: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Przyroda, krajobraz, człowiek", Barcin, 26-27 czerwca 2014, streszczenia wystąpień ustnych i plakatów.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 25


44/157


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Landform Analysis. Vol. 25 / red. tomu: Paweł Molewski, Piotr Weckwerth.

Adres wydawniczy: Poznań, Association of Polish Geomorphologists : 2014

Opis fizyczny: 184 s., il.


45/157


Autorzy: Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Krajobrazy młodoglacjalne - ich morfogeneza, tereaźniejszość, przyszłość : X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 r. dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin : streszczenia / [red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich : 2014

Opis fizyczny: 134 s.


46/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Paleograficzne uwarunkowania odpływu wód z zastoiska warszawskiego doliną Bachorzy i pradoliną warszawsko-berlińską w czasie stadiału głównego zlodowacenia Wisły.

Tytuł równoległy: Paleogeographical conditions of the outflow from the Warsaw ice-dammed lake through the Bachorza valley and the Warsaw-Berlin pradolina during the Main Stage of the Weichselian Glaciation.

Czasopismo: Landform Analysis

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 25

Opis fizyczny: S. 105-114, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


47/157


Autorzy: Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Próba rekonstrukcji pierwotnej rzeźby Zespołu Staromiejskiego w Toruniu i jego bliskich przedmieść na podstawie geoinformacji geologicznej i historycznej.

Tytuł równoległy: An attempt to reconstruct the primary relief of the Old Town of Toruń and its close suburbs on the basis of the geological and historical geoinformation.

Czasopismo: Landform Analysis

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 25

Opis fizyczny: S. 115-124, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


48/157


Autorzy: Przegiętka Krzysztof, Palczewski Piotr, Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz, Andrzejewski Leon.

Tytuł oryginału: OSL dating of modern fluvial sediments in Lower Vistula (Poland) : testing zeroing assumption.

Tytuł całości: Methods of absolute chronology, 11th international conference, 15-18th May 2013, Podlesice, Poland : abstracts and programme / ed. by Natalia Piotrowska.

Adres wydawniczy: Gliwice, Silesian University of Technology : 2013

Opis fizyczny: S. 99


49/157


Autorzy: Andrzejewski Leon, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Geomorphological map of the forefield of Tungnaárjökull.

Tytuł całości: Northern hemisphere glaciers, past, present and their future fate - Helgi Björnsson 70th year anniversary, 12. janúar 2013 / convener: Hilmar B. Janusson.

Adres wydawniczy: Reykjavík, Háskóli Íslands : 2013

Opis fizyczny: S. 10


50/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: History and dynamics of the Vistula ice lobe during the LGM, north-central Poland.

Tytuł całości: Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania, abstracts of International Field Symposium, June 25-30, 2013, Vilnius - Trakai, Lithuania / compiled by Aldona Damušytė, Alma Grigienė.

Adres wydawniczy: Vilnius, Lithuanian Geological Survey : 2013

Opis fizyczny: S. 109-110, il.


51/157


Autorzy: Tylmann Karol, Wysota Wojciech, Adamiec Grzegorz, Molewski Paweł, Chabowski Marek.

Tytuł oryginału: Relict sand wedges in glacial till sequences : indicators of late Pleistocene periglacial environment in north-central Poland.

Tytuł całości: Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania, abstracts of International Field Symposium, June 25-30, 2013, Vilnius - Trakai, Lithuania / compiled by Aldona Damušytė, Alma Grigienė.

Adres wydawniczy: Vilnius, Lithuanian Geological Survey : 2013

Opis fizyczny: S. 95


52/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Historia nasunięć i dynamika ostatniego lądolodu skandynawskiego w lobie Wisły podczas LGM, północno-środkowa Polska.

Tytuł całości: Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych, XX konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Lasocin, 2-6.09.2013 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2013

Opis fizyczny: S. 96-97, il.


53/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Wrochna Anna, Smyk Rafał.

Tytuł oryginału: Cyfrowa mapa geomorfologiczna 1:100 000 : Kutno / oprac. nauk. Wojciech Wysota, Paweł Molewski, Piotr Weckwerth ; oprac. geoinform. Anna Wrochna ; oprac. red. Rafał Smyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii : 2013

Opis fizyczny: 1 arkusz

Punktacja MNiSW: 4.000


54/157


Autorzy: Weckwerth Piotr, Molewski Paweł, Wysota Wojciech, Wrochna Anna, Smyk Rafał.

Tytuł oryginału: Cyfrowa mapa geomorfologiczna 1:500 000 : Bydgoszcz-Zach / oprac. nauk. Piotr Weckwerth, Paweł Molewski, Wojciech Wysota ; oprac. geoinform. Anna Wrochna ; oprac. red. Rafał Smyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii : 2013

Opis fizyczny: 1 arkusz

Punktacja MNiSW: 4.000


55/157


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Wysota Wojciech, Wrochna Anna, Smyk Rafał.

Tytuł oryginału: Cyfrowa mapa geomorfologiczna 1:500 000 : Łódź / oprac. nauk. Paweł Molewski, Piotr Weckwerth, Wojciech Wysota ; oprac. geoinform. Anna Wrochna ; oprac. red. Rafał Smyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii : 2013

Opis fizyczny: 1 arkusz

Punktacja MNiSW: 4.000


56/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Wrochna Anna, Smyk Rafał.

Tytuł oryginału: Cyfrowa mapa geomorfologiczna 1:100 000 : Toruń / oprac. nauk. Wojciech Wysota, Paweł Molewski, Piotr Weckwerth ; oprac. geoinform. Anna Wrochna ; oprac. red. Rafał Smyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii : 2013

Opis fizyczny: 1 arkusz

Punktacja MNiSW: 4.000


57/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 : arkusz 400 - Inowrocław (N-34-109-D) ; wraz z Objaśnieniami.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2013

Opis fizyczny: 1 arkusz + 29 s., il., tab.

Uwagi: Objaśnienia. Wyd. 2012. ISBN 978-83-7538-894-7.

Punktacja MNiSW: 20.000


58/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Piotrowski Jan A., Murray Andrew S., Bateman Mark D., Molewski Paweł, Tylmann Karol.

Tytuł oryginału: Weichselian Glaciations in mid-northern Poland : chronology and palaeogeography in the light of OSL dating.

Tytuł całości: Geomorfologiâ i paleografiâ polârnyh regionov, materialy sovmestnoj meždunarodnoj konferencii "Geomorfologiâ i paleografiâ polârnyh regionov", simpoziuma "Leopol'dina" i soveŝaniâ rabočej gruppy INQUA Peribaltic, Sankt-Peterbutg, 9-17 sentâbrâ 2012 goda = Geomorphology and palaeogeography of polar ergions : proceedings [...] / otv. red. A.I. Žirov [et al.].

Adres wydawniczy: Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Universitet : 2012

Opis fizyczny: S. 474


59/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Odpływ wód z zastoiska warszawskiego w czasie stadiału głównego zlodowacenia Wisły : nowe aspekty starego problemu.

Tytuł równoległy: The outflow from the Warsaw ice-dammed lake during the main stage of the Weichselian Glaciation : new aspects of an old problem.

Tytuł całości: Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w Dolinie Dolnej Odry, XIX konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Cedynia, 3-7.09.2012 r. / [red. nauk. Mirosław Błaszkiewicz, Fritz Brose].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2012

Opis fizyczny: S. 81-84, il.


60/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 : arkusz 439 - Piotrków Kujawski (N-34-121-B) ; wraz z Objaśnieniami.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2012

Opis fizyczny: 1 arkusz mapy + 29 s., il., tab.

Punktacja MNiSW: 20.000


61/157


Autorzy: Noryśkiewicz Agnieszka M., Molewski Paweł, Chabowski Marek.

Tytuł oryginału: Wiek i geneza osadów biogenicznych w dzielnicy Torunia - Mokre.

Tytuł całości: Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych, V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17 czerwca 2011 / [red. nauk. Piotr Hulisz et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2011

Opis fizyczny: S. 68-69

Uwagi: Bibliogr.


62/157


Autorzy: Karasiewicz Mirosław T., Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Wiek i niektóre cechy fizykochemiczne osadów biogenicznych kilku zagłębień terenowych na obszarach o różnym sposobie użytkowania w rejonie Torunia.

Tytuł całości: Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych, V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17 czerwca 2011 / [red. nauk. Piotr Hulisz et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2011

Opis fizyczny: S. 59-60

Uwagi: Bibliogr.


63/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Piotrowski Jan A., Murray Andrew S., Bateman Mark D..

Tytuł oryginału: Historia i dynamika nasunięć ostatniego lądolodu w centralnej Polsce w świetle danych geologicznych i datowania bezwzględnego osadów.

Tytuł całości: Georóżnorodność rzeźby Polski, IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011 : streszczenia / pod red. Małgorzaty Mazurek i Marka Ewertowskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2011

Opis fizyczny: S. 174


64/157


Autorzy: Juśkiewicz Włodzimierz, Molewski Paweł, Latański Andrzej.

Tytuł oryginału: Metody wyodrębniania i analizy topolineamentów z cyfrowego modelu wysokości na przykładzie rzeźby polodowcowej ostatniego zlodowacenia w środkowej Polsce.

Tytuł całości: Georóżnorodność rzeźby Polski, IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011 : streszczenia / pod red. Małgorzaty Mazurek i Marka Ewertowskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2011

Opis fizyczny: S. 68


65/157


Autorzy: Molewski Paweł, Wysota Wojciech, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Analiza geoprzestrzenna (GIS) danych geomorfologicznych i geologicznych na obszarze lobu Wisły (stadiał główny ostatniego zlodowacenia).

Tytuł całości: Georóżnorodność rzeźby Polski, IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011 : streszczenia / pod red. Małgorzaty Mazurek i Marka Ewertowskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2011

Opis fizyczny: S. 109-110


66/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Piotrowski Jan, Murray Andrew S., Bateman Mark D., Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Glacial stratigraphy and palaeogeography in central Poland in the light of new luminescence dating.

Tytuł całości: Quaternary sciences - the view from the mountains, XVIII INQUA Congress, 21-27 July 2011 in Bern, Switzerland.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2011

Opis fizyczny: 1 s.

Uwagi: Dokument elektroniczny


67/157


Autorzy: Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz, Wysota Wojciech, Latański Andrzej.

Tytuł oryginału: Badania morfolineamentów w obszarze lobu Wisły (stadiał główny zlodowacenia Wisły) i ich interpretacja.

Tytuł całości: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie), XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011 / [red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2011

Opis fizyczny: S. 70-72


68/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Piotrowski Jan A., Murray Andrew S., Bateman Mark D..

Tytuł oryginału: Stratygrafia nasunięć ostatniego lądolodu w centralnej Polsce na podstawie datowania luminescencyjnego.

Tytuł całości: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie), XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011 / [red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2011

Opis fizyczny: S. 119


69/157


Autorzy: Molewski Paweł, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Strumień lodowy lobu Wisły : nowe dane, ich analiza i interpretacja.

Tytuł całości: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie), XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011 / [red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2011

Opis fizyczny: S. 71


70/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Przeobrażenia rzeźby terenu i powierzchniowej budowy geologicznej dzielnicy Torunia - Mokre (Przemieście Mokre) w czasach historycznych.

Tytuł równoległy: Changes in relief and surface geological structure of Mokre suburb in Toruń in historic times.

Czasopismo: Archaeologia Historica Polona

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 189-202, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Toruń średniowieczny i nowożytny / [red. nauk. Jadwiga Chudziakowa, Alina Sosnowska].

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


71/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Chronologia i zasięgi nasunięć lądolodu na obszarze lobu Wisły podczas stadiału głównego ostatniego zlodowacenia.

Tytuł równoległy: Chronology and extents of ice sheet advances in the Vistula lobe area during the Main Stage of the Last Glaciation.

Czasopismo: Przegląd Geologiczny

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 59 nr 3

Opis fizyczny: S. 214-225, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


72/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz, Groblewska Anna, Narloch Włodzimierz, Tylmann Karol.

Tytuł oryginału: Reconstruction of the Vistula ice stream lobe during the maximum extent of the Last Glaciation, central Poland : preliminary results of the research project

Tytuł całości: 35. Hauptversammlung der Deutschen Quartärvereinigung DEUQUA e.V., 12th Annual meeting of the INQUA Peribaltic Working Group "Ice, water, humans - quaternary landscape evolution in the Peribaltic Region", 13.-17. September 2010, Greifswald : conference proceedings

Adres wydawniczy: Greifswald, Chair of Physical Geography, Institute for Geography and Geology. University of Greifswald for the German Quaternary Association DEUQUA : 2010

Opis fizyczny: S. 78-79, il.

Uwagi: Bibliogr.


73/157


Autorzy: Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz, Wysota Wojciech, Groblewska Anna, Latański Andrzej, Narloch Włodzimierz, Tylmann Karol.

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia projektu badawczego dotyczącego rekonstrukcji strumienia lodowego lobu Wisły podczas maksymalnego zasięgu ostatniego zlodowacenia

Tytuł całości: Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego, XVII Konferencja "Stratygrafia plejstocentu Polski", Jeziorowskie, 6-10.09.2010 / [red. nauk.: Leszek Marks, Katarzyna Pochocka-Szwarc].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy : 2010

Opis fizyczny: S. 83-84, wykr.


74/157


Autorzy: Molewski Paweł, Groblewska Anna.

Tytuł oryginału: Analiza geoprzestrzenna form rzeźby polodowcowej w obszarze lobu Wisły (stadiał główny zlodowacenia Wisły) i terenów przyległych

Tytuł całości: Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego, XVII Konferencja "Stratygrafia plejstocentu Polski", Jeziorowskie, 6-10.09.2010 / [red. nauk.: Leszek Marks, Katarzyna Pochocka-Szwarc].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy : 2010

Opis fizyczny: S. 136


75/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Narloch Włodzimierz, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Signature of the Vistula ice stream in northern Poland during the late Weichselian glaciation

Tytuł całości: Extent and timing of the Weichselian glaciation southeast of the Baltic Sea, International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Working Group, Tartu, September 13-17, 2009 / [ed.: Volli Kalm, Liina Laumets and Tiit Hang]

Adres wydawniczy: Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus : 2009

Opis fizyczny: S. 48-49


76/157


Autorzy: Molewski Paweł, Poliński Dariusz.

Tytuł oryginału: Fizycznogeograficzne uwarunkowania lokalizacji późnośredniowiecznego osadnictwa wiejskiego na ziemi chełmińskiej.

Tytuł równoległy: Physico-geographical conditions of location of the late-mediaeval rural settlement activity in Chełmno Land.

Tytuł całości: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa = Environmental determinants of settlement location / red. Lucyna Domańska, Piotr Kittel, Jacek Forysiak.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2009

Opis fizyczny: S. 197-205, mapy; streszcz. ang.

Seria: (Środowisko, Człowiek, Cywilizacja ;t. 2)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3 - M. Molewski; 0 - D. Poliński]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


77/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Sokołowski Robert J..

Tytuł oryginału: Record of the Vistula ice lobe advances in the Late Weichselian glacial sequence in north-central Poland.

Czasopismo: Quaternary International

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 207 no. 1-2

Opis fizyczny: S. 26-41, il., mapy

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 1.601

Punktacja MNiSW: 20.000


78/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Sokołowski Robert.

Tytuł oryginału: Nowy scenariusz nasunięć ostatniego lądolodu w lobie Wisły w świetle badań sedymentologicznych i datowania luminescencyjnego.

Tytuł całości: Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie, XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Zakopane, 1-5 września 2008 : materiały konferencyjne / [red.: Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2008

Opis fizyczny: S. 77-78

Uwagi: Bibliogr.


79/157


Autorzy: Molewski Paweł, Chruścińska Alicja, Przegiętka Krzysztof R..

Tytuł oryginału: Zapis lito- i chronostratygraficzny zlodowacenia Wisły na Wysoczyźnie Kujawskiej - nowe dane.

Tytuł całości: Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie, XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Zakopane, 1-5 września 2008 : materiały konferencyjne / [red.: Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2008

Opis fizyczny: S. 117-119

Uwagi: Bibliogr.


80/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Sokołowski Robert J..

Tytuł oryginału: New scenario of Vistula ice lobe advances during the last glacial maximum in north-central Poland.

Tytuł całości: Quaternary of the gulf of Gdańsk and Lower Vistula regions in Northern Poland, sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography : International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Group Frombork, September 14-19, 2008 / sci. ed. Stanisław Lisicki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polish Geological Institute : 2008

Opis fizyczny: S. 57

Uwagi: Bibliogr.


81/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Zastosowanie metod geostatystycznych do badań ruchów neotektonicznych (halokinetycznych) na obszarze Wysoczyzny Kujawskiej.

Tytuł całości: Współczesne problemy geomorfologii / red. tomu Wacław Florek, Jacek Kaczmarzyk.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2008

Opis fizyczny: S. 361-363, il.

Seria: (Landform Analysis ;Vol. 9)

Uwagi: Bibliogr.


82/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Sokołowski Robert J..

Tytuł oryginału: Dynamika lobu Wisły podczas ostatniego zlodowacenia w świetle nowych badań.

Tytuł całości: Współczesne problemy geomorfologii / red. tomu Wacław Florek, Jacek Kaczmarzyk.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2008

Opis fizyczny: S. 264-266, il.

Seria: (Landform Analysis ;Vol. 9)

Uwagi: Bibliogr.


83/157


Autorzy: Przegiętka Krzysztof R., Chruścińska Alicja, Oczkowski Hubert L., Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Chronostratigraphy of the Vistulian Glaciation (Weichselian) on the Kujawy Moraine Plateau (Central Poland) based on lithostratigraphic research and OSL dating.

Czasopismo: Geochronometria

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 32

Opis fizyczny: S. 69-77, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/v10003

Impact Factor: 0.318

Punktacja MNiSW: 10.000


84/157


Autorzy: Juśkiewicz Włodzimierz, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Bitwa pod Radziejowem-Płowcami - oczami geografa

Czasopismo: Kujawy i Pomorze

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 4-9, il. kolor.

Uwagi: Bibliogr.


85/157


Autorzy: Andrzejewski Leon, Molewski Paweł, Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Palaeohydrological consequences of the Tungnaárjökull dynamics recorded in landforms and deposits in the north part of the marginal zone.

Tytuł całości: 37th Annual International Arctic Workshop, May 2-4, 2007, Skaftafell, Iceland, program and abstracts.

Adres wydawniczy: Askja, University of Iceland : 2007

Opis fizyczny: S. 36


86/157


Autorzy: Molewski Paweł, Szmańda Jacek B., Andrzejewski Leon.

Tytuł oryginału: Sedimentology of kame terrace deposits in the NorthWest side of the Tungnaárjökull forefield and its palaeogeomorphological interpretation.

Tytuł całości: 37th Annual International Arctic Workshop, May 2-4, 2007, Skaftafell, Iceland, program and abstracts.

Adres wydawniczy: Askja, University of Iceland : 2007

Opis fizyczny: S. 173


87/157


Autorzy: Szmańda Jacek B., Molewski Paweł, Luc Małgorzata, Andrzejewski Leon.

Tytuł oryginału: Formation of the glacial and glaciofluvial relief, case study : middle part of the Tungnaárjökull marginal zone.

Tytuł całości: 37th Annual International Arctic Workshop, May 2-4, 2007, Skaftafell, Iceland, program and abstracts.

Adres wydawniczy: Askja, University of Iceland : 2007

Opis fizyczny: S. 236


88/157


Autorzy: Andrzejewski Leon, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Changes in the range of the snout of the Tungnaárjökull after the Little Ice Age relief and deposit recordings.

Tytuł całości: 37th Annual International Arctic Workshop, May 2-4, 2007, Skaftafell, Iceland, program and abstracts.

Adres wydawniczy: Askja, University of Iceland : 2007

Opis fizyczny: S. 37-39, il.

Uwagi: Bibliogr.


89/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Wpływ tektoniki solnej na ewolucję i morfologię dolin marginalnych wód roztopowych Wysoczyzny Kujawskiej : stanowisko 6 - Ujma Duża.

Tytuł całości: Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia, XIV Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Ciechocinek, 3-7 września 2007 r. : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Pawła Molewskiego, Wojciecha Wysoty i Piotra Weckwertha.

Adres wydawniczy: Warszawa, PIG : 2007

Opis fizyczny: S. 179-184, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


90/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Wpływ starszego podłoża na wykształcenie plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej.

Tytuł całości: Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia, XIV Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Ciechocinek, 3-7 września 2007 r. : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Pawła Molewskiego, Wojciecha Wysoty i Piotra Weckwertha.

Adres wydawniczy: Warszawa, PIG : 2007

Opis fizyczny: S. 33-39, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


91/157


Autorzy: Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania polityczne i przyrodnicze bitwy pod Radziejowem-Płowcami (27 września 1331 r.) : stanowisko 7 - Płowce.

Tytuł całości: Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia, XIV Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Ciechocinek, 3-7 września 2007 r. : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Pawła Molewskiego, Wojciecha Wysoty i Piotra Weckwertha.

Adres wydawniczy: Warszawa, PIG : 2007

Opis fizyczny: S. 185-192, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: P. Molewski - 3; W. Juśkiewicz - 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


92/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Sukcesja i stratygrafia osadów plejstoceńskich w zboczu doliny Wisły w Nieszawie : stanowisko 5 - Nieszawa.

Tytuł całości: Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia, XIV Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Ciechocinek, 3-7 września 2007 r. : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Pawła Molewskiego, Wojciecha Wysoty i Piotra Weckwertha.

Adres wydawniczy: Warszawa, PIG : 2007

Opis fizyczny: S. 171-177, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: W. Wysota - 6; P. Molewski - 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


93/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Ostatni lądolód skandynawski w lobie Wisły : kontrowersje i nowe spojrzenie.

Tytuł całości: Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia, XIV Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Ciechocinek, 3-7 września 2007 r. : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Pawła Molewskiego, Wojciecha Wysoty i Piotra Weckwertha.

Adres wydawniczy: Warszawa, PIG : 2007

Opis fizyczny: S. 13-21, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: W. Wysota - 6; P. Molewski - 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


94/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: O położeniu i granicach Kujaw.

Tytuł całości: Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia, XIV Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Ciechocinek, 3-7 września 2007 r. : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Pawła Molewskiego, Wojciecha Wysoty i Piotra Weckwertha.

Adres wydawniczy: Warszawa, PIG : 2007

Opis fizyczny: S. 11-12, il.


95/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Geneza, stratygrafia i zapis paleogeograficzny osadów zlodowacenia Wisły w Mielnicy : stanowisko 8 - Mielnica.

Tytuł całości: Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia, XIV Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Ciechocinek, 3-7 września 2007 r. : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Pawła Molewskiego, Wojciecha Wysoty i Piotra Weckwertha.

Adres wydawniczy: Warszawa, PIG : 2007

Opis fizyczny: S. 193-199, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


96/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Neotektoniczne i glacidynamiczne uwarunkowania wykształcenia plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 139, [1] s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr. s. 126-135

Punktacja MNiSW: 20.000


97/157


Autorzy: Molewski Paweł, Wysota Wojciech, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia : XIV Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Ciechocinek, 3-7 września 2007 r. : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Pawła Molewskiego, Wojciecha Wysoty i Piotra Weckwertha.

Adres wydawniczy: Warszawa, PIG : 2007

Opis fizyczny: 228 s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


98/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Nowe spojrzenie na morfogenezę dolin Bachorzy i Parchańskiej (Wysoczyzna Kujawska).

Tytuł równoległy: A new look over the morphogenesis of the Bachorza and Parchanie valleys (the Kujawy Moraine Plateau).

Czasopismo: Słupskie Prace Geograficzne

Rocznik: 2007

Szczegóły: Nr 4

Opis fizyczny: S. 93-101, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


99/157


Autorzy: Andrzejewski Leon, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Zasięg czoła lodowca Tungnaár w czasie małej epoki lodowej na tle zlodowaceń Islandii.

Tytuł równoległy: Extent of the Tungnaárjökull snout during the Little Ice Age against the glaciations in Iceland.

Czasopismo: Słupskie Prace Geograficzne

Rocznik: 2007

Szczegóły: Nr 4

Opis fizyczny: S. 35-43, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


100/157


Autorzy: Molewski Paweł, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Litostratygrafia osadów neoplejstocenu w zboczu doliny Wisły w Nieszawie : kontrowersje i nowe dane.

Tytuł całości: Drogami wędrówek i badań profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006), przewodnik sesji terenowych : Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich, 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. / [red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2006

Opis fizyczny: S. 240-244, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr. s. 283-297


101/157


Autorzy: Gierszewski Piotr, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Fizyczno-geograficzne uwarunkowania zróżnicowania krajobrazu pn.-wsch. Kujaw.

Tytuł całości: Drogami wędrówek i badań profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006), przewodnik sesji terenowych : Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich, 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. / [red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2006

Opis fizyczny: S. 221-226, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr. s. 283-297


102/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Neotektoniczne uwarunkowania ewolucji marginalnych dolin wód roztopowych Wysoczyzny Kujawskiej.

Tytuł całości: Drogami wędrówek i badań profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006), przewodnik sesji terenowych : Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich, 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. / [red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2006

Opis fizyczny: S. 274-279, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr. s. 283-297


103/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Morfostruktura podłoża kenozoiku Wysoczyzny Kujawskiej.

Tytuł całości: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, geografia fizyczna : [Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r.] / red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2006

Opis fizyczny: S. 200-205, il.

Seria: (Dokumentacja Geograficzna ;nr 32)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


104/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Wpływ struktury i aktywności tektonicznej podłoża na wykształcenie plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej.

Tytuł całości: Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża, XIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Maróz, 4-8 września 2006 : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Wojciecha Morawskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2006

Opis fizyczny: S. 112-113

Uwagi: Bibliogr.


105/157


Autorzy: Molewski Paweł, Poliński Dariusz.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania fizycznogeograficzne lokalizacji późnośredniowiecznego osadnictwa wiejskiego w ziemi chełmińskiej.

Tytuł całości: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa, II Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Łódź, 27-29 września 2006 r. : streszczenia referatów, komunikatów, posterów.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2006

Opis fizyczny: S. 59


106/157


Autorzy: Molewski Paweł, Pomianowska Halina.

Tytuł oryginału: Budowa geologiczna i wody podziemne.

Tytuł całości: Toruń i jego okolice, monografia przyrodnicza / [red. Leon Andrzejewski, Piotr Weckwerth, Szczepan Burak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 35-63, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


107/157


Autorzy: Molewski Paweł, Poliński Dariusz.

Tytuł oryginału: Struktura przestrzenna późnośredniowiecznego osadnictwa wiejskiego ziemi chełmińskiej na tle środowiska fizyczno-geograficznego.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 2006

Szczegóły: Z. 30

Opis fizyczny: S. 75-93, 10 s. tabl., il., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


108/157


Autorzy: Molewski Paweł, Szmańda Jacek B., Andrzejewski Leon.

Tytuł oryginału: Sedymentologia osadów terasy kemowej w północno zachodniej części przedpola Tungnaárjökull i jej paleogeomorfologiczna interpretacja.

Tytuł równoległy: The sedimentology of kame terrace deposits in the north-west side of Tungnaárjökull forefield and its palaeogeomorphological interpretation.

Tytuł całości: Rekonstrukcja procesów glacjalnych w wybranych strefach marginalnych lodowców Islandii - formy i osady, [terenowe warsztaty geomorfologiczne], Islandia, 14-28 sierpnia 2005 : przewodnik wycieczki terenowej / [red. Paweł Molewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2005

Opis fizyczny: S. 47-56, il.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Szmańda: 6 ; L. Andrzejewski, P. Molewski: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


109/157


Autorzy: Molewski Paweł, Olszewski Antoni.

Tytuł oryginału: Zapis sedymentologiczny osadów w zboczu przełomu Gigjukvisl i ich znaczenie paleomorfologiczne (strefa marginalna Skeidarárjökull).

Tytuł równoległy: Sedimentological record of deposits in a slope of Gigjukvisl gap and its palaeomorphological significance (marginal zone of Skeidarárjökull).

Tytuł całości: Rekonstrukcja procesów glacjalnych w wybranych strefach marginalnych lodowców Islandii - formy i osady, [terenowe warsztaty geomorfologiczne], Islandia, 14-28 sierpnia 2005 : przewodnik wycieczki terenowej / [red. Paweł Molewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2005

Opis fizyczny: S. 107-121, il.; abstr. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: A. Olszewski - 6; P. Molewski - 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


110/157


Autorzy: Andrzejewski Leon, Molewski Paweł, Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Paleohydrologiczne następstwa dynamiki Tungnaárjökull : zapis w formach i osadach północnej części strefy marginalnej.

Tytuł równoległy: Palaeohydrological consequences of Tungnaárjökull dynamics : recorded in landforms and deposits in the north part of the marginal zone.

Tytuł całości: Rekonstrukcja procesów glacjalnych w wybranych strefach marginalnych lodowców Islandii - formy i osady, [terenowe warsztaty geomorfologiczne], Islandia, 14-28 sierpnia 2005 : przewodnik wycieczki terenowej / [red. Paweł Molewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2005

Opis fizyczny: S. 39-46, il.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Szmańda: 6 ; L. Andrzejewski, P. Molewski: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


111/157


Autorzy: Szmańda Jacek B., Molewski Paweł, Luc Małgorzata, Andrzejewski Leon.

Tytuł oryginału: Kształtowanie się rzeźby glacjalnej i glacjofluwialnej na przykładzie fragmentu środkowej części strefy marginalnej Tungnaárjökull.

Tytuł równoległy: Formation of the glacial and glaciofluvial relief, case study : middle part of Tungnaárjökull marginal zone.

Tytuł całości: Rekonstrukcja procesów glacjalnych w wybranych strefach marginalnych lodowców Islandii - formy i osady, [terenowe warsztaty geomorfologiczne], Islandia, 14-28 sierpnia 2005 : przewodnik wycieczki terenowej / [red. Paweł Molewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2005

Opis fizyczny: S. 29-37, il., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Szmańda, M. Luc: 6 ; L. Andrzejewski, P. Molewski: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


112/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Rekonstrukcja procesów glacjalnych w wybranych strefach marginalnych lodowców Islandii - formy i osady : [terenowe warsztaty geomorfologiczne], Islandia, 14-28 sierpnia 2005 : przewodnik wycieczki terenowej / [red. Paweł Molewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2005

Opis fizyczny: 148 s., il. + 3 mapy złoż.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


113/157


Autorzy: Molewski Paweł, Andrzejewski Leon, Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Rekonstrukcja procesów glacjalnych, glacjofluwialnych i glacjolimnicznych w strefie marginalnej lodowca Tungnaár (Islandia) na wybranych przykładach.

Tytuł całości: Współczesna ewolucja rzeźby Polski, VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005 / pod red. Adama Kotarby, Kazimierza Krzemienia i Jolanty Święchowicz.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 317-323, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr

Punktacja MNiSW: 2.000


114/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Piąta wyprawa badawcza toruńskich geomorfologów na Islandię.

Czasopismo: Przegląd Geograficzny

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 77 z. 3

Opis fizyczny: S. 419-422, il.


115/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Sokołowski Robert, Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Sekwencja glin morenowych zlodowacenia wisły w Nieszawie, NE Kujawy.

Tytuł całości: Gliny morenowe - typy genetyczne i środowiska depozycji, Toruń, 6-10 września 2004, przewodnik wycieczek terenowych : terenowe warsztaty sedymentologiczne - dedykowane prof. dr. hab. W. Niewiarowskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 11-17, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


116/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Geneza i środowiska depozycji gliny zlodowacenia Wisły w Mielnicy, Kujawy.

Tytuł całości: Gliny morenowe - typy genetyczne i środowiska depozycji, Toruń, 6-10 września 2004, przewodnik wycieczek terenowych : terenowe warsztaty sedymentologiczne - dedykowane prof. dr. hab. W. Niewiarowskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 63-70, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


117/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Sokołowski Robert, Rzadkowalski Rafał, Molewski Paweł, Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Rekonstrukcja nasunięć glacjalnych i dynamika ostatniego lądolodu skandynawskiego w środkowej części północnej Polski.

Tytuł całości: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych, materiały z sympozjum, Toruń, 21-22 października 2004 r. / red. Dariusz Brykała.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2004

Opis fizyczny: S. 125-127

Seria: (Dokumentacja Geograficzna ;nr 31)

Uwagi: Bibliogr.


118/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Sokołowski Robert, Rzadkowalski Rafał, Molewski Paweł, Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Stratygrafia nasunięć glacjalnych i dynamika ostatniego lądolodu zlodowacenia Wisły w Polsce.

Tytuł całości: Zlodowacenia i interglacjały wschodniej Polski, problemy plejstocenu Wysoczyzny Białostockiej : XI konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Supraśl, 30 sierpnia - 3 września 2004 : materiały konferencyjne / pod red. Andrzeja Bera, Zofii Krysiak i Stanisława Lisickiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2004

Opis fizyczny: S. 81-82

Uwagi: Bibliogr.


119/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Sokołowski Robert, Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Litostratygrafia i geneza glin morenowych zlodowacenia Wisły w Nieszawie NE Kujawy.

Tytuł całości: Zlodowacenia i interglacjały wschodniej Polski, problemy plejstocenu Wysoczyzny Białostockiej : XI konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Supraśl, 30 sierpnia - 3 września 2004 : materiały konferencyjne / pod red. Andrzeja Bera, Zofii Krysiak i Stanisława Lisickiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2004

Opis fizyczny: S. 106-107

Uwagi: Bibliogr.


120/157


Autorzy: Wiśniewski Edward, Andrzejewski Leon, Olszewski Antoni, Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Karasiewicz Mirosław T..

Tytuł oryginału: Morfogenetyczne zróżnicowanie stref marginalnych Höfdabrekkujökull Skeidarárjökull i Tungnaárjökull.

Tytuł całości: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych, monitoring, ochrona, edukacja : konferencja naukowa, Poznań, 19-20 X 2001 r. : streszczenia / pod red. Iwony Piotrowskiej i Zbigniewa Zwolińskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich : 2001

Opis fizyczny: S. 146-149


121/157


Autorzy: Andrzejewski Leon, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Rynny subglacjalne w młodoglacjalnym krajobrazie wschodnich Pałuk.

Tytuł całości: Przyroda, krajobraz, kultura Pałuk, praca zbiorowa / pod red. Ewy Krasickiej-Korczyńskiej.

Adres wydawniczy: Barcin, Stowarzyszenie Ekologiczne : 2001

Opis fizyczny: S. 40-51, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


122/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Złożony kanałowo-gruntowy system drenażu subglacjalnego w rynnie Gopła w świetle budowy geologicznej jej podłoża : stanowisko 2 - Mielnica (gm. Skulsk).

Tytuł całości: Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej, V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14.9.2000 r. : przewodnik wycieczek terenowych / red. Paweł Molewski, Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 179-189, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]


123/157


Autorzy: Molewski Paweł, Noryśkiewicz Bożena.

Tytuł oryginału: Nowe dane dotyczące zmian środowiska naturalnego obszaru nadgoplańskiego w późnym vistulianie i holocenie : stanowisko 3 - Kruszwica (gm. Kruszwica).

Tytuł całości: Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej, V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14.9.2000 r. : przewodnik wycieczek terenowych / red. Paweł Molewski, Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 194-202, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]


124/157


Autorzy: Molewski Paweł, Olszewski Antoni.

Tytuł oryginału: Sedimentology of the deposits and their palaeomorphological significance in the Gigjukvisl river gap, marginal zone of the Skeidarárjökull, Iceland.

Tytuł równoległy: Sedymentologia i znaczenie paleomorfologiczne osadów w przełomie rzeki Gigjukvisl. strefa marginalna Skeidarárjökull, Islandia.

Tytuł całości: Polish Polar Studies, the 27th International Polar Symposium, Toruń, 1-3 December 2000 : Polish polar research at the turn of the 21st century / [ed. committee Marek Grześ, Krzysztof Roman Lankauf, Ireneusz Sobota].

Adres wydawniczy: Toruń, Pracownia Sztuk Plastycznych : 2000

Opis fizyczny: S. 235-258, il.; streszcz. pol.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 9]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.500


125/157


Autorzy: Molewski Paweł, Olszewski Antoni.

Tytuł oryginału: Sedymentologia i znaczenia paleomorfologiczne osadów w przełomie rzeki Gigjukvisl, strefa marginalna Skeidarárjökull, Islandia.

Tytuł całości: Polskie badania polarne u progu XXI wieku, XXVII Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Toruń 2000 : materiały konferencyjne : streszczenia referatów.

Adres wydawniczy: Toruń, Pracownia Sztuk Plastycznych : 2000

Opis fizyczny: S. 45


126/157


Autorzy: Andrzejewski Leon, Molewski Paweł, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku : V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. : streszczenia referatów, komunikatów i posterów / [red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: 251 s., il., mapy, wykr.


127/157


Autorzy: Molewski Paweł, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej : V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. : przewodnik wycieczek terenowych / [red. Paweł Molewski, Wojciech Wysota].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: 284 s., mapy, rys., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


128/157


Autorzy: Andrzejewski Leon, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Glacitectonic disturbances of the limno- and glaciofluvial deposits in the marginal zones of Skeidarárjökull and Tungnaárjökull (Iceland) and their glaciodynamic conditions.

Czasopismo: Quaestiones Geographicae

Rocznik: 2000, 2001

Szczegóły: Vol. 21

Opis fizyczny: S. 13-25, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


129/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Nowe dane na temat stratygrafii czwartorzędu Kujaw (część zachodnia).

Czasopismo: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Rocznik: 2000, 2001

Szczegóły: Nr 54

Opis fizyczny: S. 64-65


130/157


Autorzy: Chruścińska Alicja, Lankauf Krzysztof R., Molewski Paweł, Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Natural thermoluminescence (TL) of quartz as a tool for the absolute dating of Geological Deposits.

Tytuł całości: II Spotkanie Sekcji Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optyki Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (FAMO), Toruń, 3 września 1999

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Fizyki UMK : 1999

Opis fizyczny: 1 s.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


131/157


Autorzy: Andrzejewski Leon, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Glacjodynamiczne i sedymentacyjne uwarunkowania zaburzeń glacjotektonicznych w wybranych strefach marginalnych lodowców Islandii.

Tytuł całości: Późnoglacjalna, holoceńska i współczesna ewolucja geosystemów nadmorskich Południowego Bałtyku, ogólnopolska konferencja naukowa dedykowana profesorowi Karolowi Rotnickiemu w czterdziestą rocznicę pracy naukowej, 17-21 maja 1999, Szczecin : streszczenia referatów i opisy posterów.

Adres wydawniczy: Szczecin, [Uniwersytet Szczeciński] : 1999

Opis fizyczny: S. 3

Uwagi: a


132/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Rynna Gopła : problem jej genezy i roli w odpływie wód roztopowych podczas zlodowacenia vistuliańskiego.

Tytuł równoległy: Gopło subglacial channel (tunnel valley) : problem of its origin and participation in meltwater outflow during Vistulian glaciation.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 1999

Opis fizyczny: 172 s., [15] k. tabl. w tym złoż., il., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio C: Geographia et Geologia ;vol. 10 nr 6)

Uwagi: Bibliogr. s. 150-164

Punktacja MNiSW: 18.000


133/157


Autorzy: Andrzejewski Leon, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Glaciodynamic and sedimentological conditions of glaciotectonic disturbances in selected marginal zones of glaciers in Iceland.

Czasopismo: Quaternary Studies in Poland

Rocznik: 1999

Szczegóły: Special Issue

Opis fizyczny: S. 209-218, il., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


134/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Nowe fakty dotyczące morfogenezy wzniesień morenowych w otoczeniu północnej części rynny Gopła (radziejewskie moreny czołowe, Kujawy).

Tytuł całości: Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce, stan aktualny i perspektywy : IV Zjazd Geomorfologów Polskich, Lublin, 3-6 czerwca 1998 roku, T. 1: Referaty i komunikaty / pod red. Kazimierza Pękali.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1998

Opis fizyczny: S. 367-376, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


135/157


Autorzy: Lankauf Krzysztof R., Molewski Paweł, Szmańda Jacek B., Wysota Wojciech, Oczkowski Hubert L., Przegiętka Krzysztof R..

Tytuł oryginału: Vistuliańskie osady odsłonięć Łążyn i Rzęczkowo świetle wstępnych datowań TL.

Tytuł całości: Metody chronologii bezwzględnej, VI Konferencja, Gliwice-Rudy, 24-27 marca 1998 r. : streszczenia.

Adres wydawniczy: Gliwice, Instytut Fizyki. Politechnika Śląska : 1998

Opis fizyczny: S. [63]

Uwagi: Bibliogr.


136/157


Autorzy: Wiśniewski Edward, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Geneza poziomów terenowych w północnej części rynny goplańskiej w świetle badań litofacjalnych osadów.

Tytuł całości: Rzeźba i osady czwartorzędowe obszarów współczesnego i plejstoceńskiego zlodowacenia półkuli północnej, wybrane problemy / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego.

Rocznik: 1998

Opis fizyczny: S. 265-274, il., streszcz. ang.

Seria: (Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;nr 58)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


137/157


Autorzy: Molewski Paweł, Olszewski Antoni.

Tytuł oryginału: Budowa geologiczna obszaru zaplecza moren czołowych Skeidarárjökull z końca XIX w. w świetle badań w przełomie rzeki Gigjukvisl.

Tytuł całości: Seminarium poświęcone badaniom geomorfologów z Instytutu Geografii UMK na Islandii w latach 1995-1997, (Grant KBN 6PO4E 001 11) w ramach międzynarodowego projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA projekt AO.2 D116) "Monitoring naturalnych zmian powierzchni Islandii w świetle zdjęć satelitarnych ERS 1/2 oraz innych technik teledetekcyjnych", Toruń, 28-29 maja 1998 r. / red. Edward Wiśniewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Geografii UMK : 1998

Opis fizyczny: S. 33-41, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


138/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Lankauf Krzysztof R., Molewski Paweł, Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Zapis procesów fluwialnych w kopalnej serii rzecznej zlodowacenia Wisły.

Tytuł całości: Procesy, formy i osady fluwialne na obszarze młodoglacjalnym niżu polskiego, warsztaty terenowe, Toruń - Słupsk, 18-21 czerwca 1997 r. / red. Leon Andrzejewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Stow. Geomorfologów Polskich : 1997

Opis fizyczny: S. 50-53, il.

Uwagi: Bibliogr.


139/157


Autorzy: Wiśniewski Edward, Andrzejewski Leon, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Fluctuations of the snout of Skeidarárjökull in Iceland in the last 100 years and some of their consequences in the central part of its forefield.

Czasopismo: Landform Analysis

Rocznik: 1997

Szczegóły: Vol. 1

Opis fizyczny: S. 73-78, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


140/157


Autorzy: Wiśniewski Edward, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Geneza poziomów terenowych w północnej części rynny goplańskiej w świetle badań litofacjalnych osadów.

Tytuł całości: Rzeźba i osady czwartorzędowe obszarów współczesnego i plejstoceńskiego zlodowacenia półkuli północnej, sympozjum dedykowane Panu Profesorowi Andrzejowi Karczewskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Poznań, 17-18 października 1996 / [red. Andrzej Kostrzewski].

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Badań Czwartorzędu UAM : 1996

Opis fizyczny: S. 47-49

Uwagi: Blibliogr.

Uwagi: a


141/157


Autorzy: Wiśniewski Edward, Andrzejewski Leon, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Geomorfologiczne skutki i przyczyny wahań czoła lodowca Skeidarár na Islandii w ciągu ostatnich 100 lat.

Tytuł całości: XXIII Sympozjum Polarne, Sosnowiec, 27-29 IX 1996 / red. nauk. Wiesława Ewa Krawczyk.

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego : 1996

Opis fizyczny: S. 145-152, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


142/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Lankauf Krzysztof R., Molewski Paweł, Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Sedymentologia interstadialnej serii rzecznej (Rzęczkowo) zlodowacenia Wisły (Vistulian) odsłoniętej w południowo-zachodniej krawędzi Wysoczyzny Chełmińskiej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 1996

Szczegóły: Z. 28

Opis fizyczny: S. 39-63, il

Uwagi: Bibliogr

Punktacja MNiSW: 1.000


143/157


Autorzy: Wiśniewski Edward, Andrzejewski Leon, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Wahania czoła lodowca Skeidarár na Islandii w ciągu ostatnich 100 lat oraz niektóre ich skutki w środkowej części jego przedpola.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 1996

Szczegóły: Z. 28

Opis fizyczny: S. 13-26, il

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


144/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Nowe fakty dotyczące genezy zagłębień wytopiskowych na sandrach przedpola lodowca Skeidarár (Islandia).

Tytuł równoległy: New facts relating genesis of the kettle holes on the sandurs of the Skeidarár glacier (Iceland) foreland.

Czasopismo: Przegląd Geograficzny

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 68 z. 3-4

Opis fizyczny: S. 405-426, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


145/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Przeobrażenia wybranych elementów środowiska naturalnego dzielnicy Toruń-Mokre w czasach historycznych.

Tytuł całości: Człowiek a środowisko, 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 24-27 sierpnia 1995 : referaty i postery / [red.: Z. Babiński, J. Szupryczyński].

Adres wydawniczy: Toruń, Courier.exe. : 1995

Opis fizyczny: S. 79-81


146/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Przedvistuliańskie założenia rynny goplańskiej w świetle cech geologiczno-strukturalnych jej podłoża.

Tytuł całości: Procesy geomorfologiczne, zapis w rzeźbie i osadach, III Zjazd Geomorfologów Polskich, Sosnowiec 1995 : streszczenia komunikatów, posterów i referatów / [red. Tadeusz Szczypek].

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich : 1995

Opis fizyczny: S. 58-59

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


147/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Przedvistuliańskie założenia rynny goplańskiej w świetle cech geologiczno-strukturalnych jej podłoża.

Tytuł całości: Formy, osady i procesy subglacjalne, sympozjum, Toruń - Górzno, 28-29 września 1994 : streszczenia referatów i komunikatów : przewodnik wycieczki terenowej / [red. Edward Wiśniewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1994

Opis fizyczny: S. 23-24

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


148/157


Autorzy: Wiśniewski Edward, Andrzejewski Leon, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Zagadnienie drumlinizacji rzeźby glacjalnej przedpola lodowca Skeidarar na Islandii.

Tytuł całości: Formy, osady i procesy subglacjalne, sympozjum, Toruń - Górzno, 28-29 września 1994 : streszczenia referatów i komunikatów : przewodnik wycieczki terenowej / [red. Edward Wiśniewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1994

Opis fizyczny: S. 16-18, il.

Uwagi: a


149/157


Autorzy: Wiśniewski Edward, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Charakterystyka fizycznogeograficzna okolic Kościelnej Wsi.

Tytuł całości: Kościelna Wieś na Kujawach, studium osadnicze / pod red. Leszka Kajzera.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 1994

Opis fizyczny: S. 9-24, il.

Seria: (Budownictwo Obronno-Rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej ;cz. 3)

Punktacja MNiSW: 3.000


150/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Środowisko fizycznogeograficzne grodzisk.

Tytuł całości: Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi chełmińskiej, katalog źródeł / [red. nauk. Jadwiga Chudziakowa].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1994

Opis fizyczny: S. 15-24, il.

Punktacja MNiSW: 3.000


151/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Wyprawa toruńskich geomorfologów na Islandię.

Czasopismo: Przegląd Geograficzny

Rocznik: 1994

Szczegóły: T. 66 z. 1-2

Opis fizyczny: S. 251-253

Uwagi: a


152/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Próba rekonstrukcji niektórych elementów środowiska naturalnego z wykorzystaniem programów komputerowych na przykładzie dzielnicy Toruń-Mokre.

Czasopismo: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Rocznik: 1994, 1995

Szczegóły: Nr 48

Opis fizyczny: S. 66-68


153/157


Autorzy: Wiśniewski Edward, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Geneza poziomów terenowych w północnej części rynny goplańskiej w świetle badań litofacjalnych osadów.

Tytuł całości: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, II Seminarium, Poznań, 14-15 października 1993 : streszczenia referatów i opisy posterów.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Badań Czwartorzędu UAM : 1993

Opis fizyczny: S. 60-62

Uwagi: a


154/157


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Lankauf Krzysztof R., Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Charakterystyka litofacjalna osadów vistuliańskich w południowo-zachodniej krawędzi Wysoczyzny Chełmińskiej.

Tytuł całości: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, II Seminarium, Poznań, 14-15 października 1993 : streszczenia referatów i opisy posterów.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Badań Czwartorzędu UAM : 1993

Opis fizyczny: S. 76-77

Uwagi: a


155/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Geneza poziomów morenowych w rynnie żnińskiej w świetle badań strukturalnych i teksturalnych gliny zwałowej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 1993

Szczegóły: Z. 24

Opis fizyczny: S. 159-170, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


156/157


Autorzy: Molewski Paweł, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Cechy sedymentacyjne gliny bazalnej z nałożenia (lodgement) rynnach subglacjalnych.

Tytuł całości: Osady i procesy sedymentacji w środowiskach i systemach depozycyjnych w zapisie współczesnym i kopalnym, przewodnik Seminarium Sedymentologicznego, Poznań, 31 sierpnia - 2 września 1992 / red. Jurand Wojewoda, Zbigniew Zwoliński.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Geologii UAM : 1992

Opis fizyczny: S. 79, il.

Uwagi: a


157/157


Autorzy: Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Wybrane problemy degradacji środowiska przyrodniczego Wielkich Jezior Mazurskich pod wpływem ruchu turystycznego.

Czasopismo: Biuletyn Informacyjny / Instytut Turystyki

Rocznik: 1990

Szczegóły: R. 18 nr 1

Opis fizyczny: S. 66-69, il.