Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

2022

Uchwała nr 1 z dnia 1.04 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Michała Dąbrowskiego

Uchwała nr 2 z dnia 1.04 w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. Michała Dąbrowskiego

Uchwała nr 3 z dnia 10.06 w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dr. hab. Włodzimierza Marszelewskiego

Uchwała nr 4 z dnia 10.06 w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dr. hab. Rajmunda Przybylaka

Uchwała nr 5 z dnia 10.06 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Marcina Sykuły na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 6 z dnia 10.06 w sprawie awansu dr. Szymona Belzyta na stanowisko adiunkta

Uchwała nr 7 z dnia 10.06 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Dąbrowskiego

Uchwała nr 8 z dnia 10.06 w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Hannie Radziuk

Uchwała nr 9 z dnia 10.06 w sprawie zatwierdzenia zasad weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK

Uchwała nr 10 z dnia 23.06 w sprawie przyjęcia publicznej obrony M. Dąbrowskiego

Uchwała nr 11 z dnia 23.06 o nadaniu stopnia doktora M. Dąbrowskiemu

Uchwała nr 12 z dnia 28.10 w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora Magdalenie Urbańskiej

Uchwała nr 13 z dnia 28.10 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora Hannie Radziuk

Uchwała nr 14 z dnia 25.11 w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora Joannie Michalak-Bielskiej

Uchwała nr 15 z dnia 25.11 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora Magdalenie Urbańskiej

Uchwała nr 16 z dnia 25.11 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Sylwii Pindral

Uchwała nr 17 z dnia 25.11 w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Sylwii Pindral

Uchwała nr 18 z dnia 25.11 w sprawie zasad wyróżniania rozpraw doktorskich

Uchwała nr 19 z dnia 23.12 w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu nostryfikacyjnym stopnia doktora Pramita Vermy