Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Geokomptetencje II

 

GEOKOMPETENCJE w praktyce – drogą do sukcesu II

Całkowita wartość projektu: 596 869,50 zł, w tym dofinansowanie: EFS (84,28%): 503 041.61 zł; BP (12,72%): 57 527,68 zł, oraz wkład własny (3%): 17 906,12 zł.

Cele projektu:
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności 42 studentów (26 kobiet i 16 mężczyzn) ostatnich dwóch semestrów studiów II stopnia na kierunkach: Geografia oraz Geoinformacja środowiskowa oraz Turystyka i Rekreacja na rynku pracy do dn. 31.05.2019 roku, poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie staży krajowych.

Planowane efekty (produkty/rezultaty):

 

Dokumenty stażowe Harmonogram wsparcia Partnerzy projektu