Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

ERASMUS+

For incoming students

English taught Subjects Study Offer 2017/18

 

Rekrutacja

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi Wydział Nauk o Ziemi podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów. Lista umów zawartych przez UMK.

Wymagania stawiane kandydatom:

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

Szczegółowe zasady bieżącej rekrutacji na Wydziale Nauk o Ziemi:

Rekrutacja studentów WNoZi na wyjazdy w ramach wymiany ERASMUS+

w terminie podstawowym w roku akademickim 2018/2019

  1. Rekrutacja trwa od 7 lutego do 7 marca 2018r.
  2. Wykaz uczelni partnerskich na rok 2017/18 znajduje się tu: Lista umów zawartych przez UMK.
  3. Formularz zgłoszeniowy (dostępny po zalogowaniu do systemu USOS) znajduje się na stronie:

https://www.umk.pl/wspolpraca/forms/se_plus_studia_wniosek/

  1. Formularz należy dostarczyć koordynatorowi wydziałowemu (pokój 155) do dnia 7/03/2018 r. do godziny 23.59
  2. Ogłoszenie wyników 15 marca 2017 r.
  3. Na podstawie protokołów z rekrutacji Biuro Programów Międzynarodowych UMK przeprowadzi procedurę przyznania wyjazdu zakwalifikowanym studentom oraz wyśle nominacje do uczelni partnerskich.
  4. Studenci rezygnujący z wyjazdu po przeprowadzeniu rekrutacji są zobowiązani do wypełnienia ankiety on-line, dostępnej na stronie: https://www.umk.pl/wspolpraca/forms/se_plus_rezygnacja/ .

Każdy kandydat powinien zapoznać się z wymogami językowymi i innymi warunkami wymiany określonymi w umowie międzyinstytucjonalnej z uczelnią zagraniczną, którą jest zainteresowany. Teksty umów dostępne są tu: Lista umów zawartych przez UMK.

Grupy krajów i stawki, które będą obowiązywały w roku 2018/2019 (umowa finansowa 2018-2020):

Studenci w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący w momencie rekrutacji stypendium socjalne) będą otrzymywali dodatkowo 200 EUR/mies.  Więcej informacji.

Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line.

Ogólne, uczelniane zasady rekrutacji znajdują się:

http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/dokumenty/Zasady_rekrutacji_SMS_2018_2019.pdf

 

Szczegółowe instrukcje rekrutacji

Lista umów dla Wydziału Nauk o Ziemi

 

Praktyki w ramach programu Erasmus+

Szczegółowe instrukcje praktyk

 

Wrażenia z pobytu na wymianie:

galeria zdjęć

Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie