Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

ERASMUS+

For incoming students

English taught Subjects Study Offer 2020/21

 

Rekrutacja

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów. Lista umów zawartych przez UMK.

Wymagania stawiane kandydatom:

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

 

Szczegółowe zasady bieżącej rekrutacji na Wydziale Nauk o Ziemi:

Rekrutacja studentów WNoZiGP na wyjazdy w ramach wymiany ERASMUS+ w semestrze letnim w roku akademickim 2021/22

  1. Rekrutacja trwa od 21 października do 4 listopada 2021 r.
  2. Rekrutacja dotyczy tylko wyjazdów semestralnych i tylko na semestr letni 2021/2022.
  3. Mobilności krótkoterminowe, jeśli zostaną środki po podpisaniu umów długoterminowych, będą uruchomione ewentualnie wiosną 2022 (będzie opracowany aneks do Zasad).
  4. Wykaz uczelni partnerskich na rok 2021/22 znajduje się tu: Lista umów zawartych przez UMK.
  5. Stawki stypendialne podstawowe są takie same jak w semestrze zimowym 2021/2022. Studenci, którzy mają przyznane stypendium socjalne w roku 2021/2022 albo posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzymają dodatkowo 250 EUR/mies.
  6. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/studenci-studia/
  7. Formularz należy dostarczyć koordynatorowi wydziałowemu (pokój 155) do dnia 4 listopada 2021 r . (czwartek) do godziny 15.00
  8. Ogłoszenie wyników 5 listopada 2021 r. na stronie FB wydziału;
  9. Na podstawie protokołów z rekrutacji pracownicy Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej UMK przeprowadzą procedurę przyznania wyjazdu zakwalifikowanym studentom oraz wyślą nominacje do uczelni partnerskich.
  10. Studenci rezygnujący z wyjazdu po przeprowadzeniu rekrutacji są zobowiązani do poinformowania koordynatora wydziałowego (e-mail) oraz wypełnienia ankiety on-line, dostępnej na stronie: https://www.umk.pl/wspolpraca/forms/se_plus_rezygnacja/ .

 

Każdy kandydat powinien zapoznać się z wymogami językowymi i innymi warunkami wymiany określonymi w umowie międzyinstytucjonalnej z uczelnią zagraniczną, którą jest zainteresowany. Teksty umów dostępne są tu: Lista umów zawartych przez UMK.

Terminy rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej:

Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line.

Formularz i ogólne, uczelniane zasady rekrutacji znajdują się na stronie:

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/studenci-studia/

 

Ogólne, uczelniane zasady rekrutacji znajdują się: tutaj

—————————————————————————————————————————–

Praktyki w ramach programu Erasmus+

Szczegółowe instrukcje praktyk

Nabór ma charakter ciągły.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań proszę pisać na adres pecha@umk.pl lub zgłaszać się do pokoju 155.

dr hab. P. Charzyński, prof. UMK
Koordynator wydziałowy
programu ERASMUS+

 

Wrażenia z pobytu na wymianie:

Galeria zdjęć:

Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane]