Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

ERASMUS+

For incoming students

English taught Subjects Study Offer 2020/21

 

Rekrutacja

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów. Lista umów zawartych przez UMK.

Wymagania stawiane kandydatom:

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

 

Szczegółowe zasady bieżącej rekrutacji na Wydziale Nauk o Ziemi:

Rekrutacja studentów WNoZiGP na wyjazdy w ramach wymiany ERASMUS+ w terminie podstawowym w roku akademickim 2022/23

  1. Rekrutacja trwa od 8 lutego do 11 marca 2022 r.
  2. Wykaz uczelni partnerskich na rok 2021/22 znajduje się tu: Lista umów zawartych przez UMK.
  3. Formularz zgłoszeniowy (dostępny po zalogowaniu do systemu USOS) znajduje się na stronie.
  4. Formularz należy dostarczyć koordynatorowi wydziałowemu (pokój 155) do dnia 16/03/2022 r. (poniedziałek) do godziny 09.00.
  5. Ogłoszenie wyników 15 marca 2022 r. na stronie FB wydziału.
  6. Na podstawie protokołów z rekrutacji Biuro Programów Międzynarodowych UMK przeprowadzi procedurę przyznania wyjazdu zakwalifikowanym studentom oraz wyśle nominacje do uczelni partnerskich.
  7. Studenci rezygnujący z wyjazdu po przeprowadzeniu rekrutacji są zobowiązani do wypełnienia ankiety on-line, dostępnej na stronie.

Każdy kandydat powinien zapoznać się z wymogami językowymi i innymi warunkami wymiany określonymi w umowie międzyinstytucjonalnej z uczelnią zagraniczną, którą jest zainteresowany. Teksty umów dostępne są tu: Lista umów zawartych przez UMK.

Terminy rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej:

Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line.

Formularz i ogólne, uczelniane zasady rekrutacji znajdują się na stronie:

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/studenci-studia/

 

Ogólne, uczelniane zasady rekrutacji znajdują się: tutaj

—————————————————————————————————————————–

Praktyki w ramach programu Erasmus+

Szczegółowe instrukcje praktyk

Nabór ma charakter ciągły.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań proszę pisać na adres pecha@umk.pl lub zgłaszać się do pokoju 155.

dr hab. P. Charzyński, prof. UMK
Koordynator wydziałowy
programu ERASMUS+

 

Wrażenia z pobytu na wymianie:

Galeria zdjęć:

Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane]