Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

ERASMUS+

For incoming students

English taught Subjects Study Offer 2020/21

Konwersja ocen uzyskanych w ramach programu Erasmus+

 

Rekrutacja

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów. Lista umów zawartych przez UMK.

Wymagania stawiane kandydatom:

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

 

Szczegółowe zasady bieżącej rekrutacji na Wydziale Nauk o Ziemi:

Rekrutacja studentów WNoZiGP na wyjazdy w ramach wymiany ERASMUS+ w terminie dodatkowym w roku akademickim 2024/25

  1. Rekrutacja trwa od 6 lutego do 15 marca 2024 r.
  2. Rekrutacja dotyczy tylko wyjazdów całorocznych oraz semestralnych na 1. lub 2. semestr roku akademickiego 2024/25.
  3. Wykaz uczelni partnerskich na rok 2024/25 znajduje się tu: Lista umów zawartych przez UMK.
  4. Stawki stypendialne podstawowe: 600 EUR/mies. lub lub  670 EUR/mies. (w zależności od państwa). Studenci kwalifikujących się do grupy osób z tzw. mniejszymi szansami otrzymują 250 EUR więcej.
  5. Formularz zgłoszeniowy (dostępny po zalogowaniu do systemu USOS) znajduje się na stronie.
  6. Formularz należy dostarczyć koordynatorowi wydziałowemu (pokój 155) do dnia 15 marca 2024 r. (wtorek) do godziny 15.00.
  7. Ogłoszenie wyników 17 marca 2024 r. na stronie FB wydziału.
  8. Na podstawie protokołów z rekrutacji Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej przeprowadzi procedurę przyznania wyjazdu zakwalifikowanym studentom oraz wyśle nominacje do uczelni partnerskich.
  9. Studenci rezygnujący z wyjazdu po przeprowadzeniu rekrutacji są zobowiązani do wypełnienia ankiety on-line, dostępnej na stronie.

Każdy kandydat powinien zapoznać się z wymogami językowymi i innymi warunkami wymiany określonymi w umowie międzyinstytucjonalnej z uczelnią zagraniczną, którą jest zainteresowany. Teksty umów dostępne są tu: Lista umów zawartych przez UMK.

Ogólne, uczelniane zasady rekrutacji znajdują się: tutaj

—————————————————————————————————————————–

Praktyki i wyjazdy krótkoterminowe (np. kursy BIP) w ramach programu Erasmus+

Rekrutacja ciągła do wyczerpania limitu środków:

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań proszę pisać na adres pecha@umk.pl lub zgłaszać się do pokoju 155.

dr hab. P. Charzyński, prof. UMK
Koordynator wydziałowy
programu ERASMUS+

 

Wrażenia z pobytu na wymianie:

Galeria zdjęć:

Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane] Wrażenia z pobytu na wymianie [fot. nadesłane]