Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Turystyka i rekreacja

Studia stacjonarne 1 stopnia

Rok akademicki 2018/2019

Specjalność: Animacja sportu i rekreacji*

Specjalność: Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego*

*wybór specjalności od 4 semestru

Rok akademicki 2017/2018

Specjalność: Animacja sportu i rekreacji*

Specjalność: Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego*

*wybór specjalności od 4 semestru

Rok akademicki 2016/2017

Specjalność: Animacja sportu i rekreacji*

Specjalność: Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego*

*wybór specjalności od 4 semestru

Studia stacjonarne 2 stopnia

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2016/2017

Studia niestacjonarne 1 stopnia

Rok akademicki 2016/2017

Studia niestacjonarne 2 stopnia

Rok akademicki 2016/2017

Program studiów

Plan studiów 1rok 2rok