Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Wizyta delegacji z Beijing Open University (BJOU)

8 listopada 2019 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej gościła delegacja z Beijing Open University (BJOU). Była to już kolejna wizyta przedstawicieli tego uniwersytetu w UMK. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim naszej oferty dydaktycznej dla studentów z Chin w zakresie programu "duble diploma" na kierunku Tourism Management oraz turystycznej szkoły letniej. Nasza współpraca w zakresie kształcenia oraz w zakresie mobilności pracowników zapowiada się obiecująco.

więcej informacji

zdjęcie

Zaproszenie na XX Kujawsko-Pomorski Dzień GIS

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu zaprasza w środę – 13 listopada wszystkich zainteresowanych na jubileuszowy XX Kujawsko-Pomorski Dzień GIS. 

 

więcej informacji

zdjęcie

Doktorat Pana Sławomira Brózdy

W dniu 22 października 2019 r. Pan Sławomir Brózda obronił pracę doktorską na podstawie rozprawy pt. "Hydrologiczno-prawne aspekty gospodarowania jeziorami w Polsce".  Decyzją Rady Dyscypliny z dnia 25 października 2019 r. uzyskał stopień doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku. Był to pierwszy w historii naszego Wydziału interdyscyplinarny doktorat realizowany w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku (dyscyplina wiodąca) w powiązaniu z dziedziną nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

 

więcej informacji

zdjęcie

Współpraca WNoZiGP z Urzędem Miejskim w Tczewie

W dniu 31.10.2019 mgr Michał Kwiatkowski, doktorant w Katedrze Studiów  Miejskich i Rozwoju Regionalnego, wziął udział w sesji Rady Miejskiej  w Tczewie, podczas której zaprezentował wyniki badania mobilności uczniów i uczennic szkół podstawowych w Tczewie. Raport z badań został przygotowany we współpracy z Urzędem Miejskim w Tczewie w ramach  współpracy Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej z  otoczeniem społeczno-gospodarczym. Opracowanie jest jednym z efektów  porozumienia o współpracy między Wydziałem a Urzędem Miejskim w Tczewie podpisanego przez Dziekana  Wydziału dr. hab. Marka Kejnę, prof. UMK i Prezydenta Tczewa Mirosława  Pobłockiego.

więcej informacji

zdjęcie

Paweł Smoliński z grantem "Najlepsi z najlepszych! 4.0".

W ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nasz student Paweł Smoliński otrzymał wsparcie finansowe na uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych. Koordynatorem projektu jest dr Stefania Środa-Murawska. Projekt ten znalazł się wśród 117 ofert zatwierdzonych do finansowania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.

 

więcej informacji

zdjęcie

Współpraca z Uniwersytetem w Kłajpedzie (Litwa)

Na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK przebywała prof. dr Daiva Verkuleviciute-Kriukiene, prodziekan ds. Studiów Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu w Kłajpedzie (Litwa). Pani Profesor wygłosiła wykłady dla studentów i pracowników naszego Wydziału oraz spotkała się z dziekanem dr hab. Markiem Kejną, prof. UMK. Na spotkaniu omówiono warunki dalszej współpracy naukowej i wymiany studentów.
 

więcej informacji

zdjęcie

Rady Rozwoju Dyscyplin

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK powołał dwie rady rozwoju dyscyplin:
- Radę Rozwoju Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna, przewodnicząca dr hab. Elżbieta Grzelak, prof. UMK;
- Radę Rozwoju Dyscypliny Kultura Fizyczna, przewodniczący dr hab. Walerij Żukow, prof. UMK.
Zadaniem Rad jest podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia tych dyscyplin i uzyskania pełnych uprawnień dyscyplin naukowych.

więcej informacji

zdjęcie

Nominacje do Zespołu ds Obszarów Wiejskich

Podczas inaugurującego posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Wiejskich przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie Panowie dr hab. prof. UMK Roman Rudnicki oraz dr Mirosław Biczkowski odebrali nominacje dla członków zespołu. Do zadań KPZK PAN należy prowadzenie działalności naukowo-badawczej i konsultacyjnej dotyczącej: polityki regionalnej i polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w trzech wymiarach polityki spójności Unii Europejskiej oraz instytucjonalno-prawnych aspektów planowania zintegrowanego w układach funkcjonalno-przestrzennych na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym.

więcej informacji

zdjęcie

Nowy numer czasopisma Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Wydany został 45 numer czasopisma Bulletin of Geography. Socio-economic Series (15 punktów MNiSW) indeksowanego w Emerging Sources Citation Index (Thomson Reuters).

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BGSS/issue/view/1616/showToc

więcej informacji

Archiwum