Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

Wystawa „Na krańcach toruńskiego poligonu..."

Na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego w Toruniu wyeksponowana jest wystawa planszowa prezentująca wyniki wieloletnich badań archeologicznych oraz paleogeograficznych prowadzonych na stanowisku w Brzozie, na skraju toruńskiego poligonu wojskowego. Kuratorką wystawy jest pani dr Beata Bielińska-Majewska Muzeum Okręgowego w Toruniu a w jej przygotowaniu brał udział także pracownik naszego wydziału, dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK. Na stanowisku w Brzozie odkryto liczne zabytki krzemienne związane z najstarszą obecnością człowieka na naszym terenie, datowaną na schyłkowy paleolit, około 12 000 lat temu! Badania M. Jankowskiego dotyczą stratygrafii gleb kopalnych oraz ich interpretacji paleogeograficznej i powiązania obecności człowieka prehistorycznego z uwarunkowaniami naturalnymi. Wystawa oficjalnie jest eksponowana do dnia 15 października 2021 r., ale być może zostanie przedłużona do listopada 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia.

O ekspozycji można też poczytać tutaj.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrodzone prace dyplomowe absolwentów wydziału!

W minioną środę, 6 października 2021 w Ratuszu Staromiejskim wręczone zostały przez Prezydenta Miasta Pana Michała Zaleskiego nagrody przyznane w XXIX konkursie Towarzystwa Miłośników Toruniu na najlepsze prace dyplomowe poświęcone Toruniowi. Wśród nagrodzonych osób znalazło się dwoje ubiegłorocznych absolwentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu.

W zakresie nauk o Ziemi i gospodarki przestrzennej – Maria Antoszczyszyn (geoinformacja środowiskowa) otrzymała II nagrodę za pracę magisterską „Metodyka szacowania powierzchni terenów zielonych i oceny ich stanu ekologicznego na przykładzie Torunia” a wyróżnienie przyznano Oskarowi Dąbrowskiemu (geografia) za pracę licencjacką „Wykorzystanie technologii LIDAR w optymalizacji lokalizacji nowoczesnych źródeł energii odnawialnej”.


Obie nagrodzone prace powstały w Katedrze Geomatyki i Kartografii pod kierunkiem dr. hab. Mieczysława Kunza, prof. UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Immatrykulacja 2021/22

W dniu dzisiejszym (07.10.2021) w Auli UMK odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Koronawirus - aktualności

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zwycięzcy projektu SYStem

Zakończyła się rekrutacja na  tygodniowe gleboznawcze warsztaty terenowe projektu SYStem (https://sites.google.com/site/shareyoursoils/home) finansowanego z programu Erasmus+, które odbędą się w dniach 7-13 lipca 2021 roku w wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Cáceres w hiszpańskiej Estremadurze. Chęć uczestnictwa zgłosiło Komisja rekrutacyjna w składzie dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK i dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK miała trudne zadanie wybrania zaledwie czwórki szczęśliwców. Wyboru dokonali na podstawie następujących kryteriów: przygotowania merytorycznego i językowego, zainteresowania problematyką geografii gleb, przydatnością szkolenia z klasyfikacji gleb wg WRB w realizowanej lub planowanej pracy dyplomowej. W związku z obowiązującymi obecnie utrudnieniami w podróżach zagranicznych uwzględniono to czy kandydaci zostali zaszczepieni przeciwko Covid-19 i posiadają lub uzyskają Unijny Certyfikat COVID co najmniej 2 tygodnie przed wylotem.

And the Winners are…

studentki geografii K. Wernerowicz i W. Rygielska, studentka Planowania Przestrzennego K. Laskowska oraz doktorantka L. Tobojko.

Serdecznie gratulujemy!

Jeśli okaże się, że jacyś partnerzy projektu SYStem z Pragi i Peczu nie będą  w stanie wykorzystać wszystkich miejsc Być może pojawi się szansa zabrania do Hiszpanii kogoś jeszcze.

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że na wiosnę kolejna i ostatnia już szansa. Kolejne zagraniczne warsztaty projektu SYStem, planowane są w maju. A gdzie i w jakim kraju? Tam gdzie produkowany jest jeden z najoryginalniejszych serów świata – Casu Marzu. Ciekawi łatwo odkryją destynację.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowi Pełnomocnicy Dziekana

 
 
W dniu 29 września 2021 r. dziekan Marek Kejna powołał nowych pełnomocników:
 
dr hab. Edytę Kalińską-Nartiša, prof. UMK  na Pełnomocnika ds. Doktorantów. Pani Profesor będzie się opiekować słuchaczami Szkół Doktorskich: Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Nauk Społecznych oraz Academii Copernicana.
 
dr Marcina Sykułę na Pełnomocnika ds. Praktyk Zawodowych Studentów. Pan Doktor będzie odpowiadał za prawidłową realizację praktyk zawodowych studentów na kierunkach: geografia, geoinformacja środowiskowa oraz gospodarka przestrzenna.
 
Szczegółowy zakres obowiązków ww. Pełnomocników znajduje się na stronie Wydziału.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Medale i odznaczenia

W dniu 29 września br. JM Rektor prof. Andrzej Sokala wręczył odznaczenia i medale pracownikom Uniwersytetu przyznane w 2020 r.

Z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej dr hab. Andrzej Araźny, prof. UMK został odznaczony Srebrnym Krzyżem  Zasługi, a dr hab. Marek Kejna, prof. UMK Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.
 
Serdecznie gratulujemy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Podziękowania dla Prof. Leona Andrzejewskiego

W dniu 30 września br. prof. dr hab. Leon Andrzejewski po 38 latach pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika przeszedł na zasłużoną emeryturę. Pan Profesor w latach 2003-2010 był dyrektorem Instytutu Geografii UMK w Toruniu, przez wiele lat  (1995-2018) kierował Zakładem, a następnie Katedrą Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu. Profesor L. Andrzejewski osiągnął wysoką pozycję naukową w kraju i za granicą oraz włożył wielki wkład pracy w rozwój toruńskiej geografii. Osiągnięcia Pana Profesora przedstawiono w załączonym pliku.
Na wrześniowej Radzie Dziekańskiej dziekan Marek Kejna w imieniu całej Społeczności Naszego Wydziału złożył Panu Profesorowi serdecznie podziękowania oraz życzenia zdrowia i dalszych sukcesów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia pomostowe

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy o naborze do programów stypendialnych.
Szczegółowe informacje, dostępne są na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Załącznik informacyjny (1)
Załącznik informacyjny (2)

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego

Studia podyplomowe z udziałem wysokiej klasy specjalistów zewnętrznych dają szerokie spojrzenie na problematykę planowania przestrzennego.

Główne założenie programowe oparte jest na koncepcji połączenia doświadczeń naukowców i praktyków z różnych dziedzin. Studia te pozwalają m.in. uzupełniać wiedzę osobom zatrudnionym lub planującym podjąć pracę w jednostkach samorządowych i administracji państwowej gminy, powiatu lub województwa.

Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) dowolnego kierunku.

Oferta edukacyjna jest skierowana m.in. do grona osób planujących uczestnictwo w zespołach sporządzających projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wobec których obowiązuje wymóg uzupełnienia wykształcenia wyższego kierunkowymi studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej.

więcej informacji

Archiwum