Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

JM Rektor UMK, prof. dr hab. Andrzej Sokala w dniu 1 lipca 2024 r. przyznał pracownikom Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej nagrody i wyróżnienia za działalność w 2023 r.:

 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

JM Rektor UMK, prof. dr hab. Andrzej Sokala w dniu 1 lipca 2024 r. przyznał pracownikom Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej nagrody i wyróżnienia za działalność w 2023 r.:

 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Przerwa w dziekanacie

Informujemy, że ze względu na okres urlopowy od 5 do 17 sierpnia br. zaplanowana jest wakacyjna przerwa w obsłudze spraw studenckich w dziekanacie. Osoby studiujące zapraszamy do dziekanatu przed lub po wyżej wymienionym okresie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na Najlepszego Absolwenta i Studenta Wydziału

Drodzy Studenci i tegoroczni Absolwenci!
Każdego roku na naszym wydziale organizowany jest konkurs na najlepszego studenta i absolwenta. Wymogi stawiane kandydatom są następujące:

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Baltic iGeo

W dniach 25–29 czerwca 2024 r. w Toruniu odbywa się X Bałtycka Olimpiada Geograficzna (Baltic iGeo). W zawodach bierze udział 32 najlepszych uczniów-geografów szkół średnich krajów regionu Morza Bałtyckiego wyłonionych podczas krajowych olimpiad geograficznych. Uczestnicy z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski rozwiązują zadania pisemne, multimedialne oraz terenowe. Baltic iGeo stanowi również przygotowanie do Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej, która odbędzie się w Dublinie w sierpniu 2024 roku. Uroczyste zakończenie zawodów wraz z ceremonią medalową odbędzie się w sobotę 29 czerwca o godzinie 11:30 w auli im. Galona (104) na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

REKRUTACJA RUSZYŁA!

W poniedziałek 3 czerwca zostały otwarte elektroniczne zapisy na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2024/2025. Kandydaci i kandydatki mogą wybierać z oferty ponad stu kierunków studiów - wśród nich jest 7 kierunków na naszym Wydziale - 3 kierunki na studiach pierwszego stopnia i 4 kierunki na studiach magisterskich. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnienie Polskiej Akademii Nauk dla dr inż. Aleksandry Loby za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2023 r.

14 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Laureatom i Wyróżnionym w Konkursie Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców. Pani dr inż. Aleksandra Loba została wyróżniona w zakresie nauk ścisłych i o Ziemi za artykuł Multiproxy approach to the reconstruction of soil denudation events and the disappearance of Luvisols in the loess landscape of south-western Poland opublikowany w czasopiśmie CATENA. Praca ta między innymi przedstawia i omawia wyniki datowań optycznie stymulowanej luminescencji (OSL), stanowiące pierwszy kompletny zapis zdarzeń erozyjno-depozycyjnych w krajobrazie lessowym Wzgórz Trzebnickich związanych z antropopresją i zmianami klimatu, które miały miejsce w holocenie. Warto zaznaczyć, że realizacja badań była możliwa dzięki współpracy m.in. z dr hab. inż. Jarosławem Waroszewskim z Uniwerystetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz dr Junjie Zhang z Leibniz Institute for Applied Geophysics.

Gdyby ktoś miał ochotę zagłębić się w tematykę wyróżnionej pracy – zapraszamy, gdyż jest ona dostępna dla wszystkich pod linkiem https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S034181622200710X?via%3Dihub

A Pani dr inż. serdecznie gratulujemy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profesor Władysław Niewiarowski w 100-lecie urodzin

24 czerwca 2024 roku jest dniem setnej rocznicy urodzin znamienitego geomorfologa i naszego Mistrza - Profesora Władysława Niewiarowskiego. W tym dniu w Katedrze Świętych Janów w Toruniu o godzinie 18:00 zostanie odprawiona msza święta w Jego intencji.

Władysław Niewiarowski urodził się 24 czerwca 1924 r. we wsi Ciukantowicze niedaleko Baranowicz (obecnie Białoruś). Po drugiej wojnie przyjechał do Polski, zdał maturę w Sopocie i rozpoczął studia geograficzne w Toruniu. W 1952 r. uzyskał na UMK tytuł magistra i rozpoczął pracę w Katedrze Geografii Fizycznej. W 1959 r. uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK, a kolejne stopnie i tytuły uzyskał: w 1965 r. (docent), 1972 r. (profesor nadzwyczajny) i 1988 r. (profesor tytularny).

Jego dorobek naukowy obejmuje około 200 publikacji w tym kilka monografii, ponad 70 rozpraw i artykułów naukowych oraz 5 map. Głównymi obszarami badań Profesora były tereny ostatniego zlodowacenia, m.in. Pojezierze Chełmińskie, Dobrzyńskie, Brodnickie, Kujawy i wschodnia część Pojezierza Gnieźnieńskiego. Poza obszarami Polski był to obszar całego Peribalticum i Spitsbergen, gdzie zbierał materiały podczas dwóch Toruńskich Wypraw Polarnych w 1978 i 1985 roku. Profesor był również lubianym i szanowanym wykładowcą i promotorem wielu prac magisterskich i rozpraw doktorskich.

Pracując na toruńskim Uniwersytecie, podejmował różnego rodzaju funkcje organizacyjne, m.in. w latach 1970-1976 pełnił funkcję kierownika Zakładu Geomorfologii, a następnie kierownika Zakładu Geomorfologii i Geografii Fizycznej. Od roku 1972 do 1975 był prodziekanem Wydziału BiNoZ, a w latach 1975-1987 - dyrektorem Instytutu Geografii.

Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność Profesora w towarzystwach naukowych, zwłaszcza w Polskim Towarzystwie Geograficznym, w którym pełnił szereg funkcji, m.in. przewodniczącego Toruńskiego Oddziału w latach 1975-1980. Profesor Władysław Niewiarowski przez wiele lat był również członkiem Komitetu Badań Czwartorzędu PAN oraz Komitetu Nauk Geograficznych PAN.

Profesor Władysław Niewiarowski zmarł 26 marca 2015 roku w wieku 91 lat i został pochowany na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu. Pamięci Profesora Władysława Niewiarowskiego był poświęcony numer drugi Biuletynu Wydziału Nauk o Ziemi UMK (2015 rok).

Zdjęcie i wspomnienie dr hab. Tomasz Karasiewicz, prof. UMK - kierownik Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

 

więcej informacji

Archiwum