Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Repetytorium - Geografia na 100%

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczniów związanym z uzyskaniem jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje bezpłatne i otwarte repetytorium online z geografii dla obecnych maturzystów  pt. Geografia na 100% z Wydziałem Nauk o Ziemi UMK!

 

więcej informacji

zdjęcie

Obrona doktoratu - Justyna Jasińska

W dniu 26 marca 2021 r. podczas posiedzenia Rady Dyscypliny Nauk o Ziemi i Środowisku UMK odbyła się kolejna publiczna obrona rozprawy doktorskiej. Tym razem pracę pod tytułem „Wpływ ekspozycji stoku na biomasę i właściwości opadu roślinnego oraz dynamikę jego rozkładu w ekosystemach wydmowych poligonu toruńskiego” obroniła Pani mgr Justyna Jasińska. Była to pierwsza rozprawa doktorska przygotowana na naszym Wydziale w formie cyklu monotematycznych artykułów. W jego skład weszły trzy prace, opublikowane w czasopismach Catena, Forests oraz Sylwan, których łączna wartość pod względem współczynnika wpływu impact factor wynosi 6,964, zaś sumaryczna liczba punktów MNiSW to 280. Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Piotr Sewerniak, prof. UMK, zaś promotorem pomocniczym dr Maciej Markiewicz. Recenzentami byli natomiast prof. dr hab. Oimahmad Rahmonov z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dr hab. Jerzy Jonczak, prof. SGGW, ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Pani mgr Justyna Jasińska swoją edukację związała z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2009 r. W latach 2009-2014, zrealizowała studia licencjackie i magisterskie na kierunku geografia, zaś w latach 2012-2014 studia licencjackie na kierunku ochrona środowiska. Pani Doktor ma w dotychczasowym dorobku 6 artykułów w czasopismach naukowych, 1 rozdział w monografii oraz  kilkanaście doniesień konferencyjnych. Obecna wartość Indeksu Hirscha jej dorobku wynosi 3. Pani Justyna brała udział w licznych warsztatach, szkoleniach i stażach, m.in. odbyła czteromiesięczny staż naukowy w ramach programu ERASMUS + w Shanxi Academy of Agricultural Science w Taiyuan w Chinach.

Pani Doktor serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

więcej informacji

zdjęcie

200 punktów na WNoZiGP!

W wysoko punktowanym czasopiśmie Muzeológia a kultúrne dedičstvo [Museology and Cultural Heritage] (200 pkt) ukazał się artykuł pt. "Culture-led regeneration as a vital instrument for preserving the cultural heritage of historical parks in Poland". Autorzy: dr Stefania Środa-Murawska, dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK, mgr Leszek Dąbrowski, dr hab. Jadwiga Biegańska, prof. UMK i mgr Paweł Smoliński. Otwarty dostęp: https://muzeologia.sk/index_htm_files/mkd_1_21_Murawska.pdf

 

więcej informacji

zdjęcie

Obrona doktoratu - Marcin Sykuła

W dniu 19 marca 2021 r. podczas posiedzenia Rady Dyscypliny Nauk o Ziemi i Środowisku UMK w Toruniu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej magistra Marcina Sykuły. Pan Marcin uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy pod tytułem „Zmiany zasięgu gleb organicznych w krajobrazach młodoglacjalnych w drugiej połowie XX wieku”, napisanej pod opieką dr. hab. Michała Jankowskiego, prof. UMK. Recenzentami pracy byli prof. dr hab. Andrzej Łachacz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dr hab. Marek Podlasiński, prof. ZUT, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Na wniosek obydwu Recenzentów Rada Dyscypliny podjęła decyzję o jej wyróżnieniu.

więcej informacji

zdjęcie

Brama komunikacyjna sieci LoRaWAN uruchomiona!

Od kilku dni aktywna jest brama komunikacyjna z modułem sieci LoRaWAN firmy MultiTech (fot. 1) zamontowana na tarasie obserwacyjnym Obserwatorium Meteorologicznego Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK. To kolejny krok w stronę operacyjnego uruchomienia automatycznej sieci pomiarowej zbierającej dane o zanieczyszczeniu nocnego nieba światłem z terenu całego Torunia.

więcej informacji

zdjęcie

Internetowy Test Wiedzy Geograficznej

Uczniów szkół średnich i ich nauczycieli zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Internetowy Test Wiedzy Geograficznej” organizowanym na naszym Wydziale, we współpracy z Oddziałem Toruńskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Zawody odbędą się 17 kwietnia 2021 r.; spotkamy się na Fb i na platformie MS Teams.

Na zgłoszenia czekamy do 1 kwietnia 2021 r.

Szczegóły znajdują się na stronie.

więcej informacji

zdjęcie

Koronawirus - aktualności

więcej informacji

Archiwum