Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

X edycja "Wielkiego Testu Wiedzy Geograficznej"

Z przyjemnością informujemy że już za kilka tygodniu w murach Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się dziesiąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Wielki Test Wiedzy Geograficznej”.
Uczniów szkół ponadpodstawowych, gotowych na geograficzne potyczki oraz ich nauczycieli zapraszamy do Torunia w dniu 13 kwietnia 2024 r. (sobota).

Konkurs powiązany jest z warsztatami i wykładami naukowymi dla uczniów oraz warsztatami dla nauczycieli geografii. 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz internetowy; termin zgłoszeń upływa 20.03.2024 r.
https://forms.gle/BsSEA84e8W737Q4A6

W tegorocznej edycji wprowadzony został limit miejsc – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Przybliżony czas trwania imprezy: 10.00-15.00.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

SPOTKANIE Z KANDYDATEM NA REKTORA

W dniu 29 lutego 2024 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbyło się spotkanie pracowników, doktorantów i studentów z prof. dr hab. Andrzejem Tretynem, kandydatem na Rektora UMK na kadencję 2024-2028. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Podziękowania dla Pani Małgorzaty Andrzejewskiej

Z dniem 1 marca 2024 r. Pani mgr Małgorzata Andrzejewska przeszła na emeryturę. Pani M. Andrzejewska przepracowała w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ponad 35 lat. Początkowo pracowała na stanowisku administracyjnym w Instytucie Biologii, a następnie w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. Od  2012 r. podjęła pracę w dziekanacie nowo utworzonego Wydziału Nauk o Ziemi (obecnie Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej). Do Jej obowiązków należała m.in. organizacja procesu kształcenia, tworzenie nowych kierunków studiów lub ich modyfikacja. Przez lata pracy w Uniwersytecie Pani M. Andrzejewska dała się poznać jako pracownik sumienny, obowiązkowy i odpowiedzialny za pracę dziekanatu. Zawsze służyła swoją wiedzą i doświadczeniem pracownikom i studentom naszego Wydziału.

W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej składam Pani serdeczne podziękowania za lata pracy na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK. Sukcesy naszego Wydziału zawdzięczamy również Pani zaangażowaniu. Mam nadzieję, że na emeryturę odchodzi Pani spełniona zawodowo.

Po przejściu na emeryturę życzymy Pani nie tylko zdrowia, ale przede wszystkim szczęścia oraz spełnienia marzeń i niezrealizowanych planów.

 

Z wyrazami szacunku,

Dziekan oraz Pracownicy, Studenci i Doktoranci
 Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dzień na UMK

Stąd trafisz wszędzie!" – to hasło przewodnie Dnia na UMK, czyli drzwi otwartych, w czasie których będzie można dowiedzieć się wszystkiego o rekrutacji na studia, poznać bliżej nasz Uniwersytet i perspektywy, które stwarza, a także ciekawie spędzić czas w kilku strefach tematycznych. Wydarzenie odbędzie się 6 marca w godz. 9:00-15:00 w Auli UMK. Zapisy już trwają.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dzień Polarny 2024

Mamy wielką przyjemność poinformować, że Centrum Badań Polarnych WNoZiGP UMK po raz kolejny organizuje w dniu 18 marca 2024 roku Dzień Polarny 2024. Spotkanie odbędzie się w Auli UMK (10.45-14.20) i będzie miało charakter kilku wykładów popularno-naukowych (+ film) prowadzonych przez badaczy regionów polarnych oraz znanych podróżników w te obszary. Naszym celem, podobnie jak w latach poprzednich, jest dotarcie do jak największej liczby uczniów szkół średnich, studentów, a także mieszkańców naszego miasta, województwa i całej Polski. W ten sposób chcemy podzielić się ze wszystkimi naszą wiedzą o współczesnych zmianach jakie zachodzą w świecie lodu i opowieściami o naszych doświadczeniach w najdalszych zakątkach kuli ziemskiej.

Równocześnie organizujemy konkurs fotograficzny "Świat śniegu i lodu - edycja 2024"„ którego wyniki i laureaci zostaną zaprezentowani podczas tego spotkania.

W poprzednich latach impreza cieszyła się dużą popularnością, a udział w niej wzięło każdorazowo blisko 1000 osób.

Dla każdego uczestnika przewidywany jest drobny upominek!

Szczegóły wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie https://dzienpolarny.umk.pl/  

Zapraszamy! Wstęp wolny!

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Bulletin of Geography. Physical Geography Series (25 numer)

Opublikowany został 25 numer Bulletin of Geography. Physical Geography Series, który zawiera 6 artykułów.

Zapraszamy do lektury.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowa pracowniczka w Katedrze Geologii i Hydrogeologii

Dr inż. Martyna Górska jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończyła studia inżynierskie i magisterskie na kierunku górnictwo i geologia, na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. W 2019 roku, rozpoczęła naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktorka w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, otrzymała w październiku 2023 r. na podstawie rozprawy pt. „Zapis wietrzenia mrozowego ziaren kwarcu w mikromorfologii i uziarnieniu – badania eksperymentalne”. Rozprawa doktorska została wyróżniona przez Radę naukową dyscypliny nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W swoich badaniach naukowych dr inż. M. Górska podejmuje się zagadnień z zakresu współczesnego i kopalnego środowiska peryglacjalnego, w szczególności wietrzenia mrozowego w skali mikro i makro, rozwoju mikrostruktur pochodzenia mrozowego na powierzchni ziaren kwarcu oraz powstawania struktur deformacyjnych w osadach nieskonsolidowanych w wyniku zamrozu.

W trakcie nauki w Szkole Doktorskiej była kierownikiem projektu Preludium (2019/33/N/ST10/00021) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ponadto, kierowała dwoma projektami finansowanymi w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UAM. Odbyła dwa staże badawcze na Uniwersytecie w Coimbrze (Portugalia) w 2022 i 2023 r. oraz staż badawczy w  Helmoholtz Centre Potsdam (GFZ German Research Centre for Geosciences; Niemcy) w 2022 r. Jest autorką prac naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wyniki swoich badań prezentowała na konferencjach krajowych i zagranicznych.

W trakcie nauki w Szkole Doktorskiej podejmowała się dodatkowej działalności na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2019-2023, dr inż. M. Górska pełniła następujące funkcje: Przewodnicząca Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych, Przedstawicielka doktorantów w Radzie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych, Przedstawicielka doktorantów w Uniwersyteckiej Radzie ds. Kształcenia, Przedstawicielka doktorantów w Uniwersyteckiej Radzie ds. Nauki, Przedstawicielka doktorantów w Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, Członkini komisji konkursowej "Programy studiów" ID-UB UAM, Członkini komisji konkursowej "Study@Research" ID-UB UAM, Członkini Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Arbiter Sądu Koleżeńskiego UAM.

Od 1 lutego 2024 r. podjęła pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Geologii i Hydrogelogii na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Pani Doktor życzymy wielu sukcesów badawczych oraz satysfakcji z kształcenia studentów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Cały świat w (pod)czerwieni - seminarium naukowe i warsztaty

Termin i miejsce: 15.03.2024 r., Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1.

Szczegóły wydarzenia dostępne tutaj.

Przewidywane są następujące grupy tematyczne:

✓ Analiza próbek biologicznych,
✓ Analiza minerałów ilastych,
✓Analiza mikroplastików w próbkach środowiskowych,
✓Analiza glebowej materii organicznej.

Zajęcia w każdej z grup warsztatowych trwają godzinę. Konieczne jest zgłoszenie do dnia 1 marca 2024 r. na adres: adamsol@umk.pl (dr Adam Solarczyk, LAŚ). Liczba miejsc jest ograniczona.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

ERASMUS+ rekrutacja

 

 

 

Rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ na studia za granicą, wyjazdy krótkoterminowe, praktyki w roku akademickim 2024/2025, która potrwa od 6 lutego do 15 marca 2024 r.

Oferta uczelni, do których można wyjechać oraz kryteria rekrutacji:
https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/studenci-studia/rekrutacja/

Zachęcamy także do zapoznania się z posterami relacjonującymi wcześniejsze wyjazdy zamieszczonymi na stronie WNoZiGP oraz wywieszonymi na pierwszym piętrze w okolicy Sali 201 i wind.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań wydziałowy koordynator, dr hab. P. Charzyński z chęcią odpowie na nie - zaprasza do pokoju 155 lub kontaktu e-mailowego.

 

#PRZYGODACZEKA!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ocena zajęć dydaktycznych

29 stycznia w systemie USOS otwarte zostały kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych. Wypełnienie ankiety zajmuje tylko kilka minut.

więcej informacji

Archiwum