Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Nowa aparatura dla Laboratorium Analiz Środowiskowych

obrazek: fot.P.Hulisz]
fot. P.Hulisz

W ramach wsparcia potencjału badawczego Wydziału Nauk o Ziemi, JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn sfinansował zakup Analizatora elementarnego vario Macro cube firmy Elementar. Aparatura służy do automatycznego, jednoczesnego oznaczania pierwiastków C,H,N (lub C,H,N,S) w próbkach stałych, mineralnych i organicznych (glebach, osadach, kwasach humusowych, itp.). To nowoczesne urządzenie jest niezwykle przydatne w badaniach środowiskowych, tym samym znacznie wzmocni potencjał badawczy i dydaktyczny Wydziału.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

 [fot.P.Hulisz]  [fot.P.Hulisz]