Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Podziękowania dla prof. Andrzeja Sadurskiego

obrazek:

20 września 2019, z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę, Rada Wydziału Nauk o Ziemi złożyła podziękowania profesorowi Andrzejowi Sadurskiemu za jego długoletnią pracę.

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Sadurski ukończył studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1971 r. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. Z. Pazdro, natomiast pracę doktorską obronił w 1978 r. na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. W roku 1991 A. Sadurski obronił pracę habilitacyjną na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pt.: „Górnokredowy system wód podziemnych Pomorza Wschodniego”.  W 1999 r. uzyskał tytuł naukowy profesora.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Hydrogeologicznym w Poznaniu, a następnie pracował jako asystent i adiunkt na Politechnice Gdańskiej. Od roku 1992 związany jest z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracował także m.in. w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie pełniąc m.in. funkcję I-go zastępcy Dyrektora a w latach 2008-2009 był  Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. W Toruniu (przez 27 lat pobytu) trzykrotnie przeprowadzał Zakład/Katedrę Geologii i Hydrogeologii. Także z trzema miastami jest najbardziej związany i znaczną część życia oraz swojej kariery zawodowej spędził w Gdańsku, Toruniu i Warszawie.

Prof. dr hab. Andrzej Sadurski opublikował ponad 300 prac naukowych oraz zrealizował kilkaset prac niepublikowanych (ekspertyz, opinii, projektów oraz dokumentacji). Uczestniczył i zarządzał 6 grantami KBN/MNiSW oraz realizował kilka projektów międzynarodowych związanych z wodami podziemnymi.

Należy podkreślić, iż jako nauczyciel i wychowawca wypromował 12 doktorów (aktualnie jest promotorem w czterech kolejnych przewodach doktorskich), recenzował 8 prac doktorskich i 14 prac habilitacyjnych, napisał 10 opinii w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora. Pod Jego kierunkiem ukończyło prace magisterskie i licencjackie prawie 100 osób.

W Toruniu, Prof. dr hab. Andrzej Sadurski, stworzył zespół, dobrą atmosferę do pracy i dał nam swobodę działań. Jest dla Nas wzorem uczciwości i pracowitości - Dziękujemy Panie Profesorze !

pozostałe wiadomości