Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

IMMATRYKULACJA WYDZIAŁOWA 2019

obrazek: fot.Bogusław Pawłowski]
fot. Bogusław Pawłowski

W dniu 3 października 2019 roku odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów I roczników studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK. 

W zastępstwie za Dziekana dr hab. Marka Kejnę prof. UMK, uroczystości poprowadził dr hab. Marcin Świtoniak - Prodziekan ds Studentów. Po przywitaniu gości i wystąpieniu inauguracyjnym głos zabrał Prezydent Torunia Michał Zaleski. Odczytany został również list od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotra Całbeckiego. W dalszej części uroczystości studenci pierwszych roczników zostali przyjęci w poczet społeczności akademickiej poprzez złożenie ślubowania. Po złożonym ślubowaniu nasi nowo przyjęci członkowie społeczności mieli okazję zaznajomienia się z najlepszym studentem wydziału w roku akademickim 2018/2019 - Pawłem Smolińskim. Na zakończenie dr hab. Włodzimierz Marszelewski wygłosił wykład dotyczący współczesnych problemów w Polsce i na świecie w gospodarowaniu wodą.
Dziękujemy wszystkim za przybycie - w szczególności naszym nowym studentom. Życzymy powodzenia w nadchodzącym roku akademickim!

Fotorelacja - Bogusław Pawłowski

pozostałe wiadomości