Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Nominacje do Zespołu ds Obszarów Wiejskich

obrazek:

Podczas inaugurującego posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Wiejskich przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie Panowie dr hab. prof. UMK Roman Rudnicki oraz dr Mirosław Biczkowski odebrali nominacje dla członków zespołu. Do zadań KPZK PAN należy prowadzenie działalności naukowo-badawczej i konsultacyjnej dotyczącej: polityki regionalnej i polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w trzech wymiarach polityki spójności Unii Europejskiej oraz instytucjonalno-prawnych aspektów planowania zintegrowanego w układach funkcjonalno-przestrzennych na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć