Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Rady Rozwoju Dyscyplin

obrazek:

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK powołał dwie rady rozwoju dyscyplin:
- Radę Rozwoju Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna, przewodnicząca dr hab. Elżbieta Grzelak, prof. UMK;
- Radę Rozwoju Dyscypliny Kultura Fizyczna, przewodniczący dr hab. Walerij Żukow, prof. UMK.
Zadaniem Rad jest podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia tych dyscyplin i uzyskania pełnych uprawnień dyscyplin naukowych.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć