Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

TUP na WNoZiGP

obrazek:

Dnia 14 listopada 2019 r. odbyło się bilateralne potkanie pomiędzy przedstawicielami Towarzystwa Urbanistów Polskich dr arch. Tomaszem Majdą, Prezesem Zarządu Głównego TUP oraz mgr Bartłomiejem Kolipińskim, Sekretarzem Generalnym Zarządu Głównego TUP a przedstawicielami Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK prof. Markiem Kejną, Dziekanem WNoZiGP oraz dr inż. Krzysztofem Rogatką. 

Podczas spotkania dyskutowano o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych projektów oraz budowania struktur TUP w Toruniu i regionie.

pozostałe wiadomości