Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Porozumienie z Toruńskimi Wodociągami

obrazek:

W dniu 17 grudnia 2019 roku zostało podpisane Porozumienie o współpracy między Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK a Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Sygnatariuszami tego porozumienia byli: dziekan WNoZiGP dr hab. Marek Kejna prof. UMK, Prezes Toruńskich Wodociagów Sp. z o.o. Pan Władysław Majewski oraz Zastępca Prezesa Pan Waldemar Daraż.

W ramach porozumienia obie Strony zadeklarowały wolę realizacji wspólnych działań naukowych i edukacyjnych, w tym zwłaszcza badań naukowych mających na celu monitorowanie i ochronę środowiska przyrodniczego, a także realizację wspólnych inicjatyw w pozyskiwaniu środków na cele badawczo-rozwojowe. Szczególne wsparcie udzielane będzie inicjatywom popularyzującym zagadnienia i osiągnięcia naukowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz kształtowaniu wśród społeczeństwa świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za ochronę zasobów wodnych.

Podpisane porozumienie stanowi formalne potwierdzenie istniejącej już współpracy między podmiotami udokumentowane m.in. wspólnymi publikacjami naukowymi oraz wizytami studyjnymi studentów. Koordynatorami współpracy będącej przedmiotem Porozumienia są: ze strony WNoZiGP Prof. dr hab. Włodzimierz Marszelewski oraz dr Adam Piasecki, a ze strony Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. dr Łukasz Górski.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć