Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Erasmus +

obrazek:

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ opublikowała statystyki dotyczące polskich uczelni po zakończeniu rozliczania wszystkich projektów mobilnościowych z konkursów z roku 2017 (24-mesięcznych - zakończonych w 2019 r.).
W ramach KA107 (wymiana z krajami z poza UE) UMK miało największą liczbę mobilności pracowników ze wszystkich 108 polskich uczelni realizujących ten typ wyjazdów i przyjazdów:
I miejsce - Uniwersytet Mikołaja Kopernika: 141 mobilności
II miejsce – Uniwersytet Opolski: 123 mobilności
III miejsce – Uniwersytet Jagielloński: 122 mobilności

W ramach naszego wydziału zostało zrealizowanych 26 mobilności (do lub/i z Azerbejdżanu, Białorusi, Japonii, Korei Płd., Maroka, Rosji i Tunezji), co stanowi 18,5% wszystkich zrealizowanych na UMK. W zakresie mobilności studentów w KA107 UMK znalazło się na III miejscu z 46 wyjazdami i przyjazdami, za Politechniką Lubelską (56 mobilności) i Uniwersytetem Jagiellońskim (82 mobilności).
W ramach naszego wydziału zostało zrealizowanych 14 mobilności studenckich, co stanowi blisko 1/3 wszystkich zrealizowanych na UMK. Warto zwrócić uwagę w kontekście powyższych wskaźników, że zarówno kadra, jak i studenci stanowią niecałe 3% ogółu pracowników/studentów UMK.
Tak dobre rezultaty nie mogłyby zostać w żaden sposób osiągnięte bez wsparcia i  zaangażowania na rzecz projektów Erasmus+ KA107 i współpracy z krajami partnerskimi koordynatora uczelnianego Programu Erasmus+, Pani Marty Wiśniewskiej i pozostałych pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej UMK.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć