Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Pilotażowe badania jezior bezzałogowym pojazdem podwodnym

obrazek:

Obserwowane zmiany klimatu mogą wpływać nie tylko na wielkość zasobów wodnych, ale również na jakość dostępnej wody. Klasyczne badania limnologiczne są niezwykle czasochłonne, dlatego duża część naszej wiedzy o jakości wody jeziornej pochodzi z pomiarów punktowych, tj. pionowych profili wykonanych w jednej części jeziora. Techniki oparte na zdjęciach satelitarnych obejmują co prawda całą powierzchnię jeziora, jednak nie umożliwiają wglądu w głębsze części zbiornika. W związku z tym ważne jest poszukiwanie i rozwijanie alternatywnych metod badań i monitoringu jezior.


Nagrodzony w ramach konkursu IDUB „Debiuty II” projekt autorstwa dra Marcina Nowaka z Katedry Hydrologii i Gospodarki Przestrzennej pt. „High-resolution 3D water quality mapping using underwater unmanned vehicle for assessing the environmental impacts on the state of lakes” obejmuje przeprowadzenie serii pilotażowych pomiarów wybranych parametrów fizykochemicznych wody jeziornej z wykorzystaniem innowacyjnej w polskich warunkach metody bazującej na niewielkim robocie podwodnym wyposażonym w czujniki jakości wody. Badania zrealizowane zostaną w rzeczno-jeziornej zlewni rzeki Skarlanki, na terenie Pojezierza Brodnickiego. Realizacja projektu ma na celu m. in. lepsze zrozumienie przestrzennych uwarunkowań stratyfikacji fizykochemicznej jezior, ich ekspozycji na proces eutrofizacji oraz ocenę możliwości i ograniczeń metody „podwodnego drona” w warunkach polskich jezior.

pozostałe wiadomości