Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Zespół ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030

obrazek:

Prezydent Miasta Torunia powołał prof. dr hab. Rajmunda Przybylaka oraz dr inż. Izabelę Jamorską do  Zespołu ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030. 

Kadencja Zespołu trwać będzie 3 lata. Zespół ten jest podmiotem doradczym Prezydenta Miasta Torunia w zakresie dostosowania miasta Torunia do zmian klimatu, a w szczególności zwiększenia odporności miasta na ekstremalne zjawiska klimatyczne i zwiększenia efektywności działań minimalizujących ich skutki. W skład Zespołu wchodzą 22 osoby.

pozostałe wiadomości