Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Geografia oraz turystyka i rekreacja na 5

obrazek: fot.Bogusław Pawłowski]
fot. Bogusław Pawłowski

W najnowszym rankingu Perspektyw za 2020 r. nasze kierunki studiów uzyskały bardzo wysokie pozycje:

 Geografia została sklasyfikowana ex aequo na 5 miejscu w Polsce (awans o 1 miejsce).
Turystyka i rekreacja utrzymała 5 miejsce.

 Pozostałe kierunki studiów: geoinformacja środowiskowa oraz gospodarka przestrzenna nie były oceniane.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/wszystkie-kierunki

pozostałe wiadomości