Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Laureaci konkursu "BELL: Best E-Learning Lecturer"

obrazek:

Wśród naszych pracowników są laureaci ogólnouczelnianego konkursu ofert zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na potrzeby kształcenia zdalnego na Uniwersytecie w formie kursu e-learningowego.
 
W kategorii kursów UMK laureatami są - dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK oraz dr Łukasz Wiśniewski
 
W kategorii kursów YUFE: - dr Stefania Środa-Murawska wraz z zespołem - dr Jadwiga Biegańska, dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK
 

Gratulujemy!

więcej informacji na: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26855

pozostałe wiadomości