Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA WYDZIALE NoZiGP UMK W SEMESTRZE ZIMOWYM

obrazek:

Szanowni Pracownicy, Studenci i Doktoranci
Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu

 

Przed nami trudny rok akademicki 2020/2021. W warunkach utrzymującego się zagrożenia koronawirusem wszyscy musimy zachować się odpowiedzialnie i respektować zarządzenia władz rektorskich i administracyjnych Uniwersytetu (szczegóły na stronie UMK).

Władze dziekańskie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej podjęły działania zmierzające do bezpiecznego przeprowadzenia zajęć. Zgodnie z Zarządzeniem nr 178 JM Rektora prof. dr hab. Andrzeja Sokali z 8 września br. zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą, co do zasady, odbywały się zdalnie. Są jednak zajęcia, które nie mogą odbyć się w formie zdalnej, ze względu na konieczność osiągnięcia zakładanych efektów uczenia.

Na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (WNoZiGP) semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 zostanie podzielony na 2 części. W pierwszej (październik, listopad i część grudnia) zajęcia będą się odbywać wyłącznie w formie zdalnej (wykłady i wybrane ćwiczenia,). W drugiej części semestru (grudzień – luty) zajęcia, które wymagają formy kontaktowej (wybrane laboratoria i zajęcia komputerowe)  będą odbywać się w formie tradycyjnej w budynku Wydziału lub w terenie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wykaz zajęć w formie tradycyjnej oraz szczegółowy plan zajęć zostanie podany w terminie późniejszym na stronie internetowej Wydziału.

Kalendarz na semestr zimowy w roku akad. 2020/2021

 

15 września – lista zajęć realizowanych w formie tradycyjnej (dostępna na stronie WNoZiGP)

 Do. 25 września 2020 r. – plan zajęć na semestr zimowy 2020/2021 (dostępny na stronie WNoZiGP)

30 września – 16 października 2020 r. – rejestracja na zajęcia. Na stronie Wydziału zostanie zamieszczona szczegółowa instrukcja.

 1 października 2020 r., godz. 11:00 – Inauguracja Roku Akademickiego, Aula UMK.

 Od 1 października 2020 r. wydawanie legitymacji studentom pierwszych lat studiów w dziekanacie WNoZiGP. Studenci wyższych lat studiów mają ważne legitymacje do listopada br.

 2 października 2020 r., godz. 9:15 – Immatrykulacja studentów Wydziału WNoZiGP w Auli UMK. O godz. 11:00 spotkanie informacyjne dla wszystkich kierunków studiów w Auli UMK. W godzinach 9:00-12:00 będą ogłoszone godziny dziekańskie. Rozpoczęcie zajęć dla studentów 2 i 3 lat studiów.

 12 października 2020 r., - rozpoczęcie zajęć przez studentów pierwszych  lat studiów.

 Październik-listopad i część grudnia 2020 r. – zajęcia zdalne.

 Grudzień 2020 - styczeń 2021 r.  – zajęcia w formie kontaktowej

 

Konsultacje dla studentów będą się odbywać w formie zdalnej, lub wyjątkowych sytuacjach w formie kontaktowej.

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK
Dziekan Wydziału NoZiGP

pozostałe wiadomości