Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Turystyka aktywna

obrazek:

Pomimo trudności związanych z epidemią COVID-19 studentom 2 roku 1 stopnia turystyki i rekreacji udało się zrealizować zajęcia terenowe z przedmiotu turystyka aktywna. Ćwiczenia odbyły się na terenie toruńskich lasów, w dwóch terminach, w czerwcu i w pierwszych dniach września b.r. Studenci mieli okazję zapoznać się z tajnikami uprawiania turystyki pieszej nizinnej, rowerowej oraz regułami imprez na orientację, a także sprawdzić atrakcyjność tych form turystyki i rekreacji w praktyce. Zajęcia prowadzili dr hab. Michał Jankowski, prof. uniw., dr Maciej Markiewicz i mgr Marcin Sykuła. Organizacja imprez na orientację była możliwa dzięki profesjonalnej pomocy doświadczonych specjalistów-praktyków spoza wydziału, związanych z klubem Skarmat, mgr. Tomasza Hajdasa (absolwenta kierunku geografia :) i Damiana Kaczmarka (członka wydziałowej drużyny biegowej :).

Serdecznie dziękujemy obydwu Panom za pomoc.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć