Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Dodatki za publikacje

obrazek:

JM Rektor na wniosek dr hab. Marka Kejny, prof. UMK – Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK przyznał jednorazowe dodatki za wysoko punktowane publikacje, wydane w 2019 r. Kolegium Dziekańskie postanowiło rekomendować artykuły i monografie, które nie zostały do tej pory wyróżnione indywidualnymi lub zespołowymi nagrodami za działalność naukową oraz stypendiami rektorskimi za wybitne publikacje.

 

 

 

 

 

Dodatki zostały przyznane za artykuły:

za 100 pkt. w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku;
za 100 pkt. w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej;
za 70 pkt. w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Nagrodzono również monografie opublikowane w 2019 r.

Lista nagrodzonych:

dr C. Adamiak
dr hab. J. Biegańska, prof. UMK
dr hab. P. Charzyński, prof. UMK
dr A. Dubownik
dr R. Golba
dr hab. P. Hulisz, prof. UMK
dr hab. M. Jankowski, prof. UMK
dr hab. E. Kalińska-Nartiša, prof. UMK
dr hab. T. Karasiewicz, prof. UMK
dr hab. Z Kozieł
dr hab. A. Krawiec, prof. UMK
dr A. Lewandowska
dr hab. B. Pawłowski, prof. UMK
dr inż. A. Pilarska
dr hab. J. Piotrowski, prof. UMK
dr hab. R. Rudnicki, prof. UMK
dr B. Szyda
dr S. Środa-Murawska
dr hab. M. Świtoniak, prof. UMK
dr hab. P. Weckwerth, prof. UMK

pozostałe wiadomości