Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Praca w dziekanacie!

obrazek: fot.Serpstat z Pexels]
fot. Serpstat z Pexels

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ogłasza konkurs na stanowisko  Referenta w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 

 

 

Wymagania kwalifikacyjne:

- wykształcenie wyższe (zawodowe, magisterskie),

- co najmniej 3-letni staż pracy,

- komunikatywność,

- dobra organizacja pracy,

- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

- gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- znajomość pakietu MS Office,

- dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi USOS

 

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

- zakładanie, prowadzenie i właściwe przechowywanie akt osobowych studentów i  uczestników studiów doktoranckich,

- prowadzenie ewidencji studentów i uczestników studiów doktoranckich, wprowadzanie  danych    do systemu USOS i ich stała aktualizacja,

- przygotowanie i wydawanie studentom dokumentów i zaświadczeń,

- prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej wyników nauczania i uzyskiwania przez studentów zaliczeń roku, obliczanie średniej ocen,

- prowadzenie spraw związanych z wymianą zagraniczną studentów,

- obsługa spraw związanych z odpłatnościami za studia, kontrola i rozliczanie należnych wpłat,

- sporządzanie analiz, ocen i innych sprawozdań,

- obsługa administracyjno-biurowa kierownika studiów  doktoranckich,

- współpraca z Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich w sprawach dotyczących przebiegu studiów.

Oferujemy:

- stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę,

- atrakcyjny pakiet socjalny.

Pisemne oferty zawierające m.in. list motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające wykształcenie z dopiskiem ,,dziekanat WNoZiGP” prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: praca@umk.pl. w terminie do dnia 15.01.2021 r.

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

pozostałe wiadomości