Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Ponad milion złotych na badania

obrazek:

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu MAESTRO 12. Dr Ben Derudder, pracownik Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, otrzymał 1 269 200 zł na realizację projektu badawczego pt. „Policentryczne regiony miejskie: identyfikacja, pomiar i rozwój”.
Konkurs MAESTRO jest dedykowany doświadczonym naukowcom, którzy publikowali swoje wcześniejsze prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowali innymi badaniami sfinansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczyli w życiu środowiska.
Celem grantu jest finansowanie pionierskich badań, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy. Skrócony opis projektu dostępny jest na stronie NCN.

pozostałe wiadomości