Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Na czele Towarzystwa oraz wyróżnienia PTGeof.

obrazek:

Prof. dr hab. Rajmund Przybylak, kierownik Katedry Meteorologii i Klimatologii UMK został wybrany przez Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, które obradowało 18.02.2021 r., na funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Geofizycznego na kolejna 4-letnią kadencję. Członkiem Zarządu Głównego ww. towarzystwa został dr hab. Andrzej Araźny, prof. UMK, również z Katedry Meteorologii i Klimatologii UMK.

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTGeof. wśród osób wyróżnionych odznaczeniami uhonorowani zostali członkowie Oddziału Pomorskiego – Złotymi Odznakami PTGeof.: dr hab. Andrzej Araźny, prof. UMK i dr hab. Joanna Uscka-Kowalkowska, prof. UMK, a Srebrną Odznaką dr Aleksandra Pospieszyńska.

Celem Polskiego Towarzystwa Geofizycznego jest oddziaływanie na rozwój nauk geofizycznych i ich zastosowań oraz krzewienie i popularyzacja tych nauk wśród ogółu społeczeństwa. Towarzystwo publikuje własne czasopismo „Przegląd Geofizyczny”, w którym zamieszcza prace z zakresu nauk geofizycznych.

pozostałe wiadomości