Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Zmarł Prof. dr hab. Gabriel Wójcik

Zdjęcie ilustracyjne

Śp. prof. dr hab. Gabriel Wójcik urodził się 1 stycznia 1930 r. w Wożuczynie w woj. lubelskim. W roku 1950 podjął studia geograficzne na Uniwersytecie Łódzkim, a po zaliczeniu studiów I stopnia przeniósł się na specjalizację hydroklimatologiczną studiów II stopnia w Uniwersytecie Wrocławskim (UWr.), którą ukończył w 1955 r. pod kierunkiem prof. A. Kosiby. Pracę zawodową rozpoczął w 1954 r. w Zakładzie i Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii UWr., gdzie pracował do 1962 r. W tym roku podjął pracę w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Chorzowie, w którym zorganizował Obserwatorium Meteorologii i pełnił funkcję jego kierownika. W marcu 1966 r. uzyskał stopień doktora nauk geograficznych na UWr., a w lutym 1967 r. rozpoczął pracę w Katedrze Meteorologii i Klimatologii UMK w Toruniu. W 1976 r. Rada Wydziału Nauk Przyrodniczych UWr. nadała Mu stopień naukowy dra hab. nauk geogr. w zakresie geografii fizycznej. Tytuł naukowy prof. nadzw. otrzymał w roku 1989, a prof. zw. UMK w 1997 r. Od stycznia 1978 r. do września 2000 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Klimatologii w Instytucie Geografii UMK. W okresie 1981-1984 sprawował funkcję prodziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK, a w kadencji 1984-1987 prorektora ds. Dydaktyki i Wychowania UMK. Na emeryturę przeszedł 1 października 2000 r., natomiast pracę dydaktyczną na UMK kontynuował do 2004 r.

Od 1 października 2001 r. podjął pracę w Wyższej Pomorskiej Szkole Turystyki i Hotelarstwa (obecnie Wyższa Szkoła Gospodarki) w Bydgoszczy na etacie profesora, którą zakończył we wrześniu 2009 r. W tym czasie pełnił przez dwie kadencje godność rektora tej uczelni (1.09.2003-31.08.2007).

Śp. prof. dr hab. Gabriel Wójcik od 1978 r. był członkiem Komitetu Badań Polarnych PAN, w ramach którego zainicjował utworzenie w 1991 r. Komisji Meteorologii i Klimatologii Polarnej (przewodnicząc jej do 2001 r.) i organizowanie corocznych seminariów. W latach 1970-1984 był przewodniczącym Oddziału Pomorskiego PTGeof., a od 2000 r. jest jego członkiem honorowym. W latach 1992-2004 r. był przewodniczącym Wydziału III Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Był członkiem założycielem, a w latach 1983-1986 wiceprezesem Klubu Polarnego PTGeogr. W 1991 r. zorganizował Stację Bazową w Koniczynce k. Torunia w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, której był pierwszym kierownikiem do 2000 r. Uczestniczył w 8 wyprawach polarnych (Spitsbergen, Islandia, Antarktyda), często w charakterze kierownika.

Śp. prof. dr hab. Gabriel Wójcik jest autorem i współautorem ponad 180 publikacji naukowych, popularnonaukowych i sprawozdań z zakresu klimatologii Polski i krajów polarnych, zmian i wahań klimatu, aktynometrii i monitoringu środowiska przyrodniczego, a także jest redaktorem i współredaktorem szeregu pozycji książkowych.

Wypromował łącznie 250 magistrów, w tym 243 z geografii i 7 z zakresu turystyki i rekreacji. Pod jego kierunkiem przygotowano 5 rozpraw doktorskich. Ponadto wykonał szereg recenzji dysertacji doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o tytuł naukowy profesora.

Do najważniejszych wyróżnień i odznaczeń Śp. prof. dr hab. Gabriela Wójcika należą: nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1977), Złoty Krzyż Zasługi (1978), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1988) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989).

W osobie Pana Profesora straciliśmy wybitnego Naukowca i Nauczyciela.
Cześć Jego pamięci!


Dziekan i Pracownicy
Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK Toruniu

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w  piątek 12 marca o godz. 10:00 mszą św. w Kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Niesiołowskiego 21 w Toruniu (Rubinkowo). Pogrzeb po mszy św. na Cmentarzu Komunalnym nr 2, ul. Grudziądzka 129-137 (tzw. mały cmentarz komunalny przy Osiedlu Koniuchy)

pozostałe wiadomości