Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

IMMATRYKULACJA 2021-2022

Zdjęcie ilustracyjne

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU zaprasza na
 
UROCZYSTĄ IMMATRYKULACJĘ STUDENTÓW która odbędzie się 7 października 2021 roku o godz. 10.15 w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ulicy Gagarina 11
 
 

 

 

 

PROGRAM:

- Hymn Państwowy
- Wystąpienie Dziekana dr hab. Marka Kejny, prof. UMK
- Immatrykulacja
- Gaudeamus igitur
- Wręczenie wyróżnienia najlepszemu studentowi Wydziału
- Wręczenie wyróżnienia najlepszemu studentowi i absolwentowi Wydziału
- Wykład inauguracyjny dr hab. Piotra Hulisza, prof. UMK
“Rola gleby w przyrodzie i życiu człowieka”
- Gaude Mater Polonia
 
Około godz. 12 - zebranie organizacyjne ze studentami 1 roczników studiów (Aula UMK)

pozostałe wiadomości