Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Pracownicy Wydziału Wyróżnieni Nagrodami Marszałka

Zdjęcie ilustracyjne

14 czerwca 2022 r. w  Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu odbyła się gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wśród wyróżnionych znaleźli się także pracownicy naszego Wydziału. Prof. dr hab. Leon Andrzejewski oraz dr hab. Rafał Kot, prof. UMK zostali uhonorowani wyróżnieniem w kategorii  "Nauka, badania naukowe, postęp techniczny" za współautorstwo  monografii pt. „Regionalna geografia fizyczna Polski”.
Monografia jest efektem współpracy aż 50 autorów reprezentujących większość ośrodków geograficznych w naszym kraju. Prace nad monografią trwały kilka lat. Oparta jest o zaktualizowaną regionalizację fizycznogeograficzną Polski obejmującą opis wszystkich makro- i mezoregionów fizycznogeograficznych. Do nowocześnie opracowanej  monografii,  bogato ilustrowanej, dołączona jest mapa podziału obszaru Polski na jednostki fizycznogeograficzne oraz pendrive z licznymi tabelami. Monografia składa się z części wstępnej, dotyczącej historii i zasad podziału regionalnego Polski na tle innych regionalizacji tematycznych oraz zasadniczej, która obejmuje charakterystykę poszczególnych  makroregionów i mezoregionów. Monografia, obok walorów naukowych i dydaktycznych, ma niewątpliwie duże znaczenie aplikacyjne. Przyczyni się do pogłębienia kompleksowej wiedzy z zakresu geografii fizycznej Polski będącej podstawą racjonalnego gospodarowania jej zasobami oraz  ochrony walorów krajobrazowych.
 
Panom Profesorom składamy serdeczne gratulacje!

pozostałe wiadomości