Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Immatrykulacja 2022/2023

Zdjęcie ilustracyjne

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na uroczystą IMMATRYKULACJĘ STUDENTÓW, która odbędzie się 6 października 2021 roku o godz. 9.15 w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ulicy Gagarina 11.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
- Hymn Państwowy
- Wystąpienie Dziekana dr hab. Marka Kejny, prof. UMK
- Immatrykulacja
- Gaudeamus igitur
- Wręczenie wyróżnienia najlepszemu studentowi Wydziału
- Wykład inauguracyjny  prof. dr hab. Piotra Rosika pt. “Świat dostępności transportowej - metody i komponenty”
- Gaude Mater Polonia

Po Immatrykulacji (ok. godz. 11) w Auli UMK odbędzie się zebranie organizacyjne ze studentami pierwszych roczników studiów I i II stopnia. Obecność obowiązkowa. W zawiązku z Immatrykulacją od 8:00 do 12:00 są ogłoszone Godziny Dziekańskie.

pozostałe wiadomości