Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Woda źródłem życia - Dlaczego musimy chronić zasoby wodne?

obrazek:

Na zakończenie roku kalendarzowego, w ramach wieczorów PTG zapraszamy wszystkich na sesję wystąpień poświęconych zasobom wodnym i różnym aspektom ich ochrony. organizatorzy przygotowali szereg ciekawych tematów.

Tym razem, wyjątkowo zapraszamy na GODZ. 17.00!

Czy XXI wiek okaże się „wiekiem wody” ?
dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Rola jezior w gospodarce i systemie rzeczno-jeziornym
dr Mieczysław Dąbrowski
(Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB)

Ptaki wodne.
Wpływ na funkcjonowanie i status troficzny jezior
dr hab. Piotr Klimaszyk, prof. UAM
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Czy każda woda zdrowia doda?
Zdrowotne aspekty ochrony zasobów wodnych
dr hab. Piotr Rzymski, prof. UMP
(Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Zrównoważona rekultywacja.
Dlaczego i w jaki sposób naprawia się jezioro?
dr Renata Dondajewska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

pozostałe wiadomości