Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Rekrutacja uzupełniająca!

Zdjęcie ilustracyjne

Zachęcamy Maturzystów oraz Absolwentów studiów I lub II stopnia do podjęcia studiów na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
Do 13.09.2023 r. (środa) do godz. 23:59 trwa rekrutacja uzupełniająca na studia pierwszego stopnia na kierunki:
- geografia i kształtowanie środowiska,
- gospodarka przestrzenna,
- turystyka i rekreacja.
 
Do 20.09.2023 r. (środa) do godz. 14:59 można zapisać się na studia magisterskie:
- geografia,
- geoinformacja środowiskowa,
- turystyka i rekreacja.
 
Szczegółowe informacje o oferowanych kierunkach studiów znajdują się na stronie: https://www.geo.umk.pl/kandydat/
Rekrutacja na kierunki studiów poprzez stronę https://irk.umk.pl/pl
 

pozostałe wiadomości