Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

VII Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 14-15 września 2023 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem (OKZŚ). Celem organizowanych od 2013 roku cyklicznych spotkań przedstawicieli krajowych ośrodków naukowo-badawczych, administracji publicznej wszystkich szczebli oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego nieba, a także firm dostarczających aparaturę rejestrującą, jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie zanieczyszczenia środowiska sztucznym światłem oraz dyskusja nad działaniami służącymi łagodzeniu jego negatywnych skutków.

W programie tegorocznej OKZŚ znalazło się ponad 40 wystąpień prezentowanych w ramach sesji otwarcia, czterech tematycznych sesji referatowych, interaktywnej sesji posterowej oraz sesji praktycznej i panelowej.

Organizatorami konferencji jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Light Pollution Think Tank przy współpracy z Programem Ciemne Niebo – Polska oraz Stowarzyszeniem POLARIS-OPP. OKZŚ jest wydarzeniem towarzyszącym toruńskiej części obrad Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Szczegóły programu pod linkiem, a pozostałe informacje organizacyjne na stronie https://noc.edu.pl/okzs2023/.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.