Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Toruń Students Summer Program 2023 - NatsSci na WNoZiGP

Zdjęcie ilustracyjne

W okresie od 17 lipca do 11 sierpnia 2023 roku pięcioro studentów odbywało staże na naszym wydziale w ramach trzeciej już edycji programu. Program staży przygotowany i koordynowany był przez prof. dr hab. Wojciecha Kujawskiego z Wydziału Chemii i dr hab. Przemysława Charzyńskiego, prof. UMK. W programie uczestniczyło 16 studentek i studentów, 14 z uczelni zagranicznych i 2 z UMK. Realizowanych było 14 projektów, 9 o tematyce chemicznej i 5 z zakresu geografii i turystyki.

  • W Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej realizowane były 2 projekty. Projekt naukowy pt.: „Ocena zasobów ilościowych i jakościowych małych zbiorników wodnych na przykładzie miasta Torunia w świetle zmian klimatycznych”. został przygotowany przez dr Katarzynę Kubiak-Wójcicką przy współpracy z dr Adamem Solarczykiem z Laboratorium Analiz Środowiskowych. W projekcie uczestniczy Radu Radulescu z Valahia University of Targoviste (Rumunia). W ramach projektu student z Rumunii prowadził badania fizykochemiczne wybranych zbiorników wodnych położonych w Toruniu. Radu pod nadzorem merytorycznym dr Adama Solarczyka pobierał próby wody ze zbiorników wodnych i wykonał oznaczenia w Laboratorium Analiz Środowiskowych WNoZiGP. Drugi projekt pt.: Rewitalizacja terenów nadrzecznych i ich wpływ na rozwój turystyki realizowała Ioana Pastor z Valahia University of Targoviste (Rumunia) pod opieką dr Katarzyny Kubiak-Wójcickiej. Stażystka prowadziła badania w zakresie rewitalizacji terenów nadrzecznych i ich wpływu na rozwój turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wodnej. Badania prowadzone były w Toruniu i Bydgoszczy. Punktem wyjścia do badań była ocena potrzeb turystyki wodnej oraz stanu zagospodarowania dróg wodnych. Uzyskane wyniki pozwoliły ocenić efekty rewitalizacji i porównać je ze stanem zagospodarowania terenów naddunajskich w Rumunii.
  • Dwie stażystki realizowały swoje projekty w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu. Studentka Hana Husarova z Comenius University z Bratysławy, Słowacja (Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK v BA) realizowała projekt ‘Soils as tourism attractions’, dotyczący analizy zasobów mogących stanowić cel turystyki „glebowej”. Studentka w czasie stażu analizowała widoczność w sieci m.in. muzeów i rezerwatów glebowych oraz prowadziła badania ankietowe wśród turystów odwiedzających Toruń nt. znajomości zagadnień gleboznawczych i potencjalnego zainteresowania atrakcjami ukierunkowanymi na gleby. Opiekunem naukowym projektu był dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK;

Studentka Damla Karadede z Uniwersytetu Ege Üniversitesi z Izmiru (Turcja) realizowała projekt dotyczący zmienności wartości pH w poziomach powierzchniowych gleb wysoczyzn morenowych. Prace terenowe przeprowadzono na trzech stanowiskach reprezentujących pokrywę glebową wysoczyzn morenowych płaskich i falistych o różnym stopniu i zasięgu przekształceń erozyjnych. Część prac terenowych wykonano już w okresie wiosennym (studentka przebywała na wydziale w ramach mobilności programu Erasmsu+) – w lecie trwał etap prac laboratoryjnych. Pobyt studentki z Turcji. Opiekunem naukowym projektu był dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK oraz mgr Kinga Milewska.

  • W Katedrze Geomatyki i Kartografii w ramach stażu NatSci przebywała pochodząca z Ukrainy Darina Usyk, studentka specjalności „ekologia” na Wydziale Ekologii i Ochrony Środowiska Narodowego Uniwersytetu T.H. Shevchenko “Chernihiv Colehium” w Czernihowie. Opiekunem stażystki był dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK.
    Głównym tematem projektu realizowanego przez Darinę Usyk była analiza zmienności przestrzennej zanieczyszczenia nocnego nieba sztucznym światłem na wybranych osiedlach mieszkaniowych Torunia. W nocnych, systematycznych pomiarach wykorzystywany jest ręczny fotometr SQM kanadyjskiej firmy Unihedron, a analizy i wizualizacje wykonywane były z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (GIS) oraz portali udostępniających dane tematyczne, w tym teledetekcyjne;

Stażyści uczestniczyli co czwartek w wykładach, W ramach programu kulturalnego zwiedzili Toruń i Chełmno, przygotowali własnoręcznie pierniki w Muzeum Toruńskiego Piernika oraz wzięli udział w warsztatach „Środowiskowe, biologiczne, chemiczne i enoturystyczne aspekty winogrodnictwa” w winnicy ‘Przy Talerzyku’ w Topolnie w Dolinie Dolnej Wisły.

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.