Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Zakończyła się 53. Wyprawa Polarna UMK na Spitsbergen

Zdjęcie ilustracyjne

Ekspedycja na Kaffiøyrę zakończyła się pełnym sukcesem. Wszystkie zaplanowane badania naukowe zostały zrealizowane: glacjologiczne na lodowcach Waldemara i Ireny, hydrologiczne i hydrochemiczne na rzece Waldemara, jeziorze na przedpolu Lodowca Ireny i jeziorze Górnym. Zrealizowano analizy właściwości wody jezior na przedpolu Lodowca Aavatsmarka, gdzie, po wielu latach badań, ponownie stwierdzono warstwę słonej wody, nadającej jezioru wyjątkowy charakter w skali światowej. Dodatkowo przeprowadzono szereg nalotów UAV i analiz fotogrametrycznych, w szczególności w północnej części Kaffiøyry – ujściu rzek Waldemara i Ireny, zlewni rzeki Waldemara oraz przedpolu Lodowca Aavatsmarka. Naloty uwidoczniły recesję Lodowca Aavatsmarka – odkryliśmy nową wyspę (nazwaną wyspą „53”). Stacja powiększyła swój ciągły monitoring arktycznego środowiska o dodatkowe urządzenia: czujniki termiki gruntu i wieloletniej zmarzliny umiejscowione w 10-metrowym odwiercie w regionie Stacji, instrument do automatycznego pomiaru miąższości pokrywy śnieżnej SPICE oraz stację meteorologiczną wysyłające pakiet danych pogodowych w trybie rzeczywistym. Rozszerzenie monitoringu możliwe było, dzięki wsparciu projektu CRIOS (Projekt CRIOS).

W ramach współpracy międzynarodowej w Stacji gościliśmy naukowców z Tajwanu oraz Norwegii. Współuczestniczyliśmy w badaniach National Taiwan University oraz National Central University z zakresu sejsmologii, hydrologii, fotogrametrii, meteorologii oraz geologii (GPR i ERI).

Z życia codziennego Stacji, udało się wykonać szereg prac gospodarczych. Przede wszystkim, uruchomiono ekologiczną, spalającą toaletę, nazwaną Green Room. Wybudowano tymczasowy garaż na skutery śnieżne, które mamy nadzieję, będziemy mogli wykorzystać w najbliższej wyprawie wiosennej. Na Stacji pojawił się dostęp do Internetu, gdzie również po raz pierwszy m.in. przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną na studia doktoranckie.

Uczestnicy: Ireneusz SobotaKamil Czarnecki, Katarzyna Greń, Dominika Pawłowska, Filip Piotrowski, Piotr Niedbała
grupa tajwańska (NTU): I-Chin Yen, Lu Cheng-Hao, Chin-Shang Ku, Hao Kuo Chen, Lin Li-Hung, Zhuo-Kang Guan
grupa tajwańska (NCU): Sławomir Jacek Giletycz, Chuang Yueh-Chi, Chang Ping-Yu, Sheng-Hsiang Wang, Chen Yin-Long, Lin Shih-Jan, Peng Kuang-Wei, Wang Wei-Huang, Chuang Yueh-Chi, Wu Kai Wen, Huang Jyun Hao, Hsu Shun-Ting, Yeh Yi-Ching, Peng Sheng-Yuan

(Fot. członkowie 53. wyprawy, więcej na: https://stacjapolarna.umk.pl/ i https://www.facebook.com/NicolausCopernicusUniversityPolarStation)

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.