Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Geografowie w Prezydium Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Wojtek Szabelski

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia [MOFT], 10 października 2023 r. powołało piętnastoosobową Radę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOFT. Na pierwszym posiedzeniu zostało wybrane prezydium Rady. Przewodniczącym został geograf dr Szczepan Burak, zastępcą Alicja Zdziarska-Skoczeń, a na stanowisko sekretarza powołano także geografkę dr Annę Dubownik z naszego Wydziału. Ta działalność mieści się także w zakresie obowiązków koordynatorki społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu.

Rada pełni funkcję konsultacyjno-opiniodawczą dla Stowarzyszenia MOFT, w szczególności w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii.

Celem działania Rady jest także inicjowanie działań, kierunków oraz nowych przedsięwzięć kluczowych dla spójnego rozwoju MOFT.
Więcej informacji: https://www.torun.pl/pl/rada-zit-moft-rozpoczela-prace

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.