Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Parki krajobrazowe: nauka, edukacja, turystyka i praktyka

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Czesław Adamiak

W dniach 13-14 października odbyła się planowana wcześniej konferencja naukowa pt. Parki krajobrazowe: nauka, edukacja, turystyka i praktyka. Konferencja to efekt współpracy Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu, Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą i Towarzystwa Przyjaciół Doliny Wisły. Skład organizatorów nie był przypadkowy, ponieważ była to konferencja z okazji jubileuszu 30-lecia Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, 25-lecia Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, 5-lecia Parku Krajobrazowego Gór Łosiowych (razem tworzą Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą) oraz 25-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły. Wydarzenie miało miejsce w Grucznie koło Świecia. Współpraca praktyków i naukowców zajmujących się środowiskiem przynosi bardzo dobre rezultaty. W konferencji uczestniczyło około 50 osób, natomiast w części jubileuszowej kolejnych 50 osób. W konferencji brali udział przedstawiciele: nauki z różnych ośrodków naukowych, parków krajobrazowych (nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego), samorządowcy, lasów państwowych, członkowie Rady Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą oraz specjalni goście z Urzędu Marszałkowskiego, studenci czy przedstawiciele społeczności lokalnej. W trakcie konferencji był czas na świętowanie jubileuszu, były wystąpienia gości za sali obrad oraz zaprezentowano 5 krótkich filmów, gości, którzy nie mogli osobiście przyjechać.

W trakcie pierwszego dnia konferencji zaprezentowano 15 bardzo ciekawych referatów i jeden poster, zestawionych w czterech blokach:

  1. ….o parkach krajobrazowych,
  2. ….o Dolinie Dolnej Wisły,
  3. ….o turystyce, atrakcjach i walorach,
  4. ….o przyrodzie, projektach i przeciwnościach.

W drugim dniu konferencji, tzw. sesji terenowej, Organizatorzy pokazali bogactwo przyrodnicze i kulturowe regionu, w tym celu przygotowali 5 stanowisk terenowych.

Dziękujemy wszystkim gościom za aktywny udział w konferencji. Szczególne podziękowania należą się organizatorom, za włożony trud w przygotowanie konferencji, jej przeprowadzenie, wydanie materiałów konferencyjnych, przygotowanie stanowisk terenowych i aprowizację gości. Dalsze informacje w fotorelacji dr Czesława Adamiaka.

W imieniu szerszego zespołu Organizatorów
Przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego
Tomasz Karasiewicz

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.