Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

dr inż. Dominika Daab (Karpińska)

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Bogusław Pawłowski

W dniu 13 października br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Dominiki Daab (Karpińskiej). Dysertacja zatytułowana „Analiza uwarunkowań czasowej i przestrzennej zmienności zanieczyszczenia światłem w obszarach zurbanizowanych na przykładzie Torunia” składała się z cyklu siedmiu artykułów naukowych o łącznej punktacji MNiSW 710 oraz IF ponad 13. Projekt doktorski realizowany był w Katedrze Geomatyki i Kartografii pod opieką naukową dr. hab. Mieczysława Kunza, prof. UMK oraz promotorstwem pomocniczym dr. inż. Krystiana Erwińskiego z Instytutu Nauk Technicznych UMK w Toruniu. Recenzentami w tym postępowaniu byli: dr hab. Andrzej Z. Kotarba z Centrum Badań Kosmicznych PAN, dr hab. Tomasz Ściężor z Politechniki Krakowskiej oraz dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. PBŚ z Politechniki Bydgoskiej.

Pani Dominika Daab jest absolwentką anglojęzycznych studiów doktoranckich realizowanych w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Academia Copernicana Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej ukończyła kierunek geodezję i kartografię na Politechnice Gdańskiej, następnie geoinformację środowiskową oraz fizykę techniczną na naszym uniwersytecie. To już wtedy zainteresowała się problematyką zanieczyszczenia światłem nocnego nieba, którą rozwinęła podczas realizacji kolejnego etapu pracy naukowej. Założona została bezprzewodowa, automatyczna sieć monitorująca stan miejskiego nocnego nieba, która jest wciąż rozbudowywana. W ramach rozprawy doktorskiej zostało skonstruowano urządzenie do mierzenia jasności powierzchniowej nocnego nieba na obszarze zurbanizowanym, a także przeprowadzano testy i analizy zebranych danych pomiarowych w ramach sieci monitoringu. Zrealizowane badania naukowe pozwoliły nie tylko na poznanie stopnia zanieczyszczenia sztucznym światłem na obszarze Torunia, ale także na poznanie jego sezonowej oraz przestrzennej (poziomej i pionowej) zmienności.

O wysokiej wartości rozprawy doktorskiej świadczy wyróżnienie pracy przez Radę Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku UMK w Toruniu.

Fotografie – Bogusław Pawłowski

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.