Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Pół miliona zł na program ZMŚP w Koniczynce

Zdjęcie ilustracyjne

Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości 508 700, 70 zł na realizację programu badawczo-pomiarowego w latach 2023-2025.

Stacja ZMŚP w Koniczynce działa w ramach Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w sieci 11 stacji monitorujących stan środowiska Polski w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Badania monitoringowe koordynuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczegóły o programie ZMŚP znajdują się na stronie: https://centrumzmsp.web.amu.edu.pl

W Stacji ZMŚP w Koniczynce działającej w programie pod nazwą Pojezierze Chełmińskie jest realizowanych 14 programów badawczych i 3 programy specjalistyczne obejmujących abiotyczne i biotyczne elementy środowiska (ponad 120 różnych parametrów) na terenie zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej oraz jeziora Kamionkowskiego:  

A1 - Meteorologia
B1 - Zanieczyszczenie powietrza
C1 - Chemizm opadów atmosferycznych
D1 i D2 - Metale ciężkie i siarka w porostach (D1) i mchach (D2)
E1 – Gleby
F1 - Chemizm roztworów glebowych
F2 - Wody podziemne
H1 - Wody powierzchniowe – rzeki
H2 - Wody powierzchniowe – jeziora
I1 – Hydrobiologia rzek – makrofity i ocena hydromorfologiczna koryta rzecznego
J2 – Struktura i dynamika szaty roślinnej (powierzchnie stałe)
J3 - Gatunki inwazyjne obcego pochodzenia – rośliny
P1 - Zmiany pokrycia terenu  i użytkowanie ziemi

Świadczenia geoekosystemów
Modelowanie zmian bilansu wodnego i biogeochemicznego zlewni

oraz

Programy specjalistyczne:

Bilans promieniowania w Stacji Bazowej ZMŚP w  Koniczynce
Monitoring zanieczyszczenia nocnego nieba sztucznym światłem
Monitoring zanieczyszczenia środowiska rtęcią  - Environment and Climate Change Canada

W realizacji programu ZMŚP uczestniczą pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi i Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Centrum Innowacyjno-Rozwojowe „Propagator” w Krakowie.

Stacja ZMŚP w Koniczynce powstała z inicjatywy prof. dr hab. Gabriela Wójcika w 1993 r., od 2001 r. stacją kieruje dr hab. Marek Kejna, prof. UMK.

pozostałe wiadomości