Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Dzień Otwarty Kierunków Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zdjęcie ilustracyjne

15 grudnia br. zapraszamy na dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych Dzień Otwarty Kierunków Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Będzie to niepowtarzalna okazja do zapoznania Państwa uczniów z działalnością i ofertą dydaktyczną Wydziałów: Chemii, Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Matematyki
i Informatyki Fizyki, Astronomii Informatyki Stosowanej oraz Centrum Nauk Technicznych.

W trakcie Dnia Otwartego przygotowaliśmy dla Państwa szereg zdarzeń, na które należy zgłaszać się mailowo do koordynatorów wydziałowych podając nazwę szkoły i jej adres; imię, nazwisko i mail nauczyciela/opiekuna grupy oraz przybliżoną liczbę uczniów oraz godzinę rozpoczęcia wizyty. Termin zapisów: do 1 grudnia 2023 r.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej https://www.geo.umk.pl

Lokalizacja: ul. Lwowska 1

prezentacja kierunków studiów prowadzonych przez wydział: geografii i kształtowania krajobrazu, gospodarki przestrzennej,  turystyki i rekreacji oraz gra wydziałowa połączona ze zwiedzaniem budynku wydziałowego i zapoznaniem się ze specyfiką poszczególnych katedr (zajmujących się m. in. kartografią i teledetekcją, hydrologią, geologią, geomorfologią, gleboznawstwem, klimatologią i meteorologią, turystyką, geografią społeczno-ekonomiczną) oraz działalnością kół naukowych; Rozpoczęcie wizyty - o każdej pełnej godzinie między 9:00 a 13:00; Czas wizyty: maksymalnie 2 godziny zegarowe; Koordynator wydziałowy: Marcin Świtoniak, swit@umk.pl. Obowiązują zapisy na zajęcia - zgłoszenia prosimy przesyłać na adres swit@umk.pl.

 

Wydział Chemii https://www.chem.umk.pl/

Lokalizacja: ul. Gagarina 7

prezentacja kierunków studiów prowadzonych przez wydział chemii oraz zwiedzanie laboratoriów związanych z kierunkami studiów: chemia ogólna, chemia medyczna, chemia kryminalistyczna, chemia kosmetyczna, chemia i technologia żywności. Uczniowie będą mogli samodzielnie wykonać proste doświadczenia czy pomiary, które wykonują Studenci prezentowanych kierunków. Rozpoczęcie wizyty - o każdej pełnej godzinie między 9:00 a 13:00; Czas wizyty: 1,5 h do maksymalnie 2 godzin zegarowych; Limit miejsc w każdej pracowni wynosi 15 osób. Koordynatorka wydziałowa: Magdalena Barwiołek, mbarwiolek@umk.pl. Obowiązują zapisy na zajęcia - zgłoszenia prosimy przesyłać na adres promocja-wch@umk.pl.

W trakcie dnia otwartego na wydziale odbędzie się też Międzyszkolny Festiwal E(x)plory

 

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych https://www.biol.umk.pl/

Lokalizacja: ul. Lwowska 1

prezentacja kierunków studiów prowadzonych przez wydział: biologia (specjalność: ogólna i nauczycielska), biologia sądowa, biotechnologia, sport i wellness, weterynaria oraz możliwość udziału uczniów w grupach 15-sto osobowych w zajęciach pokazowych (2 z 6 różnych, czas max 30 min.) realizowanych w salach laboratoryjnych, w których studenci kształcą swoje umiejętności praktyczne. Będzie możliwość porozmawiania ze studentami poszczególnych kierunków i zapoznaniem się z  działalnością kół naukowych. Rozpoczęcie wizyty - o godzinie 9:00, 11.00 i 13.00; (sala wykładowa nr. 1 im. K. Darwina) Czas wizyty: maksymalnie 2 godziny zegarowe.
Obowiązują zapisy na zajęcia e-mail: promocja.wnbiw@umk.pl (decyduje kolejność zgłoszeń) Koordynatorzy wydziałowi: dr Dariusz Kamiński i dr Justyna Maliszewska

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu

https://www.fizyka.umk.pl/

Jeden Wydział, trzy Instytuty, dziesięć Katedr badawczych, których naukowcy i nauczyciele akademiccy gwarantują studia na najwyższym poziomie. Potwierdzają to certyfikaty Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznane wszystkim kierunkom kształcenia oraz certyfikaty Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych i European Network for Accreditation of Engineering Education przyznane wszystkim kierunkom technicznym. Dajemy to na dyplomach ukończenia naszych studiów.

Zapisz się, przyjedź, porozmawiaj z nami. Jesteśmy ściśli, jesteśmy konkretni, jesteśmy rzeczowi, więc na pewno dowiesz się wiele o naszej ofercie edukacyjnej,
o studiach na naszym Wydziale i możliwościach rozwoju kariery zawodowej lub badawczej.

 

Program Dnia Otwartego Kierunków Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych na WFAiIS

Kierunki: astronomia, fizyka, fizyka techniczna

Lokalizacja: Instytut Fizyki, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń

Ramowy program

- prezentacja oferty edukacyjnej i informacji dotyczących rekrutacji i studiowania na WFAiIS,

- wykład popularno-naukowy z pokazami doświadczeń z fizyki,

- wizyty w laboratoriach dydaktycznych: pracownie fizyczne i pracownia elektroniczna, połączone z rozmowami z kadrą badawczo-dydaktyczną.

Rozpoczęcie wizyt: 10:00 i 12:00, możliwe utworzenie dodatkowych grup.

Liczebność grupy: 30 osób.

Obowiązują zapisy na wizyty, które prowadzi: dr hab. Iwona Gorczyńska, prof. UMK, iwona.gorczynska@umk.pl która udziela również dodatkowych informacji o wydarzeniu.

 

Kierunek: automatyka i robotyka

Lokalizacja: Centrum Nauk Technicznych, ul. Wileńska 1, 87-100 Toruń

Automatyka i robotyka zajmuje się sterowaniem urządzeń, procesów technologicznych, maszyn oraz robotów. Wyręcza ona człowieka od wykonywania uciążliwej i niebezpiecznej pracy, poprawia efektywność produkcji, przyczynia się do wzrostu jakości wytwarzanych towarów oraz umożliwia personalizację wyrobów.

Program wizyty: prezentacja kierunku studiów oraz prezentacja pracowni

- Programowalnych Sterowników Przemysłowych

- Robotów Przemysłowych,

- Maszyn Numerycznych oraz

- Robotów Mobilnych.

W pracowniach tych studenci na kierunku Automatyka i Robotyka zdobywają umiejętności praktyczne.

Rozpoczęcie wizyt: 9:00, 11:00 i 13:00 w Sali seminaryjnej 1 Centrum Nauk Technicznych. Pokazy we wszystkich pracowniach odbywają się jednocześnie i trwają około 20 min. Po zakończeniu pokazu w danej pracowni następuje przejście do kolejnej. Limit miejsc w każdej pracowni wynosi 15.

Obowiązują zapisy na wizyty, które prowadzi mgr Anna Zawada, e-mail: annaz@fizyka.umk.pl

 

Kierunek: informatyka stosowana

Lokalizacja: Centrum Nauk Technicznych, ul. Wileńska 1, 87-100 Toruń

Informatyka stosowana zajmuje się modelowaniem i symulacją komputerową  złożonych systemów i zjawisk za pomocą rożnych języków programowania, rozwijaniem i zastosowaniem nowoczesnych algorytmów i metod sztucznej inteligencji.

Program wizyty:

- wizyta w laboratorium telemedycyny i informatyki medycznej

Liczebność grupy: 20 osób.

Obowiązują zapisy na wizyty, które prowadzi mgr Michał Joachimiak, e-mail: michal.joachimiak@is.umk.pl

 

Wydział Matematyki i Informatyki https://www.mat.umk.pl

Lokalizacja: ul. Chopina 12/18

Prezentacja kierunków studiów: informatyka, matematyka, matematyka stosowana (z kontynuacją: analiza danych). Zapraszamy uczniów w godzinach 10-14 na Wydział Matematyki i Informatyki. Będzie można w małych grupach (do 16 osób) w salach ćwiczeniowych i laboratoriach wykonać samodzielnie pod okiem eksperta zadania informatyczne i matematyczne z zakresu naszych kierunków studiów. Czas wizyty: do 2 godzin zegarowych. Obowiązują zapisy na zajęcia (email: promocja-wmii@mat.umk.pl), decyduje kolejność zgłoszeń.

pozostałe wiadomości