Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Podziękowania dla Pani Małgorzaty Andrzejewskiej

Zdjęcie ilustracyjne

Z dniem 1 marca 2024 r. Pani mgr Małgorzata Andrzejewska przeszła na emeryturę. Pani M. Andrzejewska przepracowała w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ponad 35 lat. Początkowo pracowała na stanowisku administracyjnym w Instytucie Biologii, a następnie w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. Od  2012 r. podjęła pracę w dziekanacie nowo utworzonego Wydziału Nauk o Ziemi (obecnie Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej). Do Jej obowiązków należała m.in. organizacja procesu kształcenia, tworzenie nowych kierunków studiów lub ich modyfikacja. Przez lata pracy w Uniwersytecie Pani M. Andrzejewska dała się poznać jako pracownik sumienny, obowiązkowy i odpowiedzialny za pracę dziekanatu. Zawsze służyła swoją wiedzą i doświadczeniem pracownikom i studentom naszego Wydziału.

W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej składam Pani serdeczne podziękowania za lata pracy na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK. Sukcesy naszego Wydziału zawdzięczamy również Pani zaangażowaniu. Mam nadzieję, że na emeryturę odchodzi Pani spełniona zawodowo.

Po przejściu na emeryturę życzymy Pani nie tylko zdrowia, ale przede wszystkim szczęścia oraz spełnienia marzeń i niezrealizowanych planów.

 

Z wyrazami szacunku,

Dziekan oraz Pracownicy, Studenci i Doktoranci
 Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.