Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

V Międzynarodowe Seminarium SUITMA

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Marcin Świtoniak

10 maja 2024 r. w Toruniu odbyła się piąta edycja Międzynarodowego Seminarium SUITMA. Naukowcy i studenci z kilku krajów (Polska, Maroko, Brazylia, Iran, USA, Czechy, Włochy, Wietnam, Niger) wzięli udział w sesji hybrydowej składającej się z prezentacji ustnych i sesji plakatowej.

Spotkanie rozpoczęto prezentacją prof. Alego Boularbaha (Uniwersytet Cadi Ayyad, Maroko) pt. Trace elements contents and human health risk of vegetables of Marrakech urban market garden. Tematykę wystąpień zdominowały badania nad przemianami antropogenicznymi i zanieczyszczeniami gleb miejskich, poprzemysłowych i górniczych. Na zakończenie zaplanowano sesję terenową, podczas której zaprezentowano gleby Ogrodu Dydaktycznego Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu. Seminarium zostało przygotowane i przeprowadzone przez Katedrę Gleboznawstwa i Kształtowania krajobrazu, Laboratorium Analiz Środowiskowych oraz Emerging Field: Microbiology, Soil science, Food quality and Agricultural genetics (OBSIDIAN) oraz Oddział Bydgosko-Toruński Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Komitetowi organizacyjnemu i naukowemu przewodniczyli prof. Piotr Hulisz i dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK.
Szczegółowy program znajduje się na stronie: https://sites.google.com/site/suitmaseminar/home

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.