Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Współpraca UMK z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 10 maja 2024 roku Pani Profesor Daniela Szymańska uczestniczyła  w Uroczystości 13-lecia powołania Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. generała Władysława Sikorskiego (CDiS SZ) w Bydgoszczy.

            CDiS SZ  to samodzielna jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, podległa bezpośrednio szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Centrum zajmuje się, między innymi, standaryzacją sojuszniczą i narodową w obszarze operacyjnym (opracowywanie doktryn), zbieraniem i wykorzystywaniem doświadczeń, a także eksperymentowaniem i poszukiwaniem nowych zdolności Sił Zbrojnych oraz koncepcji szkolenia wojsk. Zadania te stanowią nierozłączną całość, a ukierunkowane są na modernizację Sił Zbrojnych RP oraz ich kompatybilność z armiami NATO (https://cdissz.wp.mil.pl/o-nas-2017-01-16-r/zadania-2017-01-16-4/). CDiS SZ 

            W ramach tych prac, jak podkreślił w wystąpieniu płk dr Robert Reczkowski, Centrum prowadzi działania w zakresie: polityki i geopolityki, ekonomii, społeczeństwa, urbanizacji, nowych technologii i środowiska naturalnego. Próbuje zidentyfikować trendy, które wpływają pośrednio bądź bezpośrednio na funkcjonowanie Sił Zbrojnych, tak dzisiaj, ale też w perspektywie co najmniej do 2035 roku (Nowe urządzenie polskie NUP 2X35). Do realizacji tego projektu zaproszono naukowców z całego kraju: m.in. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Politechnika Bydgoska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Sztuki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Wojsk Lądowych, Lotnicza Akademia Wojskowa,  Politechnika Poznańska. Z ramienia z UMK od 2019 r. z CDiS SZ współpracuje  Pani prof. dr hab. Daniela Szymańska, która prowadziła min. konferencje, seminaria i wykłady.

            Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, medale, wyróżnienia, dyplomy uznania osobom/instytucjom najbardziej zaangażowanym w działalność CDiS SZ. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego reprezentował generał broni Krzysztof Król. Obecni też byli przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich. W uznaniu zasług wręczono Dyplom dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za zaangażowanie w kampanie analiz środowiska bezpieczeństwa oraz za aktywny udział w konferencjach, seminariach naukowych i pracach obszarowych wspólnot praktyków kampanii NUP 2X35.

Relacja w Uroczystości znajduje się na stronach:

(https://bydgoszcz.tvp.pl/77459599/medale-i-odznaczenia-centrum-doktryn-i-szkolenia-sil-zbrojnych-obchodzi-jubileusz;   https://bydgoszcz.tvp.pl/77459076/jubileusz-centrum-doktryn-i-szkolenia-sil-zbrojnych;    https://www.radiopik.pl/2,120036,podnosza-standard-sluzby-i-dbaja-o-bezpieczenstw).

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.